Menu
A+ A A-

Starački dom u Francuskoj koristi SMARTair kontrolu pristupa

U staračkim domovima renoviranje je obično idealna prilika za nadogradnju ili  zamjenu zastarjelog sistema kontrole pristupa, bilo da se radi o mehaničkim ključevima ili o staromodnoj žičanoj tehnologiji. Kao i druge organizacije koje posluju u ovom strogo regulisanom sektoru u Francuskoj, i dom Résidence Sainte Anne je odabrao SMARTair sistem za bežičnu kontrolu pristupa.
Dom Résidence Sainte Anne u Lyonu obuhvata više zgrada. Neke od njih su stare više od stotinu godina, dok su druge građene tokom 1980-ih i 1990-ih godina. Tokom adaptacije kompleksa 2017. godine odlučeno je da se uradi zamjena starog sistema baziranog na kablovima i karticama. Menadžment je odabrao kombinaciju SMARTair Wireless Online tehnologije i Update On Card sistema ažuriranja ovlaštenja kako bi ponudio optimalno i fleksibilno rješenje za pružanje njege korisnicima.
 
Sada  osoblje doma Sainte Anne može kontrolisati i pratiti pristup objektu i prostorijama s ciljem kvalitetnije zaštite 67 korisnika doma i 42 uposlenika. Isto važi i za 12 stalnih eksternih izvođača radova i radnika na održavanju objekata. 
 
Među važnijim vratima u objektu su ona koja vode do prostorija za osoblje i opremu, kao i osjetljivih zona poput ambulante. Sva ona su opremljena sa 20 SMARTair bežičnih maski za brave i zidnih čitača. Na glavnom ulazu postavljen je SMARTair uređaj sa RFID čitačem i tastaturom kako bi se podigao nivo sigurnosti na ovoj osjetljivoj pristupnoj tački. Zahvaljujući intuitivnom SMARTair softveru, osoblje može programirati vrata da ostanu otvorena između 6h i 23h, dok se za ostale termine koristi odgovarajući akreditiv i PIN.
 
Radi lakše kontrole i praćenja u stvarnom vremenu, glavna vrata u prizemlju i podzemnim prostorijama su stavljena pod kontrolu brzog Pro Wireless Online sistema.  SMARTair upravljački sistem znatno pojednostavljuje upravljanje sistemom za osoblje, uključujući otvaranje vrata na daljinu pomoću računara, tableta ili telefona. 
 
„SMARTair sistem nam pomaže da pratimo i zaštitimo korisnike doma“, kaže Olivier Debruyne iz doma Résidence Sainte Anne. „Radi se o efikasnom i ekonomičnom rješenju“. 
 
Za ostala vrata koristi se SMARTair Update On Card sistem upravljanja. Pošto su ovi uređaji bežični i rade na baterije, instalacija je brza i ekonomična. Isto važi i za upravljanje sistemom, zahvaljujući minimalnoj potrošnji i nezahtjevnom održavanju. 
 
 
O domu Résidence Sainte Anne: Dom Résidence Sainte Anne je privatni i nezavisni dom za njegu starijih osoba. Ima 67 korisnika na području grada Lyona u Francuskoj. Više informacija dostupno je na www.residencesainteanne.com.
 
Saznajte kako SMARTair sistem kontrole pristupa može pomoći staračkim domovima u budućnosti na: www.tesa.es/smartair-residentialcare.
 

     

Global Security d.o.o.
Safeta Zajke 115c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
Marketing: marketing@asadria.com
Pretplata: pretplata@asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001
www.asadria.com
ISSN 1986-5

  

Magazin a&s Adria – stručni magazin za kompletna sigurnosna rješenja – mjesečna je publikacija licencirana od strane kompanije Messe Frankfurt New Era Business Media za Adriatic regiju: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

Magazin a&s Adria je mjesečna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite čiji je primarni cilj da informiše, educira i poveže sigurnosno tržište u Adriatic regiji. Magazin nastoji biti graditelj i poveznica između proizvođača i krajnjih korisnika u čijem lancu su neizostavni sistem-integratori i instalaterske kompanije kao ponuđači usluga. Zahvaljujući jasnoj viziji razvoja koja prepoznaje potrebe tržišta, a&s Adria se etablirala kao pouzdan izvor informacija i kao takva je prepoznata od strane čitalaca još od samih početaka 2006. godine.