Menu
A+ A A-

CLIQ Connect za lakše upravljanje ovlaštenjima uposlenika

Novo CLIQ Connect rješenje jednostavan je i ekonomičan način za upravljanje pravima pristupa za mobilne uposlenike. Namijenjeno je upraviteljima objekata, koji sada mogu ažurirati, mijenjati, opozivati ili obnavljati prava pristupa na daljinu zahvaljujući CLIQ Web Manager softveru i najnovijoj Bluetooth tehnologiji namijenjenoj mobilnim telefonima. Mobilni uposlenici mogu pristupiti bravama s bilo koje lokacije. Dovoljno je da jednostavno aktiviraju CLIQ Connect aplikaciju na mobilnom telefonu i automatski prebace ažurirana pristupna ovlaštenja na svoj programabilni CLIQ ključ preko Bluetootha.

CLIQ je sistem zaključavanja s naprednim mikroelektronskim programabilnim ključevima, cilindrima i katancima. On nudi fleksibilnu kontrolu pristupa i rješenje za upravljanje ključevima za sve aplikacije zaključavanja, uključujući i lokacije kritične infrastrukture. Uz CLIQ svaki uposlenik ili izvođač radova dobija posebno prilagođena individualna prava pristupa na temelju konkretnog vremena i datuma i ona su pohranjena u samostalnom programabilnom CLIQ ključu. Izgubljeni ključ više nije prijetnja po sigurnost lokacije: sistem-administratori u bilo kojem trenutku i s bilo koje lokacije mogu jednostavno poništiti ovlaštenja za pristup pomoću CLIQ Web Manager softvera, koji je prilagođen korisniku.

Nova CLIQ Connect aplikacija dio je CLIQ pouzdanog ekosistema i značajno olakšava odvijanje mobilnih radnih tokova. Osoba koja posjeduje ključ više ne mora fizički i lično ažurirati prava pristupa, kao ni nositi dodatne uređaje za ažuriranje ili se vraćati u svoje sjedište. CLIQ Connect nadopunjuje, a ne zamjenjuje zidne ili desktop uređaje za programiranje (PD). Dodatni hardver nije potreban, tako da radnici na terenu mogu mijenjati svoja prava pristupa bez potrebe za nošenjem mobilnih PD uređaja. Sve što im je potrebno je pametni telefon i CLIQ Connect aplikacija. Prijenos podataka između sistema i aplikacije je šifrovan.

Povezivanje s CLIQ Web Managerom

Aplikacija preko zaštićene cloud veze povezuje svaki programabilni CLIQ Connect ključ s CLIQ Web Manager sistemom. Za promjenu prava pristupa osobe koja posjeduje ključ dovoljno je da sistem administrator jednostavno pristupi CLIQ Web Manager s bilo koje lokacije i izvrši ažuriranje. Vlasnik ključa uspostavlja zaštićenu Bluetooth vezu između programabilnog CLIQ Connect ključa i aplikacije i tako vrši trenutno ažuriranje svojih ovlaštenja za pristup.

Evidencija korištenja za bilo koji CLIQ Connect ključ može se izraditi na zahtjev ili je se automatski unosi u sistem prilikom ažuriranja prava pristupa za konkretni ključ. CLIQ Connect ključ i prateća aplikacija nude sigurnost u realnom vremenu u eri mobilne tehnologije.

"Projektovali smo CLIQ kako bismo našim klijentima ponudili veću učinkovitost u kontekstu složenih radnih tokova", kaže Kevin Hoare, direktor poslovnog razvoja za CLIQ u kompaniji ASSA ABLOY EMEA. "Uz CLIQ Connect, sada je još lakše mijenjati sva prava pristupa ograničena vremenom ili lokacijom, a koja su izdata radnicima na udaljenim lokacijama. CLIQ Connect značajno unapređuje sigurnost lokacije jer se pravima pristupa s kratkim rokom važenja znatno lakše upravlja. To znači da je sada vjerovatnoća da će svaki izgubljeni ključ predstavljati sigurnosnu prijetnju još manja. Ovime se štedi i protraćeno vrijeme za upravljanje pravima pristupa, kao i novac koji bi se trošio na uređaje za programiranje i sisteme upravljanja ključevima."

"Za kompanije čiji uposlenici rade na udaljenim lokacijama CLIQ sistem zaključavanja i nova CLIQ Connect aplikacija su od neprocjenjive vrijednosti", dodaje on. "CLIQ Connect menadžerima sigurnosti daje potpunu kontrolu u realnom vremenu."

 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.