Logo

Vrijednost tržišta upravljanja pristupom deset milijardi dolara do 2021.

Prema procjenama IHS-a, globalno tržište upravljanja pristupom će sa 5,4 milijarde dolara u 2016. godini dosegnuti vrijednost od 9,6 milijardi do 2021. Glavni faktori rasta su:
Rok za GDPR se približava
 
Tradicionalno su finansije, bankarstvo, osiguranje, vlada, komunalije i drugi jako regulisani sektori usmjereni na rješenja za upravljanje identitetom i pristupom. Međutim, tokom prošle godine došlo je do rasta na netradicionalnim tržištima. Ne samo što su sektori proizvodnje i maloprodaje postali svjesniji važnosti sigurnosti već je i povećanje broja krađa podataka te Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), koja će se uvesti u maju 2018, obnovilo interes za sigurnost i rješenja za upravljanje identitetom i pristupom.
 
Rješenja za upravljanje pristupom u manjim preduzećima
 
Rješenja za upravljanje pristupom obično koriste veće organizacije. Ustvari, predviđa se da će kompanije s više od 5.000 zaposlenika pridonijeti najvećem rastu prihoda u idućih pet godina, uz povećanje sa 4,33 milijarde dolara u 2016. na 5,4 milijarde 2021. godine. No, proporcionalno, očekuje se smanjenje važnosti ovog segmenta sa 80 posto prihoda u sektoru upravljanja pristupom u 2016. na oko 56 posto za tri godine.
 
Mala i srednja preduzeća (MSP) povećavat će količinu rješenja za upravljanje pristupom koje implementiraju. Naprimjer, predviđa se povećanje prihoda od firmi do 500 zaposlenika sa 109,6 miliona dolara 2016. na 705 miliona u 2021. Ovaj segment rastao je sa dva posto ukupnih prihoda u 2016. na 7,3 posto 2021. godine. Uvođenje više cloud rješenja u sektor upravljanja pristupom mogu biti cjenovno prihvatljivija i skalabilnija za male i srednje velike firme.
 
Hibridna i cloud rješenja
 
Budući da je još mnogo aplikacija koje se pokreću u prostorijama kompanija, značajan dio većih organizacija i dalje želi neka lokalna rješenja. Veće organizacije imaju veću vjerovatnost da će koristiti hibridni model, s nekim aplikacijama koje se pokreću u oblaku kao koraku ka punom usvajanju cloud rješenja. Procijenjeno je da će se korištenje hibridnih rješenja povećati sa 1,1 miljardu dolara u 2016. na 1,7 milijardi za tri godine. Suprotno tome, vjerovatnije je da će manje firme primjenjivati softver kao uslugu (SaaS), rješenje koje za njih može biti isplativije.
 
Tehnološki razvoj i borba protiv hakera
 
Prisutna je kontinuirana bitka protiv hakera koji sve više pokušavaju ostvariti kontrolu nad mrežama. Važno je da organizacije uzmu u obzir lokacije ljudi kako bi otkrile kriminalne aktivnosti i osigurale pravim ljudima pravo pristupa, u pravo vrijeme i na ispravnoj lokaciji. Tehnologije kao što su mašinsko učenje (ML) i umjetna inteligencija (AI) također su važna oružja u ovoj bici. Korištenje novih tehnologija, kao što je bihevioralna biometrija, pomoći će da se smanji odgovornost krajnjih korisnika i poveća valjanost dokazivanja identiteta. 
 
Blockchain čini sigurnost jeftinijom i dostupnijom
 
Mnoge organizacije imaju izolirane i centralizirane sisteme za upravljanje identitetom, ali trenutno stanje zahtijeva sjedinjavanje i jedinstvenu prijavu (single sign-on ili SSO). Postojeći sistemi čine upravljanje identitetom, zaštitu i verifikaciju vrlo teškim, skupim i rizičnim za preduzeća i vladine agencije. Blockchain ima potencijal da uvede poboljšanja koja mogu učiniti sigurnost pristupačnijom i jeftinijom.
 
Copyright © a&s Adria, sva prava zadržana, zabranjeno kopiranje sadžaja bez dozvole.