Menu
A+ A A-

Zenička policija dobila LPR kamere

U zgradi Gradske uprave Zenica gradonačelnik Fuad Kasumović policijskom komesaru Semiru Šutu i Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona uručio je donaciju u vidu LPR kamera za očitanje registarskih oznaka vozila, koje će biti postavljene na ulazima u Zenicu i izlazima iz nje. Vrijednost donacije koja je uručena MUP-u iznosi 25.000 eura.

 

"Ova donacija je značajna za nas jer unapređujemo dosadašnji videonadzorni sistem koji koristimo. Ovih dana u funkciju ćemo pustiti i LPR kamere koje će raditi u svim vremenskim uvjetima, 24 sata dnevno, i snimati vozila i pješake na sedam ključnih tačaka u našem gradu", kazao je Šut.

LPR kamere snimat će protok saobraćaja i pješaka, pohranjivati registarske oznake vozila u bazu, a olakšat će i sankcionisanje ranijih prekršilaca sigurnosti u saobraćaju.

"Vrlo brzo ćemo pripremiti informatičku platformu za kontrolu registrovanih vozila i povezat ćemo bazu s našom bazom stranih prekršilaca, tako da ćemo znati ko je od onih vozača koji su ranije imali počinjen prekršaj ušao u grad ili izašao iz njega", dodao je Šut.

 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.