Menu
A+ A A-

Savremeni izazovi videonadzora

Videonadzor i upravljanje na više lokacija predstavlja zahtjevan zadatak. Uz adekvatnu kombinaciju ključnih funkcija i korištenje novih tehnologija, sigurnosni operateri ovaj zadatak mogu ne samo olakšati nego i učiniti efektivnim i efikasnim
Izvor: a&s International
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
Danas nove tehnologije i kvalitetnija umreženost pomažu sigurnosnim menadžerima da na više lokacija podignu nivo sigurnosti uz unapređenje efikasnosti i efektivnosti. Integracija određenih ključnih funkcija u videonadzorni sistem, poput nadzora na daljinu i analitike, danas je jednostavnija nego ikada. Isto važi i za upravljanje većim brojem lokacija istovremeno.
 
Izazov instalacije pravog sistema
Kvalitetan sistem za praćenje više lokacija omogućava korisnicima da lokalno ili centralizirano snimaju video i dijele ga unutar cijele organizacije, objašnjava Laurent Villeneuve, menadžer marketinga proizvoda u kompaniji Genetec. „On mora biti skalabilan i omogućiti vam da povežete stotine ili hiljade kamera unutar istog sistema, a da pri tome nemate potrebu za povezivanjem s individualnim ili nezavisnim sistemima“, kaže on. Korištenje istinski objedinjene sigurnosne platforme omogućava operaterima da kontrolišu kamere i prate alarme, kontrolu pristupa i kretanje vozila preko jedinstvenog korisničkog interfejsa. „Možete pristupiti svom videonadzornom sistemu s bilo koje lokacije u bilo kojem trenutku i imaticjelovit uvid u operativnu situaciju. Time se pojednostavljuje saradnja i razmjena informacija sa sigurnosnim organima, uz zaštitu privatnosti“, kaže Villeneuve.S druge strane, projektovanje odgovarajućeg videonadzornog sistema za okruženja s više lokacija može biti veliki izazov. Korisnici moraju imati u vidu da lokacije s ovakvim sistemima nisu identične. One posjeduju varijable, poput dostupnosti mrežnih kapaciteta. Jednako važno je odgovoriti na potrebu kontinuiranog širenja sistema. To uključuje dodavanje novih mrežnih čvorišta ili jačanja kapaciteta ili redundancije. „Širenje organizacija često ne prate jednaka ulaganja u sigurnost. Zbog toga često imamo sisteme koji ne mogu ponuditi podršku za rad na više lokacija“, kaže Villeneuve. 
Jammy DeSousa, viši menadžer proizvoda u kompaniji American Dynamics (Tyco Security Products), potvrđuje postojanje ovog problema i ističe da korisnici obavezno moraju provjeriti je li proizvođač izvršio testiranje maksimalne konfiguracije u vidu broja lokacija, kamera, maksimalne mrežne opterećenosti i slično.
 
Ključne funkcije za kvalitetnije upravljanje
Izazovi se mogu prevazići uz odgovarajući set sistemskih funkcija. Iako je svaka instalacija različita, kvalitetan videonadzorni sistem mora se prilagoditi ovim razlikama. Prilagodljivost podrazumijeva fleksibilnost, koja je ključ za okruženja s više lokacija. 
„Smatramo da kvalitetan sistem za nadzor više lokacija mora posjedovati fleksibilnu i centraliziranu softversku upravljačku platformu, koja će omogućiti daljinsko upravljanje svim uređajima na svim lokacijama. Ona mora ponuditi više metoda za dodatno umrežavanje opreme u vidu skalabilnosti sistema, kao i pametnu detekciju događaja i njihovog pretraživanja s ciljem unapređenja efikasnosti videonadzora“, kaže Claudi Zhu, menadžer marketinga proizvoda u kompaniji Hikvision Digital Technology. 
 
Casper Wu, menadžer proizvoda u kompaniji Surveo Technology, kaže da tu postoji više ključnih funkcija. To su centralizirani nadzor, interaktivni videozidovi, displej u vidu matrice, centralizirano upravljanje alarmima, centralizirano upravljanje računima i visok nivo skalabilnosti za hiljade kamera i više klijenata, što su ključni elementi kvalitetnog rješenja za pokrivanje više lokacija. Kada je u pitanju VMS, Bjorn Ellertsen, tehnički direktor u Milestone Systemsu, smatra da se on „mora moći prilagoditi različitim mrežnim topologijama, brzini i nivoima sigurnosti. Isto važi i za vrstu umrežavanja kamera, potrebu za upravljanjem i topologiju pohrane.“ „VMS se koristi u kontekstu više lokacija i mora osigurati transparentnost mreže, jednostavno prilagođavanje i odgovoriti na spomenute potrebe na adekvatan način. Vjerujemo da na ove zahtjeve može odgovoriti samo istinski otvorena VMS platforma“, objašnjava on. James Somerville-Smith, direktor marketinga za posrednu prodaju u EMEA regiji ukompaniji Honeywell Security & Fire,navodi i pitanje ključnih sigurnosnih aplikacija. Za njih je ključna funkcija automatskog prebacivanja na druge sisteme u slučaju kvara jer omogućuje da se iz kontrolne sobe operacije automatski prebace na rezervnu sobu u slučaju da prva bude onesposobljena, čime se potencijalnim uljezima onemogućava upad u sigurnosni sistem.
 
Više o ovoj temi čitajte u printanom izdanju...
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.