Menu
A+ A A-

Održana promocija knjige „Upravljanje rizikom u privatnoj sigurnosti“

U Svečanoj sali Doma policije u Sarajevu 11. januara 2018. godine održana je promocija knjige „Upravljanje rizikom u privatnoj sigurnosti“ autora prof. dr. Jasmina Ahića i doc. dr. Ivana Nađa, u izdanju Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
O knjizi su govorili prof. dr. Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, prof. dr. Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije i Malik Krivić, predsjednik UO Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine. Promotori su istakli značaj objavljivanja ovog djela, ne samo za potrebe nastavnog procesa na Fakultetu već u kontekstu primjene u struci, naročito kada je u pitanju kvalitetna procjena rizika u sektoru privatne sigurnosti.
 
„U Bosni i Hercegovini već 15 godina imamo uspostavljen sistem privatne sigurnosti, ali nekako je u sjeni javne sigurnosti, s kojom je nedvojbeno u bliskoj vezi zato što je oko 70 posto onoga što se osigurava povezano sa zaštitarskom djelatnošću. Nedavan primjer izvrsnog rada zaštitarskih agencija mogli smo vidjeti prilikom osiguravanja novogodišnje proslave u Sarajevu, gdje je prisustvovalo oko 80.000 ljudi. Stoga možemo kazati da Bosna i Hercegovina nije zemlja visokog rizika, što nam se često pokušava imputirati iz raznih političkih razloga“, istakao je autor prof. dr. Jasmin Ahić.
 
Također je naznačeno da je Bosni i Hercegovini nedostajala strukovna komora za zaštitarske agencije i službe unutrašnje zaštite, koja će se baviti stručnom ekspertizom onoga što zakon propisuje, ali i onoga što se mora implementirati na terenu. „Nakon 15 godina konačno je formirana takva komora, koja će sigurno dodatno urediti ovo tržište. Sada je to kvalitetno tržište koje može ponuditi sve ono što se nudi u svijetu kako bi imovina i ljudi bili sigurni“, zaključio je Ahić.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.