Intervjui

Intervju: Tanya Spencer, voditeljica grupe Women in Security, ASIS Europe

Iako ih najčešće krase iznimni profesionalni kvaliteti, te unatoč tome što veoma često predstavljaju istinski korporativni potencijal, pripadnice nježnijeg spola su i dalje gotovo raritet ukoliko govorimo o obnašanju visokih upravljačkih funkcija u kompanijama koje posluju u sigurnosnoj industriji. Na ovu temu razgovarali smo sa Tanyom Spencer, voditeljicom WiS (Women in Security) radne grupe, koja pod okriljem organizacije ASIS Europe promovira jednakopravnost žena unutar industrije sigurnosti

Razgovarao: Nebojša Bogunović

E-mail: redakcija@www.asadria.com

a&s Adria: Gđo Spencer, na samome početku bih želio da vam se zahvalim na posvećenom vremenu i vašoj spremnosti da čitateljima našega magazina približimo iznimno interesantnu i aktuelnu temu – žene profesionalci u sigurnosnoj industriji. Možete li za početak našim čitateljima kazati nešto više o vašoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri i o tome šta je jednu damu usmjerilo da gradi svoju profesionalnu karijeru u industriji sigurnosti?

Tanya Spencer: Kompanija Training Solutions, koja je u mome vlasništvu, a koja se bavi upravljanjem rizicima, sigurnošću i krizama, na tržištu je prisutna već više od 11 godina. Tokom začetka moje karijere bavila sam se monitoringom ljudskih prava, a radila sam i kao trener za mirno rješavanje sukoba, što znači da sam radila na nekim veoma opasnim mjestima. No, niti jedna od organizacija putem koje sam posjećivala takva mjesta nije mi omogućila adekvatan trening ili obuku vezanu za pitanje sigurnosti tokom putovanja. Usput, suočila sam se i sa incidentima kao što su pljačke i mislila sam tada da je sve to sasvim normalno u opisu mog radnog mjesta. U Prištini kasnih ’90-ih, a prije početka oružanih sukoba na Kosovu, ispitivala me je tajna policija, koja nije željela bilo kakvo izvještavanje o kršenjima ljudskih prava. Bila sam bijesna što me je organizacija poslala na takav zadatak potpuno nepripremljenu. Nakon toga počela sam se baviti razvojem kurseva za izgradnju i podizanje sigurnosne svijesti. U to vrijeme kursevi za putnike bili su usmjereni na fizičku sigurnost, dok su se moji kursevi bavili analizom i sviješću, tako da sam, da bih integrisala ovaj svoj pristup, radila i sarađivala sa nekoliko agencija specijaliziranih na polju obuke. Kao što sam spomenula, jedan dio svoje profesionalne karijere provela kao monitor za ljudska prava i kao trener za rješavanje sukoba, no oba ta zanimanja se mogu činiti isuviše daleko od tradicionalne sigurnosne industrije. Ipak, za mene i moju profesionalnu karijeru to je bila prijelomna tačka i danas se moja karijera fokusira na omogućavanje ljudima da žive i rade sigurno.

a&s Adria: Vaš angažman u ASIS-ovoj WiS radnoj grupi (Women in Security Working Group), koja promovira i okuplja žene profesionalce u sigurnosnoj industriji, samo po sebi ukazuje na to da očito postoje i neki posebni i karakteristični izazovi sa kojima se posebno suočavaju žene profesionalci. Možete li nam reći koji su to izazovi sa kojima se suočavaju žene koje su odlučile graditi svoju profesionalnu karijeru u industriji sigurnosti? I šta je to što žene donose sigurnosnoj industriji?

Tanya Spencer: Radi se, zapravo, o raznolikosti i koristima koje proizlaze iz naših različitih gledišta. Općenito, izazovi dolaze u mnogim oblicima i formama. Čula sam brojne priče članica WIS-a o klijentima koji plaćaju manje novca ukoliko je druga ugovorna strana ženskoga spola. Također, tu su i brojni slučajevi otvoreno neprijateljskog i diskriminatorskog ponašanja od strane muških kolega. Međutim, ima i mnogo onih koji tvrde da ovi izazovi, zapravo, ne postoje, te da stoga ne postoji razlog za postojanje ovakvih grupa kakva je WiS. Iz moje perspektive, kao strateškog vođe WiS grupe za Evropu, jedan od izazova sa kojima se suočavam jeste činjenica da mnogi sigurnosni profesionalci ženskoga spola, zapravo, ne žele da ih se definiše shodno spolu, tako da izbegavaju bilo kakvu povezanost sa WiS-om. Naravno, takvo stanje potpuno razumijem, jer sam se nekada i sama tako osjećala. U prošlosti sam i sama u više navrata odbijala da se snažnije uključim u rad WiS-a, sve dok nisam prestala WiS smatrati nečim negativnim, odnosno sve dok nisam grupu počela percipirati kao priliku za unapređenje organizacije ASIS Europe kroz uključivanje novog članstva, zastupanje i bolju uslugu za naše članove.

a&s Adria: Koliko organizacija ASIS broji žena u svome članstvu? Koliko ASIS-ovih ispostava u svijetu ima u svojoj strukturi i WiS grupu i da li je moguće izraziti se općenito o broju žena profesionalaca u industriji sigurnosti, te pratiti taj trend rasta?

Tanya Spencer: Definirajući element moje strategije za WiS u Evropi je da će se u svakoj od naše 24 evropske ispostave broj žena   članova povećati za 1%, a isto se odnosi i na upravne pozicije do kraja 2014. godine. Dio moga zadatka je da utvrdim referentne tačke i uspostavim određene standarde. Do ovoga trenutka još uvijek ne raspolažemo egzaktnim podacima iz svih naših odjela, budući da nam nisu još uvijek sve ispostave dostavile svoje ažurirane podatke i buduće ciljeve, no čini se kako žene čine između 10 i 15 posto ukupnog članstva ASIS-ovog ogranka u Evropi. Na ASIS-ovoj evropskoj konferenciji, održanoj u aprilu 2014. godine, od gotovo 600 sudionika samo njih 54 bile su žene, dok je u ASIS-ovom austrijskom odjelu prva žena stupila u članstvo prije tek nekoliko mjeseci. Inače, kada je u pitanju Evropa, samo  u jednoj trećini ASIS-ovih ispostava za sada su identifikovane izvjesne pojave koje bi mogle ukazati na potrebu formiranja WiS grupa u svim našim ispostavama.

a&s Adria: Da li se izazovi razlikuju s obzirom na različitost kultura i tradicija, te s obzirom na različit nivo razvijenosti pojedinih geografskih područja? Možemo li reći kako nivo integracije žena u sigurnosnoj industriji može poslužiti kao reper za procjenu ukupnog i progresa napretka ove relativno mlade ali perspektivne industrijske grane?

Tanya Spencer: Dio izazova svakako je i u tome što je broj žena profesionalaca u ovoj industriji zaista mali. Ipak, jedan dio tih žena radi u novim, odnosno netradicionalnim industrijskim granama, kao što su IT sigurnost, biosigurnost, istražni odjeli ili razne nevladine organizacije. Dio moga zadatka je također i da podržim naše ispostave svojim pristupom koji se donekle razlikuje od tradicionalnog i koji donosi nove perspektive kroz uspostavljanje i dostizanje standarda, a sve s konačnim ciljem da ASIS postane još sveobuhvatnija i transparentnija organizacija u vremenu u kojem smo svjedoci da se lice sigurnosti mijenja iz dana u dan.

a&s Adria: Možete li nam reći koji su glavni programski ciljevi WiS grupe i na koji način se takvi ciljevi implementiraju u stvarnom životu? Da li stremljenje ka takvim ciljevima uživa dovoljno široku podršku i razumijevanje industrije? 

Tanya Spencer: Kako stoji u zvaničnom saopćenju, naša misija je da “pružimo podršku i pomoć ženama u sigurnosnoj industriji, kao i da kroz prilagođene programe i mentorstvo inspirišemo one koji su zainteresirani za ulazak u sigurnosnu industriju. Shodno tome, WiS će uz korištenje zajedničkih vještina i talenata, u cilju jačanja rukovodećih sposobnosti, podržavati i promovirati svoje globalne članove.” Za mene, izjava za članstvo u kojoj stoji: “…iako su benefiti i programi grupe prilagođeni za žene, ohrabrujemo i pozdravljamo učešće svih članova ASIS-a koji su posvećeni podršci ženama u sigurnosnoj industriji”, uključuje i jedan važan aspekt, a to je da članstvo u WiS grupi nije isključivo rezervisano za žene, već je otvoreno i za sve one koji žele da svojim učlanjenjem okupimo što veći broj članova. Uistinu sam uvjerena da će raznolikost učiniti ASIS još boljom mrežom.

a&s Adria: Kako sistematski podržati žene u sigurnosnoj industriji, pogotovo ako govorimo o njihovom angažmanu u području analize rizika, kontinuiteta poslovanja ili treninga i obuke? Možemo li reći da je nedostatak žena profesionalaca na tim pozicijama, zapravo, samo refleksija općeg nedostatka žena na rukovodećim pozicijama generalno, u bilo kojoj drugoj industriji?

Tanya Spencer: Tradicionalna karijera u sigurnosnoj industriji započinje najčešće preko vojske ili policije. Žene su veoma slabo zastupljene u tim sektorima, tako da ima smisla i to da je njihova zastupljenost u industriji sigurnosti u izvjesnoj mjeri i rezultat njihove slabe zastupljenosti na upravnim funkcijama u drugim industrijskim sektorima. Međutim, mijenjaju se tokovi karijera i načini na koje se karijere započinju, a mogućnosti se iz dana u dan šire. Naprimjer, kursevi upravljanja sigurnošću organiziraju se danas širom svijeta, a to također omogućuje ženama i muškarcima da se pridruže ovoj uzbudljivoj industriji posredstvom tog kanala.

a&s Adria: Kako se povećanje broja edukativnih kurseva, seminara i treninga odražava na širenje sigurnosne svijesti i na nove generacije? Šta je to što možemo učiniti svi zajedno, kao profesionalci i kolege, kako bi se omogućilo ženama da se osjećaju ugodno u sigurnosnoj industriji?

Tanya Spencer: Elementi za poboljšanje i gradnju karijere su isti i za muškarce i za žene. Umrežavanje, mentorstvo i priznanje predstavljaju dobra polazišta. Muške kolege čine ove stvari jedni za druge, ali je veoma bitno da počnu činiti takve stvari i za koleginice koje krasi kvalitet i izniman potencijal. Dakle, muškarac bi trebao pokazati jednaku dozu susretljivosti i prema svom ženskom kolegi, pa bi sa te strane bilo veoma lijepo i korisno ako bi je upoznao sa pravim ljudima, posavjetovao o mogućnostima vezanim za njenu karijeru i potrudio se da njen doprinos u ukupnom učinku ne ostane neprimijećen i nepriznat.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *