Menu
A+ A A-

Arcus i Siemens štite Termoelektranu Tuzla

Termoelektrana Tuzla je najveće proizvodno postrojenje u Bosni i Hercegovini s energetskim kapacitetima od 715 MW. Postojeći zastarjeli konvencionalni sistemi protivpožarne zaštite trenutno se zamjenjuju novom tehnologijom, koja odgovara na sve potencijalne izazove po industrijsku namjenu ovog kompleksa Piše: Hasan Karabeg, direktor, Arcus d.o.o.
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
Termoelektrana Tuzla izgrađena je u nekoliko faza između 1959. i 1978. godine, dok se s proizvodnjom električne energije počelo 1963. godine. U prosjeku se godišnje proizvodi 3.100 GWh električne energije, za šta se utroši 3,3 miliona tona uglja. Osim proizvodnje električne energije, elektrana isporučuje i toplotnu energiju za gradske toplane u Tuzli i Lukavcu, kao i tehnološku paru i vodu za industriju i okolne zone. Nakon rata su u više navrata provedene modernizacije i revitalizacije postrojenja kako bi se postigla odgovarajuća tehnološka, ekološka i ekonomska poboljšanja. Osigurana je veća pouzdanost uz značajno produžen operativni period. 
 
Sistem detekcije požara i otklanjanje industrijskih prepreka
Vlasnici Termoelektrane odlučili su se za zamjenu postojećeg, 30 godina starog, konvencionalnog protivpožarnog sistema. Njega će zamijeniti nova tehnologija, koja će podići nivo sigurnosti i pouzdanosti sistema. Industrijska namjena ovog kompleksa nosi brojne izazove. Adekvatna detekcija u industrijskom okruženju, veličina kompleksa i potreba za povezivanjem centrala su tek neki od njih. Oni se moraju riješiti pomoću najkvalitetnijeg mogućeg rješenja, za koje je odabran Cerberus PRO, a okviru ovog programa instalirani su i posebni detektori. 
 
Odgovor je Cerberus PRO
Za unapređenje protivpožarne zaštite u Termoelektrani Tuzla odabrano je Siemensovo rješenje Cerberus PRO. Prateće usluge pruža Siemensov partner Arcus d.o.o. Zamjena je rađena u više faza. Do sada su realizirane dvije faze rekonstrukcije vatrodojavnog sistema, a u toku je projekat zamjene svih postojećih centrala. Termoelektrana ima svoju protivpožarnu jedinicu, a ranije su instalirane dvije FC726 vatrodojavne centrale i jedan FT724 terminal. Po završetku projekta objekat će biti opremljen s pet uvezanih vatrodojavnih centrala FC726. U ovom je kompleksu također instaliran sistem za upravljanje MM8000. Pumpna stanica Modrac jedan je od objekata u sklopu kompleksa termoelektrane, ali je od njega udaljena deset kilometara. Svaka situacija koju registruje vatrodojavni sistem unutar stanice bit će prikazana na MM8000 sistemu, paralelno s uvidom u sve što se dešava unutar elektrane. Prijenos podataka odvija se preko optičkog kabla. 
 
Značajno unapređenje sigurnosti
Modernizacija vatrodojavnog sistema dovela je do značajnog podizanja nivoa sigurnosti u Termoelektrani Tuzla i omogućila kvalitetniju lokalizaciju situacija i uzbunjivanje zahvaljujući promjeni sistema dojave. Osim toga, novi sistem je omogućio pokrivanje dijelova postrojenja koji su ranije za to bili uskraćeni zbog tehničkih ograničenja i nedostataka. 
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.