Menu
A+ A A-

Nova web-stranica Hrvatskog ceha zaštitara

Hrvatski ceh zaštitara, strukovna komora koja okuplja firme na hrvatskom tržištu sigurnosti, u rad je pustio redizajniranu web-stranicu, koja je zadržala istu adresu www.hcz.hr.

 

Osim unaprijeđenog vizuelnog dojma, nova stranica sadržajem je bogatija te sada posjeduje novosti o aktivnostima komore, konferencijama, seminarima i drugim za ovu oblast važnim događajima, zatim tu su rubrike o članstvu, izdavaštvu, normativnim propisima, članicama i korisničkoj zoni.

Za korisnike vjerovatno je najvažniji segment o normativnim propisima, u kojem će se objavljivati svi važniji propisi koji regulišu zaštitarsku struku u Hrvatskoj, te rubrika „članstvo“, koja nudi informacije o uvjetima članstva, članarini i prijavi, uz navođenje popisa svih članova. Osim toga, tu je i korisnička zona, kojoj će članovi moći pristupati s jedinstvenim korisničkim imenom i šifrom.

 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.