Fizička zaštita Security Services

Bacite priručnike i razvijte sopstveni sigurnosni koncept

Kroz seriju članaka u nekoliko narednih izdanja želimo detaljno predstaviti određena područja iz oblasti bliske zaštite ličnosti. Pri kreiranju spomenutih članaka nećemo se koristiti normama pojedinih službi ili institucija. Mišljenja smo da treba dati maksimalnu širinu u provođenju mjera neophodnih da bi se klijentu osigurao adekvatan nivo sigurnosti ali naravno, samo do one mjere u kojoj ne dolaze u suprotnost sa zakonskim propisima države u kojoj se primjenjuju. Svakako, mjere o kojima će biti riječi produkt su dugogodišnjeg iskustva velikog broja profesionalaca iz ove oblasti, na međunarodnom nivou.

Džemal Arnautović, instruktor IPSTA (International Personal and Security Training Association)
redakcija@asadria.com

Osobe koje obavljaju poslove zaštite ličnosti veoma često se neprofesionalno ponašaju, nisu u stanju prepoznati stvarne rizike, istinske izvore prijetnje, te tako sebe i svoje klijente, odnosno osobe koje štite, izlažu dodatnoj opasnosti. Ova činjenica podstakla nas je da pokrenemo feljton kroz koji želimo dati doprinos kako kvalitetu obavljanja posla zaštite ličnosti tako i podizanja nivoa sigurnosne kulture svih osoba koja imaju dodira s ovom tematikom.

Fleksibilno, jednostavno, dosljedno

Određena područja iz oblasti zaštite ličnosti detaljno ćemo predstaviti. U našim člancima se nećemo koristiti normama pojedinih službi ili institucija. Smatramo da treba dati maksimalnu širinu u sprovođenju mjera koje su potrebne da bi se osigurao klijent, ali samo da su u skladu sa zakonskim propisima države. Naravno, mjere o kojima će biti riječi su produkt dugogodišnjeg iskustva velikog broja profesionalaca iz ove oblasti na međunarodnom nivou. Kroz saradnju sa kolegama iz raznih dijelova svijeta, te kroz praćenje osoba koje prolaze kroz Akademiju za obuku, zaključili smo da jedan sigurnosni koncept, koji obično podrazumjeva učešće više lica, u mnogome zavisi od karaktera tih ličnosti. Taj sigurnosni koncept bit će funkcionalan samo ukoliko ti različiti karakteri i ličnosti budu jedan funkcionalan tim. Tu se mora dodati i integracija osobe koja je štićena, što je vrlo bitno za funkcioniranje sigurnosnog koncepta, naravno ukoliko je to moguće. Iz iskustva znamo da štićena osoba, nakon samo jednog razgovora i davanja određenih smjernica, može mnogo pomoći osobama koje je štite.

Naša profesionalna filozofija glasi: Fleksibilno-Jednostavno-Dosljedno. Vrste opasnosti se permanentno mijenjaju, tako da je fleksibilnost bitna za ostanak u životu. Samo onaj ko je fleksibilan i zna se prilagoditi aktuelnoj situaciji ima šansu da preživi. Pod stresom i uvjetima u kojima je ugrožen život, mogu se izvesti samo jednostavne operacije i zadaci, tako da onaj ko se bavi ovim poslom treba već u fazi obuke naučiti da jednostavno učini efektivnim. Najbolji sigurnosni koncept je onoliko dobar koliko je dosljedno njegovo provođenje. Kada se počne djelovati rutinski, onda se dosljedno provođenje mjera zamijeni onim što je lakše, odnosno lagodnije a što za rezultat ima veći prostor djelovanja protivnika.

Sopstveni sigurnosni koncept

Zaštita ličnosti je u većini slučajeva skup mjera strukturiranih na osnovu logički izrađenih ili izmišljenih prednosti, usklađenih sa individualnim okvirima i potrebama, spojenih sa mudrošću, iskustvom, kreativnosti i taktičnosti odgovornih. Što ranije otkrijemo i prepoznamo opasnost, to imamo više vremena da se pripremimo za djelovanje. U naše sigurnosne koncepte trebamo integrirati i ono što bi najmanje očekivali, jer protivnička strana se konstantno nadograđuje i priprema nam nova iznenađenja. Sa redovnim integriranjem efektivnih sigurnosnih zaštitnih mjera, nastaju naši individualni sigurnosni koncepti. Te mjere su onoliko dobre koliko su izvodljive i tehnički podržive. Ovakvim načinom i stvaranjem individualnih sigurnosnih mjera, nekoristeći, kako smo na početku rekli, priručnike raznih službi i institucija, izbjegavamo opasnost da i oni na drugoj strani rade po istom priručniku. Naravno, da bi se mogli koristiti sopstvenim sigurnosnim mjerama i taktikama potrebno je mnogo iskustva i rada da bi ih uopće mogli izraditi. Ali, kako rekosmo, ako smo spremni da učimo, sve je ostvarivo. Namjera nam je da kroz ovaj feljton naše čitatelje i profesionalce u ovoj oblasti ponukamo da na kritički način obrate pažnju na svoje okruženje. Ovdje se ne radi o striktnom definiranju zaštite ličnosti, ali također se ne radi o običnom uputstvu kako se trebaju sprovoditi sigurnosne mjere. Pokušat ćemo da elemente zaštite ličnosti pojedinačno obradimo sa saznanjima koja su nastala iz praktičnog djelovanja. Izostavit ćemo pisanje o zakonskim regulativama i stvarima specifičnim za bilo koju lokalnu sredinu. Taktičko prosuđivanje orjentirat ćemo kroz studije realnih slučajeva koji su se dešavali u prošlosti. Nastojat ćemo da naši čitatelji i profesionalci iz ove oblasti dobiju važne smjernice, koje bi im pomogle u njihovoj radnoj svakodnevnici, a također i njihovom daljem usavršavanju. Naravno da ovo nije ”sveto slovo”, i da nije zamjena za obuku, jer je zaštita ličnosti višestruka kao i sam život i svaki njen segment se mora temeljito obraditi, odnosno izučiti.

Najpotrebnija kreativnost

Neka taktička razmišljanja i načini djelovanja diktiraju radnu svakodnevnicu, a ujedno su i kamen temeljac naše saradnje na internacionalnom nivou. Vrlo je važno da stanovišta i postupke naučimo gledati iz više uglova ili perspektiva i da iste znamo procijeniti, odnosno protumačiti. Uski vidici ne mogu nas navesti na temu, a onda niti do rješenja korisnog za sve one koji su uključeni. Iz tog razloga nije dobro da se uvijek prezentiraju gotova rješenja i neke doktrine, već se daje prostora ličnoj fleksibilnosti i kreativnosti.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *