Menu
A+ A A-

CLIQ štiti vodovodnu mrežu u Švedskoj

Kompanija Dala Vatten och Avfall opskrbljuje vodom četiri općine u regiji Dalarna u centralnoj Švedskoj. Ona je doskora posjedovala 20 godina stari sistem mehaničkog zaključavanja koji se pokazao neadekvatnim za zaštitu izdatih ključeva. Dovoljno je da samo jedan ključ završi u pogrešnim rukama i zajednica se može suočiti sa strašnim posljedicama po vodosnabdijevanje. 
Kompanija Dala Vatten och Avfall se stoga odlučila na investiranje u novi sistem zaključavanja. On joj je zatrebao za poboljšanje sigurnosti perimetra na više odvojenih lokacija zbog pojačane prijetnje od terorističkih napada i sabotaža. Osim toga, kompanija ima namjeru zadržati potpunu i centraliziranu kontrolu nad ključevima u svakom trenutku. Na taj način će spriječiti da oni dospiju u pogrešne ruke, dok će menadžeri moći upravljati ovlaštenjima za korištenje na nivou individualnih uposlenika ili korisnika ključa.  
 
Zbog toga se ovo komunalno preduzeće odlučilo za CLIQ Remote sistem kontrole pristupa koji koristi enkriptiranu elektroniku. Ona je integrisana sa sigurnim mehaničkim cilindrima i ključevima koji su se već dokazali kao tehnologija na brojnim lokalitetima s kritičnom infrastrukturom širom Evrope. 
 
CLIQ Remote funkcija je dizajnirana za kompanije koje imaju ispostave na udaljenim lokalitetima kao i za korisnike ključeva. Ona omogućava nadležnom administrativnom osoblju da ažurira prava pristupa s centralne lokacije pomoću CLIQ Web Manager softvera, bez potrebe da se uposlenici sa terena vraćaju na matičnu lokaciju. Ključevi mogu biti vremenski ograničeni radi dodatne zaštite od gubitka ili krađe. Vlasnici ključeva sada moraju nanovo verificirati svaki od njih nakon određenog perioda, kao i ažurirati svoja prava pristupa pomoću prijenosnih ili zidnih uređaja za programiranje koji su strateški postavljeni na lokacijama u sklopu vodovodnog preduzeća.
 
„Razlog zbog kojeg preporučujemo CLIQ Remote je upravo potreba za kontrolom izdavanja ovlaštenja na  individualnom nivou“, kaže Lars Thorwalls iz kompanije Göthes koja vodovodu pruža sigurnosne usluge.
 
„Više ne moramo brinuti o ključevima koje uposlenici ili izvođači radova ne vrate“, dodaje Roger Lundkvist, menadžer proizvodnje u Dala Vatten och Avfall.
 
CLIQ Web Manager softver omogućava jednostavno upravljanje ili poništavanje ovlaštenja za ključeve. Ovaj internetski bazirani softver nudi vođenje sveobuhvatne evidencije o svakom ključu prema potrebi, čime se dodatno olakšava praćenje dolazaka izvođača radova i drugih korisnika ključeva. Za izvođače radova se prava pristupa mogu jednostavno utvrditi, uz ograničavanja perioda upotrebljivosti ključa za konkretne lokacije, vremenske intervale ili datume. 
 
„Za poslove upravljanja potrebno vam je tek nekoliko sati mjesečno“, kaže Anna Nordahl koja je u Dala Vatten och Avfall zadužena za upravljanja ključevima. 
 
Uz CLIQ tehnologiju, napajanje svakog cilindra za zaključavanje se vrši preko standardne baterije u svakom CLIQ ključu. Nema potrebe za instalacijom kablova, što CLIQ čini efikasnim rješenjem za nadogradnju brava i katanaca na udaljenim lokacijama koje je teško ili nemoguće opremiti kablovima. 
 
Osim toga, CLIQ katanci mogu zaštititi svaki prolaz, što ih čini znatno fleksibilnijim rješenjem u odnosu na standardne elektronske sisteme kontrole pristupa. Zahvaljujući CLIQ Remote tehnologiji, kompanija Dala Vatten och Avfall je dobila kombinaciju mehaničkih i elektromehaničkih brava na jednoj instalaciji, pri čemu se sigurnosne potrebe svakih vrata mogu prilagoditi konkretnim uvjetima na terenu. 
 
Ono što je posebno bitno za kompanije koje posluju na području Skandinavije jeste i mogućnost pouzdanog rada i u najtežim vremenskim uvjetima, što nudi i CLIQ sistem za zaključavanje. „Naše brave se često nalaze u zahtjevnim okruženjima“, kaže Roger Lundkvist.
 
„Ako sistem radi i tokom zime, onda nema prepreka za njegovo integrisanje sa ostalim komunalnim uslugama“. 
 
O CLIQ tehnologiji: CLIQ je sigurnosni sistem zaključavanja koji koristi savremenu mikroelektroniku, programabilne ključeve i cilindre. Nudi različite kombinacije mehaničkih i elektronskih sistema koji mogu odgovoriti na sve potrebe za sigurnim i fleksibilnim pristupom. Prisutan je na globalnom tržištu i nudi fleksibilan pristup i rješenja za upravljanje ključevima namijenjena svim aplikacijama zaključavanja.
 
O kompaniji Dala Vatten och Avfall: Kompanija Dala Vatten och Avfall posluje u švedskoj pokrajini Dalarna, u kojoj je zadužena za vodovodnu mrežu na području općina Gagnef, Leksand, Rättvik i Vansbro. Više informacija dostupno je na www.dalavattenavfall.se.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.