Menu
A+ A A-

Savremena sigurnost za stare građevine uz CLIQ

Pozorište Deutsches Theater u Berlinu je znameniti spomenik klasične arhitekture 19. stoljeća. CLIQ tehnologija kompanije ASSA ABLOY nudi zaštitu objekta i upravljanje pristupom na fleksibilan, pouzdan i dugoročno održiv način, u skladu sa zahtjevima korisnika 21. stoljeća. Pitate se kako? Razlog je činjenica da su menadžeri ovog berlinskog pozorišta odabrali CLIQ mehatronični sistem zaključavanja koji objedinjuje savremenu mikroelektroniku i inteligetnu enkripciju podataka. Na taj način, korisnicima je ponuđen vrhunski sistem mehaničkog zaključivanja na bazi cilindara.  CLIQ tehnologija nudi dodatni nivo elektronske zaštite,i  unaprjeđuje mehaničku sigurnost preko pojednostavljenog upravljanja fondom ključeva. Tako je omogućena i fleksibilnija kontrola pristupa. Svaki CLIQ ključ radi na baterije i moguće ga je programirati na način da posjeduje prava pristupa prilagođena pojedinačnom korisniku. 
 
No, to nije jedini način na koji CLIQ olakšava rad menadžerima pozorišta Deutsches Theater. Rasporedi korištenja se mogu razraditi do najsitnijeg detalja za svaka pojedinačna vrata i individualnog uposlenika ili izvođača radova. Programabilni CLIQ ključ se može programirati da omogućuje pristup isključivo u unaprijed definisanim vremenskim intervalima. To može biti vrijeme kada je objekat otvoren za javnosti ili kada ga se čisti nakon radnog vremena. Svako ažuriranje ovlaštenja se vrši slanjem informacija između sistema i vrata pomoću CLIQ ključeva za programiranje.
 
Svaki ključ se napaja pomoću baterija tako da nema potrebe da se one mijenjaju za svaki pojedinačni cilindar. Pošto su CLIQ brave bežične, nema potrebe za obimnim radovima na postojećim vratima ili vizualnim elementima zgrade. To je od ključne važnosti kod instaliranja sistema u historijski značajne objekte poput Deutsche Theatera. Ako se uprava odluči za nadogradnju, instalacija novih CLIQ brava na dodatna vrata u pozorištu je veoma jednostavna. 
 
Pored kvalitetnije kontrole nad objektom za menadžere, CLIQ tehnologija je značajno unaprijedila sigurnost za uposlenike pozorišta, kao i za publiku koja koristi tri različite sale. Ako uposlenik ili izvođač radova izgube ključ, pristup im se onemogućuje jednostavnim reprogramiranjem cilindra za zaključavanje pomoću ključa za programiranje. Izgubljeni ključ više neće biti funkcionalan.  
 
Zahvaljujući CLIQ tehnologiji, u slučaju gubitka ključa nema potrebe za zamjenom cilindra, čime se pozorištu omogućava ušteda vremena i sredstava. 
 
Saznajte više o zaštiti znamenitosti pomoću sigurnog i ekonomičnog sistema na www.assaabloy.co.uk/cliq_for_museums
 
O CLIQ tehnologiji: CLIQ je sigurnosni sistem zaključavanja koji koristi savremenu mikroelektroniku, programabilne ključeve i cilindre. Nudi različite kombinacije mehaničkih i elektronskih sistema koji mogu odgovoriti na sve potrebe za sigurnim i fleksibilnim pristupom. Prisutan je na globalnom tržištu i nudi fleksibilan pristup i rješenja za upravljanje ključevima namijenjena svim aplikacijama zaključavanja.
 
O pozorištu Deutsches Theater: Pozorište Deutsches Theater je izgrađeno 1849. godine. Objekat posjeduje elegantnu klasičnu fasadu i ima tri pozornice. Više informacija je dostupno na www.deutschestheater.de.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.