Konferencije

Alarm Automatika: Konferencija o zaštiti finansijskih institucija

U organizaciji Alarm automatike, regionalnog distributera opreme i rješenja za tehničku zaštitu, u sarajevskom hotelu Hills 14. juna održana je konferencija “Integralna sigurnost i zaštita finansijskih institucija”

Piše: Nermin Kabahija; E-mail: redakcija@asadria.com

Nizom edukativnih predavanja i prezentacija te panel-raspravom Alarm automatika je još jednom pokušala ukazati na realnu problematiku zaštite finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini s različitih aspekata. Učešće u konferenciji su uzeli predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta bezbjednosti i zaštite iz Banje Luke i agencija za zaštitu ljudi i imovine te brojni gosti iz privrednog sektora.

Poruke za širu javnost

Iako prvenstveno namijenjena sigurnosnom osoblju u finansijskim institucijama i predstavnicima agencija koje se bave pružanjem usluga fizičke i tehničke zaštite za zaštitu ljudi i imovine, čiji su se stavovi također mogli čuti, konferencija je, zapravo, nastojala poslati poruku široj javnosti akcentirajući razlike i sličnosti u zakonodavnim okvirima zaštite finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, dok su predavači iz ministarstava unutrašnjih poslova govorili o nadzoru nad provedbom zakonskih obaveza kompanija.

Događaj je bio koncipiran kroz tri modula, od kojih je posjetioce očekivano najviše zainteresirao posljednji – panel-diskusija, u kojoj su učešće na temu “Kako povećati nivo sigurnosti finansijskih institucija” uzeli predavači, ali i gosti. Osim toga, prisutni su se mogli upoznati i sa rješenjima kompanije Oberthur za zaštitu bankomata i prijenosa novca, čije proizvode u regiji distribuira Alarm automatika, te ostalim hardverskim i softverskim rješenjima koje ta kompanija nudi. Domaćin i voditeljica konferencije bila je Ines Cero, direktorica sarajevskog ureda Alarm automatike, koja je konferenciju otvorila zahvalom prisutnima i najavom svih učesnika. “Vodeći se sloganom kompanije – mi brinemo o sigurnosti – cilj nam je bio da zajedno s akademskom zajednicom i svim kolegama i pružaocima usluga u ovome sektoru ukažemo na ovu važnu temu te pomognemo u podizanju svijeti o potrebi zaštite finansijskih institucija”, kazala je Cero.

Zakonski okviri u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Predsjednica Hrvatskog ceha zaštitara Lidija Stolica zatim je predstavila zakonska rješenja zaštite finansijskih institucija u Hrvatskoj. “Bili smo veoma aktivni u zadnjih sedam godina, surađivali smo sa MUP-om i drugim institucijama na donošenju zakonskih rješenja i pravilnika i nastojali smo svima pojasniti kako financijske institucije trebaju biti štićene. Za potpuni uspjeh nam je potrebna sinergija svih, a pozitivna iskustva se moraju dijeliti”, kazala je predsjednica Ceha. Nakon upoznavanja sa zakonskim rješenjima u Hrvatskoj, uz napomenu da je potpuna prilagodba na zakon trajala gotovo sedam godina, Lidija Stolica je navela i nekoliko primjera iz Njemačke, gdje je samo u prošloj godini zabilježeno 500 napada na bankomate. U dva slučaja napadi su bili toliko teški da su zbog oštećenja stanari dvaju zgrada bili primorani potpuno iseliti. Zatim je istakla da se ugradnjom elektrohemijske zaštite u bankomat automatski smanjuje broj napada, što je i razlog zbog čega je država dala rok od tri godine da se svi bankomati zaštite na taj način.

Elektrohemijska zaštita bankomata i novca

Predstavnici policijskih inspektorata u Federaciji Bosne i Hercegovine Senad Muslić i Muamer Bajraktarević govorili su o aktuelnim zakonskim rješenjima iz ove oblasti u FBiH uz komparaciju sličnih rješenja iz Hrvatske te pravnim okvirima kojima se reguliše zaštitarska djelatnost, dok je o stanju kriminaliteta i sigurnosti u Bosni i Hercegovini kroz statističke podatke govorio prof. dr. Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Sadržaj drugog modula bio je rezervisan za tehnička rješenja i novitete u zaštiti finansijskih institucija. Senad Džabija, voditelj prodaje Alarm automatike u Zagrebu, upoznao je prisutne općenito o elektrohemijskoj zaštiti i Oberthurovim rješenjima za zaštitu bankomata i prijenos novca. Njegov kolega iz sarajevske podružnice firme Mustafa Osmić proširio je temu govoreći o novim mogućnostima videonadzora i videoanalitike i njihovoj primjeni u zaštiti finansijskih institucija i drugih objekata povećanog rizika.

Panel-diskusija

Treći modul konferencije činila je rasprava na temu “Kako povećati nivo sigurnosti finansijskih institucija”, a predavačima s početka konferencije u otvorenoj diskusiji pridružili su se i predstavnici agencije za zaštitu ljudi te akademske zajednice Bosne i Hercegovine.

Na pitanje da li je sigurnost preduslov ostvarivanja uspješnih privrednih aktivnosti i šta je sve bitno da bi se održala sigurnost institucija, prvo je govorio profesor Armin Kržalić. On je istakao da bi se trebalo razmisliti i o promjeni pristupa te da se krene insistirati na primjeni maksimalnih standarda sigurnosti, budući da zakoni često propisuju samo minimalne uslove. “U tom slučaju bismo trebali biti fleksibilni prema onim institucijama koje nisu u mogućnosti odmah ispuniti sve uslove koje bi takav zakon tražio. Nasuprot tome, danas imamo situaciju da neke institucije ne ispunjavaju ni te osnovne, minimalne uslove koje zakon propisuje”, kazao je Kržalić. S druge strane, predstavnici Inspektorata MUP-a Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo istakli su da bi maksimalistički pristup trenutno mogao biti problematičan te da je prioritetno da se primijene postojeća zakonska rješenja, kao i da se efekti istoga već vide, navevši primjer smanjenja broja napada na objekte koji su nekada bili svakodnevno pljačkani. O realnim problemima unutar sektora sa posebnim osvrtom na zaštitarsku profesiju govorio je Željko Zorić, koji je kazao da postojećim zakonom ipak nije postignut zadovoljavajući nivo sigurnosti te da su u brojnim primjerima zakoni prilično prevaziđeni, u nekim slučajevima čak i kontradiktorni. Probleme u sektoru ilustrirao je kroz primjer nemogućnosti prenošenja oružja iz kantona u kanton te ograničenja broja pištolja u odnosu na broj zaštitara.

Alarm automatika kao inicijator važnih dijaloga

Direktorica ureda Alarm automatike u Sarajevu bila je zadovoljna organizacijom i brojem učesnika. “Interes i učešće sudionika su nam još jednom pokazali da konferencijā edukativnog karaktera, ali i ovih koje otvaraju nova pitanja i nova gledišta, treba biti što više. Posebno mi je drago što su sudionici prepoznali našu kompaniju kao inicijatora ovakvih skupova te što smo još jednom opravdali epitet onih koji se brinu za edukaciju naših partnera i šire javnosti”, kazala je Ines Cero.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *