Menu
A+ A A-

Završen ciklus seminara Alarm automatike

U Zagrebu je 13. aprila 2018. završen ciklus seminara „Centralizirano upravljanje u velikim objektima“, koje su u saradnji s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike održale firme Alarm automatika, Agenor automatika, Speculum i 2DP projekt. Na sva tri održana susreta, prethodno u Poreču i Splitu, učestvovalo je više od 200 učesnika, uglavnom ovlaštenih inžinjera elektrotehnike, ali i krajnjih korisnika koji u svojim objektima planiraju implementirati centralizirano upravljanje sistemima automatike i tehničke zaštite.

Učesnike je najviše zanimalo kako pristupiti uspostavi centraliziranog upravljanja, kakve uštede time mogu postići i u kojim slučajevima za takve projekte mogu dobiti poticaje iz evropskih fondova. Seminari su bili namijenjeni u prvom redu ovlaštenim elektroprojektantima, mašinskim inžinjerima i arhitektima koji učestvuju u projektovanju velikih i kompleksnih objekata. 

Pogledajte fotografije sa konferencije:


Prema riječima organizatora seminara, osnovni cilj je postignut, tako da su prikazana načela centraliziranog upravljanja velikim objektima te učesnici upoznati s razlozima i preduslovima uvođenja CNUS-a, sistemima koji se uobičajeno centraliziraju, protokolima komunikacije, arhitekturom i interfejsima, njihovim utjecajem na energetsku efikasnost i mogućnosti sufinansiranja iz fondova EU. Također su bili prikazani i primjeri centralizacije sistema na velikim objektima, posebno hotelima. Krajnji korisnici na seminaru mogli su saznati mnoštvo korisnih informacija o tome kako efikasno upravljati objektima i voditi investicijske projekte. Svoje mjesto na seminarima pronašli su i predstavnici iz uslužnog sektora, prvenstveno turizma i trgovine, posebno zbog uskoro aktuelnog tendera za sredstva Evropske unije iz segmenta “Konkurentnost i kohezija”.

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.