Intervjui

Intervju: Dejan Obratil, regionalni menadžer kompanije SYAC-TB

Nakon prihvatanja nove tehnologije i širenja tržišta i proizvodnje došla je faza omasovljenja, kada je tehnologija postala interesantna i svjetskim tehnološkim gigantima iz drugih područja. To je značilo i ulazak u standardne ekonomske tokove razvoja, uspona, padova i integracija. Sve te faze prošao je i SYAC
Razgovarao: Semir Kapetanović
a&s Adria: Gospodine Obratil, hvala vam na odvojenom vremenu da se obratite našim čitaocima. Možete li predstaviti Vaše profesionalno iskustvo u Vašoj kompaniji? 
Obratil: U SYAC-u sam počeo raditi krajem 1991. godine, tačnije nekoliko dana nakon dolaska u Italiju. SYAC je inače skraćenica od System Automation and Control, jer se u to vrijeme bavio industrijskom automatizacijom i kontrolom procesa u realnom vremenu. Upravo kao i kompanija Energoinvest-Kibernetika, u kojoj sam radio prije odlaska u Italiju. Obje firme su rješenja bazirale na VMEbus standardu. Po dolasku u Italiju uzeo sam žute stranice i napravio spisak firmi koje ću obilaziti u potrazi za poslom. Na toj listi bio je i SYAC. Kada sam se pojavio tamo i kada su vidjeli moj CV i rad koji sam izlagao na WMEbus konferenciji 1990. godine u Mianzu, nakon kratkog razgovora uslijedio je dogovor, stisak ruke i tako je sve počelo. Nakon nekoliko godina i interesantnih projekata automatizacije i kontrole (CERN, Zanussi, Alessi, Polygram) SYAC je dobio zahtjev od italijanske vlade da modernizira videonadzor u jednom strogo čuvanom zatvoru. Tako je prije više od 20 godina, koristeći naša znanja iz obrade slike u realnom vremenu, komunikaciji, projektovanju elektronskih sklopova i u saradnji s našim tadašnjim dobavljačem opreme za VMEbus, nastao DigiEye. Bio je to prvi 16-kanalni digitalni videorekorder s ugrađenim matrix switcherom za 4 videoizlaza, digitalnim ulazima i izlazima, RS-232/485 portovima, Ethernet komunikacijom, automatskim backupom na DAT itd. To je bilo doba modema s 33,6 kbit/s, HDD kapaciteta „čak“ do 9 GB i Motorolinih 40 i 60 MHz procesora. Koristeći naš vlasnički zaštićeni kompresijski algoritam i optimizirajući programe pisane u real-time operativnom sistemu, DigiEye je uspješno pohranjivao snimke sa 16 kamera do 14 dana i komunicirao s našim DigiEye Control Centrom putem LAN-a ili telefonskih linija. U razvoju DigiEyea i transformaciji SYAC-a prolazio sam skoro sve uloge, počevši od programera, proizvodnje, tehničke podrške, marketinga, menadžera za razvoj proizvoda do međunarodnog prodajnog i menadžera za razvoj poslovanja. Raditi u takvoj firmi za koju praktično ne postoje tehnološke ni geografske granice je veliki izazov, ali pruža i velike satisfakcije kako na profesionalnom tako i na osobnom planu.
a&s Adria: SYAC ima skoro 30 godina iskustva u industriji sigurnosti. Jedan je od pionira u oblasti digitalnog videonadzora sa svojim potpuno integrisanim digitalnim sistemom za upravljanje videom nazvanim DigiEye. Recite nam nešto više od Vašoj kompaniji, koje su bile važne prekretnice, kada ste se pridružili Techboardu i koje ste koristi imali od toga, kako danas vidite SYAC▪TB-ovu poziciju?
Obratil: Kao bitne prekretnice, osim kreiranja novog proizvoda, naveo bih obrazovanje korisnika i pripremanje tržišta da prihvati novu, naprednu tehnologiju. Naime, tadašnje tržište bilo je relativno statično i čvrsto konsolidovano, kako na tehničkom tako i na poslovnom planu, i nikome nisu odgovarale promjene u pogledu uvođenja novih tehnologija i novih tržišnih igrača. Nakon prihvatanja nove tehnologije i širenja tržišta i proizvodnje došla je faza omasovljenja, kada je tehnologija postala interesantna i svjetskim tehnološkim gigantima iz drugih područja. To je značilo i ulazak u standardne ekonomske tokove razvoja, uspona, padova i integracija. Sve te faze prošao je i SYAC. Mislim da smo možda imali šanse i za veći i drugačiji rast, no poslije bitke ne bih uzimao ulogu generala. U jednoj fazi došlo je i kod nas do pada, koji je prouzrokovala opšta ekonomska kriza, pri čemu mi kao proizvođači, uprkos milionskim narudžbama, ostajemo bez likvidnih sredstava. No, kako svaka medalja ima i drugu stranu, to je 2013. dovelo do toga da Techboard, naš dugogodišnji dobavljač štampanih ploča, kupi SYAC. I tu počinje pozitivna strana medalje. SYAC postaje SYAC▪TB, odnosno Techboardov odjel za sigurnost. Od tada, osim razvoja, projektovanja i kreiranja softvera, pod naš krov dolazi i proizvodnja hardvera, odnosno cijeli proizvodni ciklus je 100% pod našom kontrolom.
a&s Adria: Koje su vaše ključne tehnologije? 
Obratil: Možda bih trebao odgovoriti da je to i dalje video, što bi bilo i logično s obzirom na dugogodišnje iskustvo i veliki know-how iz tog područja. Međutim, reći ću da je naša ključna tehnologija ipak u kreiranju, prikupljanju, obradi, analizi te upravljanju velikim podacima (big data). Velike riječi koje ću probati ukratko pojasniti. Naime, video je samo jedan izvor podataka. On se analizira, a analiza donosi nove informacije, koje nazivamo događajima. Njima moramo dodati i vanjske događaje te podatke i događaje dobivene od drugih sistema. Naš softver pruža neograničene mogućnosti na kreiranju raznih kombinacija događaja dodajući vremensku odrednicu, odnosno vrijeme trajanja za svaki događaj. Na taj način je moguće kreirati veliki broj scenarija koji tačno opisuju i detaljno razlikuju razne situacije po njihovoj važnosti. Na osnovu toga moguće je programirati niz automatskih akcija koje DigiEye izvršava i o kojima obavještava ostale uređaje iz sistema ili operatere, koji preuzimaju dalju kontrolu. Na taj način se značajno optimizira zaštita jer se smanjuje količina informacija koje operater mora obrađivati. Također, smanjuje se rizik da se velika količina informacija pogrešno obradi i donese kriva odluka. Osim tih kvalitativnih poboljšanja, nije zanemariva ni ušteda u vremenu, odnosno direktno i indirektno smanjenje troškova.
a&s Adria: Koje proizvode sadrži portfolio kompanije SYAC▪TB?
Obratil: Osim linije koja uključuje DigiEye snimače, kamere i nadzorni centar, SYAC▪TB u ponudi ima i fogging sisteme, kontrolu pristupa, a uskoro i vatrozaštitu. Naravno, uz to idu i rješenja za integrirano upravljanje svim tim proizvodima, uključujući i proizvode drugih proizvođača.
a&s Adria: Koji proizvod/rješenje biste istakli kao najvažnije i zašto?
Obratil: Osim raznolikosti ponude, kao glavni proizvod SYAC▪TB-a i dalje je DigiEye sa svim svojim specifičnostima. Tome bih dodao i rješenje za centralizovan videonadzor velikog broja geografski razuđenih instalacija, kako na nacionalnom nivou tako i na kontinentalnom, a u nekim slučajevima i svjetskom nivou (Fidelity Investments). U eri IP-ja svi govore o megapikselima, Mbps i Gbps brzinama i propusnim moćima komunikacijskih kanala, i često se uzima kao gotova stvar da je uvijek i bez problema moguće spojiti bilo koji broj kamera i uređaja. Naše iskustvo kazuje da kada govorimo o nacionalnom nivou, a naročito o širim geografskim područjima, teško možemo imati unificirane uslove komunikacije, odnosno garantovane nivoe brzine i propusnosti, bez obzira na ekonomsku i tehničku razvijenost zemalja u kojima se instalacije nalaze. Naša rješenja u komunikaciji, koja su bila razvijena za rane medije, protokole i brzine, ugradili smo u stream-flex tehnologiju. Tako smo nazvali niz rješenja koja omogućuju fleksibilnost u prilagođavanju raznim komunikacijskim okruženjima. Gledali smo da, koliko god je bilo moguće, automatiziramo optimizaciju korištenja raspoloživih resursa, unutrašnjih i vanjskih, ostavljajući pri tome uvijek mogućnost da operater personalizira konačno rješenje prema svojim potrebama.
a&s Adria: Recite nam nešto o vašoj DigiEye videoanalitici?
Obratil: DigiEye VCA je primjenjiva na bilo koji videosignal, bez obzira da li je riječ o analognom ili IP ulazu. Za sada smo VCA podijelili u dvije funkcionalne grupe: Business i Security intelligence. Business intelligence uključuje brojanje osoba i funkciju toplotnih mapa. U principu je riječ o analizi broja objekata, osoba ili, recimo, vozila. Kako su obično u pitanju osobe, najčešća upotreba je u trgovinama i poslovnim objektima. Rezultati brojanja mogu biti prikazani u raznim oblicima izvještaja, koji se mogu automatski pohraniti na određena mjesta za arhiviranje na mreži, odnosno mogu biti poslani putem e-maila, prikazani na web-pretraživaču, odnosno na DigiEye aplikacijama na pametnim telefonima ili tabletima. Toplotna mapa je specifični prikaz koji pomoću boja pokazuje koncentraciju osoba u prostoru u odabranim vremenskim intervalima. To je vrlo praktičan i efikasan marketinški alat koji daje slikovit prikaz zona od najvećeg, odnosno najmanjeg interesa. To pruža mogućnost manadžerima da imaju odziv kupaca u realnom vremenu i da efikasno i pravovremeno reaguju i reorganizuju asortimane ili cijene. Otuda i naziv Business intelligence. Security Intelligence uključuje četiri tipa videoanalitike: sterilne zone, virtuelni perimetar, loitering, ostavljen/uklonjen predmet. Događaji nastali kao rezultat ovih analiza mogu se kombinirati s ostalim događajima i na već spomenuti način kreirati scenarije raznih prioriteta koji omogućuju preventivno djelovanje i sprečavanje neželjenih događaja. Proaktivno djelovanje može biti automatsko ili operaterevo, ali u svakom slučaju analitika značajno optimizira ljudske resurse.
a&s Adria: Koje ključne beneficije kupci mogu očekivati od SYAC▪TB-a? Da li je to evropski kvalitet, vlasnički zaštićena tehnologija, integracija softvera i hardvera?
Obratil: Na prvo mjesto stavio bih veliko i široko iskustvo kako na tehnološkom tako i na geografskom planu. Drugi faktor, koji može dijeliti prvo mjesto po važnosti, jeste stopostotna kontrola proizvodnje. To daje evropski, odnosno certificirani (od ITPI instituta) 100% „Made in Italy“ kvalitet. Iako danas postojanost u vremenu nije toliko cijenjena, mi smo se uvijek trudili da ponudimo generacijsku kompatibilnost proizvoda, mada to nije jednostavno. Iskustvo nam govori da naši partneri ipak cijene činjenicu da im više od dvadeset godina nudimo taj kontinuitet. Osim toga, naša prednost je da, uz kvalitet velikih kompanija, i dalje imamo „elastičnost“ malih firmi. To u pojedinim projektima koji imaju specifične zahtjeve daje mogućnost našim partnerima da ponude rješenje urađeno po mjeri i zahtjevu krajnjeg kupca.
a&s Adria: Krajnji korisnici zahtijevaju integraciju. Jesu li vaši proizvodi kompatibilni s uređajima drugih proizvođača, da li su usaglašeni s ONVIF standardima i koje ste još standarde implementirali?
Obratil: Od samoga početka smo shvatili važnost integracije i kompatibilnosti s drugim proizvodima i sistemima. Na početku je to bila integracija putem digitalnih ulaza i izlaza, zatim preko posebnih komunikacijskih protokola, koje smo na zahtjev korisnika integrisali u DigiEye. Prije nego što je Pelco-D postao de facto standard, u DigiEye smo implementirali podršku 50 raznih PTZ protokola. Bili smo jedni od prvih koji su ponudili SDK, koji je omogućavao kompletno upravljanje i nadzor DigiEyea. DigiEye omogućava korištenje Radiusa i Active Directoryja za potpunu i centralizovanu kontrolu korisnika, a ona se može obavljati i putem integrisanog IEEE-802.1x standarda. Za integraciju s drugim sistemima, kao što su protuprovala i vatrodojava, razvili smo poseban uređaj koji vrši normalizaciju raznih protokola prema DigiEyeu. Uprkos tome što su naši proizvodi kompatibilni s ONVIF-om, još se ukazuje potreba za personalizacijom koju mi kao proizvođač i hardvera i softvera možemo uraditi.
a&s Adria: Cijena također igra važnu ulogu na tržištima u razvoju. Vaš CEO gospodin Malagoli je izjavio da je SYAC▪TB „tokom godina odlučio nastaviti sa snažnim smanjenjem cijena“. Recite nam nešto o tome, do koje mjere ste uspjeli spustiti cijene, hoće li to utjecati na kvalitet?
Obratil: Naravno da je cijena važan faktor. Nažalost, za mnoge je danas i jedini faktor, naročito kod novih korisnika ili tamo gdje odluku donosi finansijski nivo koji se ne razumije u tehniku. Mi jesmo proizvođač koji može upravljati kompletnim proizvodom i do određenih granica kontrolisati njegovu cijenu. Ipak, mi od kvaliteta ne želimo odstupiti, a nemamo količine koje nas mogu svrstati u gigante. Uzimajući u obzir da se danas više cijeni manja početna cijena nego ukupna cijena koštanja, s novom politikom smo se trudili da napravimo kompromis, odnosno da ostavimo kupcu izbor. Naime, 20 godina smo nudili besplatnu doživotnu tehničku podršku i SW update za sve proizvode. Počevši od ove godine, osim apsolutnog sniženja cijena, koje smo ostvarili raznim optimizacijama, odvojili smo cijenu tehničke podrške i budućih softverskih nadogradnji. Sada kupac može sam izabrati koliko i koju vrstu podrške želi. Tako je moguće imati investiciju s manjim početnim troškovima, a ostali troškovi ostaju kao opcija koja se može podijeliti na više godina.
a&s Adria: Na koje se vertikale fokusirate?
Obratil: Kako sam rekao, u dugoj istoriji smo imali aplikacije u skoro svim područjima, no ako bih trebao izdvojiti vertikalno tržište na kojem smo najviše prisutni, onda je to bankarsko – finansijsko.
a&s Adria: Predstavite nam neke od najvažnijih instalacija u posljednje vrijeme, koja su bile naročito teške za izvesti ili koje su od kulturne, historijske ili nacionalne važnosti?
Obratil: Osim mnoštva instalacija u bankarskom sektoru u Jadranskoj regiji, istaknuo bih da je DigiEye prisutan u prekrasnoj zgradi Mađarskog parlamenta. Ako ostanemo na Jadranskom moru, ali s italijanske strane, DigiEye čuva mnogo muzeja i ostalih kulturno-istorijskih objekata. Kada se već kvasimo raznim morima, možemo poći i do Baltičkog mora i spomenuti instalaciju koja sadrži većinu naših do sada spomenutih prednosti i kvalitete, a riječ je o zaštiti granica jedne baltičke zemlje. Projekat je započet prije petnaestak godina, a DigiEye je tada bio jedini uređaj koji je mogao odgovoriti zahtjevima tendera. Projekat je kasnije uzet kao pilot-projekat za sve evropske granice.
a&s Adria: Tržište se pomjera ka IP tehnologiji. Istovremeno, prijenos HD signala putem koaksijalnog kabla produžava vijek analogne tehnologije i svake godine, zapravo, ostvaruje sve veći tržišni udio. Kakva je SYAC▪TB-ova pozicija u pogledu ovog pitanja? Namjeravate li provesti potpunu tranziciju ka IP-ju ili možda ponuditi HD-over-Coax rješenje?
Obratil: Još i prije pojave TVI, CVI i AHD „standarda“ vidjeli smo da prijenos HD signala preko koaksijalnog kabla može biti interesantan. No, vidjeli smo da će prateća oprema biti skupa dok ne dođe do masovne proizvodnje. Do toga je moglo doći izdvajanjem jedinstvenog standarda ili omasovljenjem više njih. Ipak, mi kao malo-srednje preduzeće, a ne gigant koji bi mogao ulagati u razvoj više standarda ili forsirati svoje, za sada nismo izašli s vlastitim rješenjem, što ne znači da uskoro nećemo.
a&s Adria: Šta možemo očekivati od SYAC▪TB-a u godinama koje su pred nama (tehnologije, proizvodi, praćenje trendova)? 
Obratil: Kao i do sada, možemo očekivati stalno unapređenje tehnologija, kako vlasnički zaštićenih tako i onih prilagođenih međunarodnim standardima, zatim poboljšanje kvaliteta i performansi, povećanje učešća vještačke inteligencije u analizi videa i uopšte događaja, te stalno unapređenje integracije. Naravno, mnoge stvari ne nameće tržište, već mi njemu, implementirajući rješenja koja traže korisnici.
a&s Adria: Koji su za vas najveći izazovi u Jadranskoj regiji i na koji se način namjeravate suočiti s njima?
Obratil: Izazov je već spomenuti trend jeftinih rješenja. No to, kao i sve veći kvalitet azijskih proizvoda, može se prevazići uz dobre lokalne partnere, koji prepoznaju naše kvalitete. Naravno, i partneri imaju veliki izazov ne samo da nađu kupce koji vjeruju u dugoročni koncept kvalitete nego i one koji to mogu finansijski podržati. Teško je, ali za sada ustrajemo na tom putu.
a&s Adria: Vaše mišljenje o tržištu Jadranske regije i SYAC▪TB-ovoj poziciji na tom prostoru? 
Obratil: Tržište je zahtjevno, s ne baš velikim brojem finansijski jakih subjekata. Pri tome, tržište je sve educiranije i sa željom da implementira najbolju tehnologiju. S našom politikom u tim uslovima brza ekspanzija nije moguća, ali mi smo strpljivi.
a&s Adria: Recite nam nešto o vašem odnosu prema partnerima, distributerima, preprodavačima? Na koji im način pružate podršku, organizujete li seminare i treninge? Garancija i servis?
Obratil: Od početka naši klijenti nisu krajnji kupci, već su to lokalni partneri koji mogu ponuditi najbolji servis krajnjem kupcu. To podrazumijeva i najbolji servis s naše strane, kao i stalnu podršku te periodično školovanje, a često i zajednički nastup pred krajnjim kupcem. Takav nastup, uz unapređenje instalacija i personalizacijska rješenja potrebna krajnjem kupcu, veliki je benefit koji naši partneri cijene godinama.
a&s Adria: Kako vidite sigurnosno tržište danas i kako će izgledati u narednim godinama? Koji će biti najrašireniji trendovi?
Obratil: Već danas je počeo trend, koji će se nastaviti većom brzinom, da sigurnost postaje prisutna u svim slojevima i sferama društva, a ne samo kao opcija u određenim područjima. Već sada dolazi do konvergencije fizičke (tehničke) sigurnosti, informacijskih i svih ostalih tehnologija. Osim proizvoda, sve više će se prodavati usluge bazirane na proizvodima. Dešava se nešto što se dešavalo s pojavom mobilnih telefona. Na početku su koštali pravo bogatstvo i bili dostupni samo rijetkima, a sada su dostupni svima.
a&s Adria: Na kraju, promocija. Koje kanale i događaje koristite kako biste promovisali vaš brend? U tom pogledu, da li je Adria Security Summit dobra prilika za proboj na regionalno tržište? Kakve su vaše impresije s posljednjeg Summita i namjeravate li nam se pridružiti u septembru u Beogradu?
Obratil: Već duži niz godina pratim razvoj a&s Adrije. Mislim da ste veoma dobro shvatili potrebe regije i da ste mnogo učinili na unapređenju sektora. Adria Security Summit je samo zaokruženje svih tih napora i mislim da je to optimalno rješenje, i to ne samo za Adriatic regiju.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *