Menu
A+ A A-

Izgubljeni ključevi nisu problem uz SMARTair

Dok ulaganja u staračke domove rastu, vlasnici novih i etabliranih objekata ovog tipa traže načine da rad prilagode potrebama 21. stoljeća. Oni se sve češće okreću bežičnoj kontroli pristupa jer može ponuditi kvalitetniji boravak i zaštitu korisnicima. Istovremeno, sigurnosni menadžeri imaju bolju kontrolu nad objektom. 
Dom penzionera Petites Soeurs des Pauvres u gradu Toulouseu bio je smješten u zgradu iz 19. stoljeća. Kada su vlasnici shvatili da objekat ne zadovoljava savremene standarde sigurnosti, komfora i higijene, preselili su dom u novu zgradu, pri čemu je zadržan izvorni oblik objekta, zajedno sa starom kapelom u okviru njega. 
 
Radovi su započeli 2015. godine, a korisnici su iduće godine uselili u novu zgradu. Naredne faze izgradnje će se nastaviti do 2018. godine.
 
Za dom Petites Soeurs des Pauvres odabrana je SMARTair tehnololgija bežične elektronske kontrole pristupa. Svaka vrata u novoj zgradi zaštićena su SMARTair bežičnim elektronskim cilindrom ili maskom s ugrađenim čitačem kartica. Pored toga, korištenjem oba lifta se upravlja pomoću SMARTair zidnog čitača. Pošto su SMARTair uređaji bežični i rade na baterije, troškovi instalacije i korištenja su niski. 
 
Danas više od 80 korisnika doma i 50 uposlenika lahko ulaze i izlaze iz zgrade, isključivo uz odgovarajuća ovlaštenja. SMARTair akreditivi su jednostavni za korištenje za sve grupe korisnika. Starije osobe u domu, koje teško mogu živjeti samostalno, lahko otključavaju vrata pomoću akreditiva na narukvici ili tagu.
 
Menadžeri objekta i sigurnosni administratori u svakom momentu znaju "ko ima ključ" za svaku prostoriju ili zonu. Jednostavno je, bilo kojem trenutku, dodati, obrisati ili ažurirati konkretnog korisnika ili vrata iz softvera centralnog sistema. Upravljanje uređajima je omogućeno pomoću same kartice, uz prenosivi uređaj za ažuriranje koji je povezan sa sistemom. Uz SMARTair više nema potrebe za napornim upravljanjem mehaničkim i glavnim ključevima. 
 
Isto tako, korištenje SMARTair tehnologije znači da izgubljeni ključevi više ne predstavljaju problem i izvor troškova za staračke domove: „Jedan uposlenik je ponio karticu. Nije bilo razloga za paniku. Mi smo je poništili i to je sve“, objašnjava Laurent Joosep. 
 
„Preporučujem SMARTair tehnologiju jer ona zadovoljava osnovne potrebe kontrole pristupa i rješava probleme zamjene ključeva.“ 
 
O domu: Petites Soeurs des Pauvres je međunarodna grupacija staračkih domova kojim upravlja ugledna vjerska organizacija. Pod njenom upravom je 240 objekata ovog tipa širom svijeta, a 40 njih se nalazi na području Francuske. Više informacija možete potražiti na www.petitessoeursdespauvres.org.
 
Saznajte kako je starački dom Petites Soeurs des Pauvres iskoristio bežičnu tehnologiju na ekonomičan način na www.tesa.es/smartair-residential 
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.