Intervjui

Intervju: Katharina Geutebrück, direktorica, Geutebrück GmbH

Svaka institucija kojoj treba lako dostupno videonadzorno rješenje naš je potencijalni klijent. To su javne i finansijske institucije, obrazovne ustanove, elektrane, aerodromi, popravni domovi, forenzičke klinike, trgovine, hoteli, industrijski pogoni, bolnice itd. Svi oni imaju svoje izazove. Naša snaga leži u tome da svima ponudimo odgovarajuće rješenje
Razgovarao: Damir Muharemović
E-mail: redakcija@asadria.com

a&s Adria: Gospođo Geutebrück, hvala Vam na obraćanju našim čitaocima. Za početak, možete li nam se predstaviti i rekli nešto više o Vašem obrazovanju, stručnim kvalifikacijama, radu u kompaniji u Geutebrück, funkciji koju obavljate, zaduženjima i dr. ?
K. Geutebrück: Studirala sam na Tehničkom univerzitetu u Darmstadtu, na kojem sam diplomirala industrijski inžinjering, smjer marketing. U diplomskom radu, koji sam pripremala u tekstilnoj kompaniji MEWA, fokusirala sam se na kontrolu kvaliteta. Vodila sam projekt za optimizaciju planiranja obilazaka u njihovoj podružnici u sjevernoj Italiji. Od 1994. do 1996. godine radila sam kao međunarodni menadžer proizvoda za tehničke uređaje u kompaniji SLI AG iz Saint Etiennea, a nakon toga sam se priključila preduzeću svojih roditelja, u početku kao voditeljica marketinga, a od 1999. i kao direktorica. Od 2012. godine sam na čelu kompanije sa suprugom Christophom Hoffmannom. Članica sam Međunarodnog profesionalnog udruženja sigurnosne industrije ASIS International, Logističkog kluba, kao i Upravnog odbora ASW-West Alijanse za sigurnost u industriji i trgovini. Neko vrijeme sam bila i predsjedavajuća radne grupe za videonadzor u BHE Bundesverband Sicherheitstechnik eV i članica Nadzornog odbora u TrappenStiftung Bad Honnefu.

a&s Adria: Geutebrück služi kupcima već gotovo pet decenija. Koja su najvažnija poslovna postignuća i šta vam je najviše pomoglo na tom putu? Koliko ljudi trenutno zapošljavate, kakvi su vaši prihodi i zastupljenost u drugim zemljama?
K. Geutebrück: Krenuli smo iz garaže prije 50 godina, a sada poslujemo u više od 70 zemalja. Od prve kamere i interfejsa koje smo donijeli na tržište naš cilj je oduvijek bio da za naše kupce gledamo u budućnost. Geutebrück je međunarodna profesionalna kompanija za videosigurnost. Softver i hardver vrhunskih performansi mogu se svestrano koristiti kao garancija sigurnosti, transparentnosti i optimizacije procesa, a sve to u trajnom skladu sa strogim pravilima Evropske direktive o zaštiti ličnih podataka (DS-GVO).

a&s Adria: Zanimljivo je da je Geutebrück porodična firma već dvije generacije i da posluje nezavisno od vlasti, institucija, dioničara ili banaka. Koje su prednosti tog pristupa i zašto ste odlučili da ostanete na tom putu svih ovih godina?
K. Geutebrück: Ove godine slavit ćemo 50. jubilej. To nas čini jedinstvenim na ovom tržištu. Uvijek pazimo na tržišne uvjete koji se ubrzano mijenjaju i na taj način osiguravamo maksimalnu sigurnost ulaganja. Ovaj vid preduzetništva omogućava nam da poslujemo izuzetno fleksibilno.

a&s Adria: U aprilu ste reorganizirali kompaniju i kreirali odjel za poslovanje i razvoj. Šta on uključuje i kako će vam pomoći da se takmičite s najvećim konkurentima?
K. Geutebrück: Proširili smo portfolio u kratkom vremenu, od prostog dobavljača CCTV proizvoda za distributere i instalatere postali smo ponuđač sveobuhvatnih softverskih rješenja za sigurnost i optimizaciju procesa, uključujući i ona za krajnje kupce. Dio toga nisu bila samo sveobuhvatna tehnička dostignuća ili znatno širi spektar usluga, već i reorganizacija kompanije, poput osnivanja odjela za poslovanje i razvoj, koji je prvi put otvoren u aprilu. On uključuje podsektore za upravljanje ključnim klijentima, pretprodaju i marketing. Novi menadžerski tim će osigurati da i dalje radimo kao stručnjaci u oblasti koju tek nekolicina subjekata u svijetu može savladati.

a&s Adria: Možete li predstaviti portfolio svojih proizvoda i rješenja?
K. Geutebrück: Rješenja kompanije Geutebrück štite sve tipove imovine od neovlaštenog pristupa, vandalizma, provale i krađe. Naš softver sigurnosnom osoblju i menadžerima garantuje optimalnu i trenutnu vizualizaciju svake situacije. Automatizirane sekvence rada alarma mogu se programirati tako da aktiviraju automatsku kontrolu barijera i brava na vratima te da efikasno obavještavaju odgovorne osobe o svim dešavanjima. S ovim rješenjem uvijek imate kontrolu nad situacijom i u stanju ste zadržati koncentraciju i smirenost čak i u kritičnim situacijama. Tu su i dodatne prednosti, pogotovo tamo gdje se radi s transportom robe. Rješenja iz Geutebrücka su logično proširenje sistema videosigurnosti s ciljem jačanja konkretnih mogućnosti zarade u cijelom lancu vrijednosti. Naši sistemi povezuju snimke s kamera s procesnim podacima, npr. onim iz ERP sistema. Podaci sa skenera, informacije o temperaturi, težini, volumenu ili vremenu povezani su s videom u stvarnom vremenu, čime se osigurava maksimalna transparentnost.

a&s Adria:? U srcu Geutebrückovog sistema je moćna otvorena softverska platforma koja osoblju i menadžerima sigurnosti garantuje optimalnu i trenutnu vizualizaciju svake situacije. Recite nam nešto više o njoj?
K. Geutebrück: Naš softver ne samo da misli nego i planira za budućnost. Videonadzorna rješenja štite imovinu od neovlaštenog pristupa, vandalizma, pljačke, krađe ili oštećenja. Naš softver osoblju odgovornom za sigurnost daje optimalan pregled cjelokupne situacije. Automatizirane sekvence alarma pružaju učinkovitu podršku, npr. s prebacivanjem slike, automatskom kontrolom vrata, zaključavanjem ili upozoravanjem nadležnih. To znači da osoblje u kontrolnoj sobi uvijek može raditi hladne glave.

a&s Adria: Prošle godine ste organizirali seriju prezentacija po evropskim gradovima: Berlinu, Frankfurtu, Minhenu, Birminghamu i Parizu. Obrađene su teme prediktivnog održavanja, prepoznavanja lica i clouda. Nedavno ste predstavili i detekciju predmeta na bazi vještačke inteligencije (AI) na primjeru zaštitne odjeće. Šta možete ponuditi kada je u pitanju ova tehnologija?
K. Geutebrück: Svako naše AI rješenje je jedinstveno jer svaki kupac ima različite zahtjeve u vezi s tim šta treba biti identificirano, npr. prilikom provjere nošenja adekvatne zaštitne odjeće. Geutebrückova tehnologija prepoznaje da li osoblje ulazi u sigurnu zonu uz obavezan sigurnosni prsluk i kacigu. U suprotnom, ulaz će automatski biti blokiran.

a&s Adria: Još jedan segment vašeg poslovanja je Value Imaging tehnologija, odnosno rješenje za vizualizaciju procesa koje prepoznaje potencijal za zaradu unutar cijelog lanca vrijednosti. Od čega se ono sastoji i kako vaša rješenja mogu maksimizirati dobit i u najkraćem roku ostvariti kvalitetan povrat uloženog?
K. Geutebrück: Videonadzorna rješenja nude transparentnost u cijelom lancu vrijednosti, posebno tamo gdje se transportuje roba. Naši sistemi povezuju snimke s kamera s podacima iz procesa, poput onih iz ERP sistema. Naši interfejsi omogućavaju povezivanje gotovo s bilo čim. Informacije o temperaturi, težini, količini ili vremenu povezuju su s videom uživo i garantuju bolji uvid u situaciju. Kašnjenja, nedostaci ili netačnosti u lancu opskrbe vizualiziraju se na monitoru i istovremeno pružaju potrebne metapodatke. Prekidi u radu se na taj način minimiziraju, nedostajuća roba ili komponente se brže lociraju, prijenosi rizika se u potpunosti dokumentiraju, a lakše se rješavaju i krađe i pitanja utvrđivanja odgovornosti. Možemo utvrditi gdje nastaju nepotrebni troškovi i korisnik tako ostvaruje znatne uštede.

a&s Adria: Na koja se vertikalna tržišta fokusirate?
K. Geutebrück: Svaka institucija kojoj treba lako dostupno rješenje za videosigurnost naš je potencijalni klijent. To su javne institucije, obrazovne ustanove, kasina, elektrane, finansijske institucije, aerodromi, popravni domovi, forenzičke klinike, trgovine, hoteli, industrijski pogoni, bolnice, kulturno naslijeđe, mediji, prehrambena industrija, sportska igrališta, nadzor u gradovima, parkirališta i zaštita na više etaža. Svi oni imaju svoje pojedinačne izazove. Naša snaga leži u tome da svima ponudimo odgovarajuće rješenje.

a&s Adria: Industrija je već godinama zabrinuta zbog cyber sigurnosti. Šta se može učiniti da se spriječi gubitak podataka?
K. Geutebrück: Ono što bismo svi trebali učiniti – moramo biti brži od hakera i ažurirati softver. To preporučujemo i našim kupcima. Osim toga, naš vlasnički format za slike .gbf postavlja nove standarde. Format .gbf je jedinstven i prihvaćen kao dokazni materijal na sudu, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama. Izvoz videozapisa je kodiran i, po potrebi, zaštićen lozinkom. Svaki pokušaj prevare ili manipulacije se odmah otkrije.

a&s Adria: Kažete da se klijenti kompanije Geutebrück ne uznemiravaju zbog Direktive o zaštiti podataka i saveznog Zakona o zaštiti podataka. Na koji način su vaši proizvodi usklađeni s tim propisima?
K. Geutebrück: Mnogo prije donošenja DS-GVO-a naši sistemi su već posjedovali pouzdane mehanizme zaštite koji su onemogućavali neovlašteni pristup zapisima i prevare su se odmah mogle otkriti. Naš interno razvijeni softver maskira ili pikselizira bilo koju zaštićenu zonu unutar slike ili kretanje. Svaka situacija se prati, pri čemu se garantuje i privatnost zaposlenika, kupaca, dobavljača ili prolaznika. Po potrebi određene zone unutar slike mogu se učiniti ponovno vidljivim uz odgovarajuću autorizaciju korisnika, a to se može raditi i u paru s dvostrukom lozinkom.

a&s Adria: Šta možemo očekivati od Geutebrücka u narednim godinama u pogledu širenja portfolija, novih poslovnih strategija i tehnologija, kao i otvaranja novih predstavništava i tržišta?
K. Geutebrück: Kompanija Geutebrück je istovremeno i svestrana i prilagođena konkretnim potrebama. Naš tim ima stručna znanja pomoću kojih kupcima može ponuditi upravo ono što im je potrebno: od savjetovanja, preko sistema do podrške uslugama kao što su upravljanje ažuriranjem i održavanjem, testovi performansi i certifikacija. Geutebrück nudi softver u kojem vam je sve na jednom mjestu, kao i odgovarajuće hardverske komponente koje su savršeno usklađene i testirane za zajednički rad.

a&s Adria: Kakvo je Vaše mišljenje o tržištu sigurnosti Jadranske regije, njegovim prednostima i nedostacima? Kakvi su Vam planovi za ovo područje, tražite li regionalnog partnera i planirate li proširiti udio na tržištu?
K. Geutebrück: Sigurnosno tržište u Jadranskoj regiji je izazovno i stalno se mijenja. Mi smo ponuđači tehnologije videonadzora za potrebe sigurnosti i optimizacije procesa. U toj oblasti imamo dugogodišnju tradiciju izvrsnosti i s ponosom smo ove godine proslavili 50. godišnjicu, dok u vašoj regiji poslujemo već 25 godina. Jadranska regija je bila jedno od prvih tržišta koja je usvojilo nove tehnologije, sa snažnim naglaskom na kvalitetu i cijenama, što ponekad može biti i protivrječno. Posljednjih godina opažamo trend globalizacije, koji utječe na tržišta na kojima poslujemo budući da se lokalne firme prodaju globalnim igračima, sigurnosnim kompanijama, kao i krajnjim korisnicima. Ovakav razvoj događaja ponekad može odgoditi realizaciju projekata, ali dugoročno očekujemo vrlo pozitivne efekte za regiju. Kao globalni dobavljač rješenja, radimo sa snažnim lokalnim partnerima. S novim vertikalnim tržištima i tehnologijama jako smo zainteresirani za partnerstvo s kompanijama koje žele s nama ulaziti u projekte. Integracija je bila i bit će ključni faktor uspješnosti projekata u budućnosti. Jedan smo od najjačih igrača na tržištu i uvjerena sam da će naše prisustvo u budućnosti rasti na svim relevantnim tržištima.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *