Događaji Konferencije

Cyber sigurnost obaveza BiH prema OSCE-u i UN-u

Deseta godišnja Pregledna konferencija o ispunjavanju sigurnosnih obaveza Bosne i Hercegovine prema OSCE-u i UN-u, koja je okupila više od 50 domaćih i regionalnih stručnjaka za sigurnost, kao i predstavnike institucija vlasti, međunarodnih organizacija i civilnog društva, završena je 28. novembra na Jahorini.
Cilj Pregledne konferencije je da ocijeni napredak koji je BiH ostvarila u ispunjavanju svojih obaveza prema OSCE-u i UN-u, te da formulira preporuke za provedbu aktivnosti koje će doprinijeti sveukupnom unapređenju sposobnosti države da u potpunosti implementira svoje sigurnosne obaveze. U fokusu ovogodišnje konferencije je bila cyber sigurnost, s obzirom na to da povećana upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija predstavlja sve veći rizik za međunarodnu sigurnost.

„Podstaći ćemo nadležna tijela vlasti da se djelotvorno i proaktivno suočavaju s izazovima u vezi sa cyber sigurnošću i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, te da razviju relevantne mehanizme za djelovanje“, rekao je šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Bruce G. Berton. „Preporuke proistekle s ove konferencije će postaviti pravac djelovanja u ovoj oblasti u predstojećem periodu.“

Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH, istakla je: „Prema izvještajima Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal, oko 80% cyber kriminala potječe od organiziranog kriminala. To zahtijeva pristup koji uključuje cjelokupnu vlast, gdje različiti sektori u vladi koordiniraju, sarađuju i komuniciraju kako bi se ovim pitanjem mogli baviti iz različitih uglova. Još jedan aspekt cyber kriminala je da on zahtijeva da državne vlasti sarađuju ne samo sa građanima, već i sa privatnim sektorom.“

Zoran Šajinović, pomoćnik ministrice odbrane Bosne i Hercegovine, naglasio je da Pregledna konferencija ima sveobuhvatan karakter i uključuje institucije na svim nivoima. „Ovo je dinamičan proces i nove obaveze zahtijevaju nove odgovore, kako kada je u pitanju zakonodavni okvir, tako i kada je u pitanju organizacijska struktura. Nastojimo, kroz niz preporuka, koje su rezultat svake od preglednih konferencija, napraviti smjernice za rad koje na neki način utvrđuju dinamiku i prioritete u radu institucija Bosne i Hercegovine u narednoj godini.“

Desetu godišnju Preglednu konferenciju o ispunjavanju sigurnosnih obaveza Bosne i Hercegovine prema OSCE-u i UN-u je organizirala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova BiH i Ujedinjenim narodima u BiH.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *