Menu
A+ A A-

Otvoren Fakultet bezbjednosnih nauka u Banjoj Luci

Novoosnovani Fakultet bezbjednosnih nauka svečano je otvoren u Banjoj Luci, čime su stvoreni uslovi za obrazovanje kvalitetnog policijskog i sigurnosnog kadra.

 

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci Milan Mataruga istakao je da je Fakultet bezbjednosnih nauka 18. organizaciona jedinica Univerziteta i da će u narednom periodu biti sačinjen prijedlog o broju studenata koji će moći upisati ovaj fakultet u narednoj školskoj godini.

„Stvoreni su preduslovi da se u okviru fakulteta razvijaju nauka i istraživanje, kao i mogućnost međunarodne saradnje sa sličnim visokoškolskim ustanovama u regionu, ali i svijetu“, rekao je Mataruga nakon otvaranja fakulteta.

Ministar unutrašnjih poslova bh. entiteta Republika Srpska Dragan Lukač naglasio je da je proces osnivanja Fakulteta bezbjednosnih nauka počeo prije godinu i po te da će Ministarstvo imati kadrove koji će se baviti sigurnošću i s naučne strane.

„Na fakultetu će svoje studije moći da nastave dosadašnji studenti Visoke škole unutrašnjih poslova, po starom ili novom studijskom programu, kao i oni koji su ranijih godina završili tu školu, a žele da nastave obrazovanje“, rekao je Lukač.

Mogućnost daljeg usavršavanja

Vršilac dužnosti dekana Fakulteta bezbjednosnih nauka Predrag Ćeranić napomenuo je da je Fakultet nastao transformacijom Visoke škole unutrašnjih poslova, koja je djelovala u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova RS, u organizacionu jedinicu Univerziteta u Banjoj Luci.

„Pitanje bezbjednosti mora se posmatrati u širem kontekstu jer se danas može govoriti o energetskoj, ekološkoj i ostalim vrstama bezbjednosti. Sve ovo mora imati naučni pristup, a izlazni profil koji se stiče završetkom studija je diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike“, rekao je Ćeranić.

Osnivanjem Fakulteta bezbjednosnih nauka studenti će dobiti mogućnost daljeg usavršavanja i školovanja na drugom i trećem ciklusu studija, što do sada nije bilo moguće, odnosno bit će stvorene pretpostavke za intenzivniji naučni rad na ovoj visokoškolskoj ustanovi, kao i za provođenje niza drugih aktivnosti i projekata u vezi s sigurnosnom problematikom.

(Nezavisne novine)

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.