Menu
A+ A A-

Saradnjom do unapređenja sigurnosti u Makedoniji

Komora Republike Makedonije za privatno obezbjeđenje i Centar za upravljanje kriznim situacijama Vlade Makedonije potpisali su Memorandum o saradnji, koji označava početak rada razmjene dobre prakse i znanja između dvije institucije kako bi se dao adekvatan doprinos u prevenciji i zaštiti objekata od izuzetnog značaja za zemlju, posebno u području kritične infrastrukture, za koju pružaoci privatne sigurnosti moraju izdvojiti značajne kapacitete.
Ova se aktivnost uklapa u dugoročni plan Komore za intenzivnim strateškim razvojem aktivnosti privatne sigurnosti u Makedoniji u svim segmentima i na svim područjima koja zahtijevaju odgovarajuće uključivanje Komore.
 
Povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji u organizaciji organizovana je naučna i stručna rasprava na temu "Centar za upravljanje krizama i sektor privatne sigurnosti u zaštiti kritične infrastrukture – saradnja i partnerstvo", na kojoj je jasno i nedvosmisleno naglašeno da je sigurnost kritične infrastrukture u Makedoniji imperativ i izazov za obje institucije te istaknuta evidentna potreba za jačanje saradnje i zajedničkog djelovanja.
 
Tokom naučne i stručne rasprave svoje stavove imali su priliku iznijeti: prof. dr. Oliver Bakreski i dr. Marina Mitrevska iz Instituta za bezbjednost, odbranu i mir pri Filozofskom fakultetu u Skoplju, prof. dr. Saše Gerasimovski s Fakulteta za bezbjednost iz Skoplja, Duško Petrovski, rukovodilac Odjela za operativnu koordinaciju pri Centru za upravljanje u kriznim situacijama, dr. Stevko Stefanovski, šef Odsjeka za analizu, procjene i strateško planiranje pri CUK-u te dr. Toni Stankovski, pomoćnik direktora u Birou javne bezbjednosti (BJB) Ministarstva unutrašnjih poslova.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.