Fizička zaštita Security Services

Izviđanje okoline i objekata – osnova za pripremu sigurnosnih mjera

Da bismo mogli donijeti ispravne odluke o načinu zaštite štićene osobe, neophodne su nam informacije i podaci o svim područjima kojima ćemo se kretati. Informacije ćemo sakupiti stalnim izviđanjem lokaliteta i prostorija koje se trebaju koristiti. Zaključci tima za izviđanje imaju direktan i ključan utjecaj na odabir, ali i učinkovito sprovođenje taktike, kao i na resurse koji su potrebni za samu operaciju

Piše: Džemal Arnautović

Izviđanje oblasti koju će posjetiti ili u kojoj će boraviti naša štićena osoba i prikupljanje obavještajnih podataka svih naših timova sa terena od izuzetne je važnosti. Izviđati možemo u pokretu, npr., iz vozila, ili statički kao fiksirana stanica za nadgledanje s dobrim pregledom i tome prilagođenim prikrivanjem. U toku ovih aktivnosti jednako je bitno obratiti pažnju na naše ponašanje kako ne bismo privlačili pažnju prolaznika, mještana i drugih ljudi u oblasti u kojoj se nalazimo. Moramo uvijek imati na umu da lokalno stanovništvo veoma dobro poznaje okolinu i može nas lahko primijetiti te, shodno tome, promijeniti svoje ponašanje prema nama. Zato je potrebno imati na umu da nepažnja može ugroziti našu i sigurnost štićene osobe.

Izviđanje oblasti i objekata

Mnogo je slučajeva iz prakse to potvrdilo, pogotovo prilikom obuke novih članova tima. Nemali broj puta događalo se da se mještani zbog aktivnosti timova za izviđanje osjećaju nelagodno, čak i prijeteće, pa su i pojave policijskih patrola i kontrole članova tima bile veoma česte. S druge strane, odmjerenom saradnjom sa lokalnim stanovništvom možemo dobiti dragocjene informacije i upoznati oblast koju posjećujemo tako detaljno da i sami možemo brzo uočiti sve promjene koje su se desile i ocijeniti šta se više ne uklapa u okruženje ili koje je aktivnosti protivnička strana već realizovala. Izviđanje i istraživanje određenih objekata također čini našu svakodnevnicu. Objekti od našeg interesa su svi oni koje posjećujemo jednom ili više puta, bilo da se radi o zgradama, stanovima, sportskim objektima ili postrojenjima. Svaki objekat potrebno je detaljno pregledati i izvršiti preciznu ocjenu položaja našeg tima i štićene osobe sa sigurnosnog aspekta. Izviđanje obično vrši jedna ili više osoba, ovisno o veličini objekata, a isto se može procijeniti i iz zraka.

Prilikom izviđanja objekata praksa nalaže da u izvještaju obavezno obuhvatimo sljedeće stavke:

  • Lokacija i adresa objekta, dan i vrijeme posjete, ime tjelohranitelja koji sprovodi izviđanje, ime i informacije o osobi zaduženoj za kontakt, menadžer ili direktor objekta, šef sigurnosti i vlasnik;
  • Opći opis objekta: korisne su slike i videozapisi, tlocrt objekta i/ili detalja, postojeći reklamni materijal, tačna prostorija za boravak, hotelska soba, restoran, sala za konferencije;
  • Područje dolaska na aerodrom, peron, broj ulaza i izlaza, kao i izlaza u slučaju nužde, te mogućnosti za dolazak i odlazak vozila, lokacija toaleta i javnih telefona, liftovi, prilazi prilagođeni osobama sa invaliditetom;
  • Uređaji i ustanove odgovorne za sigurnost, kao i njihovo stanje i lokacija, uređaji za dojavu požara, videonadzor, aparati za gašenje požara, planovi za evakuaciju, centrala za monitoring stanja sigurnosti;
  • Policija i druge službene ustanove, servisne ustanove, VIP područja, područje za medije, business centar, mjesta za rekreaciju, restorani, barovi i kafići, područja predviđena za manifestacije, kao i termini održavanja istih;
  • Manifestacije s mogućim rizikom za štićenu osobu, kontrola posjetilaca i druge mjere sigurnosti, najavljene demonstracije i protesti i ostali rizici;
  • Lokacija i deficiti, infrastruktura i okruženje;
  • Mogućnost plaćanja: račun, kreditne kartice, keš;

Opservacija ili posmatranje

Nakon što smo objekte od interesa izvidjeli i dali sigurnosnu ocjenu istih, naš posao još uvijek nije završen. Naprotiv, isti se također moraju nadgledati i ponovo pregledati na kraju posjete. U zavisnosti od veličine našeg tima za zaštitu, ovaj zadatak povjeravamo jednom ili više tjelohranitelja iz tima za zaštitnu pratnju. Ove aktivnosti su dalja osnova za održavanje sigurne sredine i kamen temeljac da mobilni tim za zaštitnu pratnju može ponovo doći ili se vratiti u ovo sigurno područje. Ovisno o situaciji, i ovdje možemo računati na učinkovitu podršku lokalnih zaštitara ili na rad sigurnosne službe. Opservacija se može postaviti i kao protuopservacija. To znači da se putem mjera za opservaciju utvrđuju djelovanja i aktivnosti protivničke strane, a radnje registruju kao odbačeni element. Postoje i koncepti zaštite kod kojih se ne postavlja zaštitna pratnja, već stalna protuopservacija za nadziranje štićene osobe iz daljine i prepoznavanje aktivnosti protivničke strane.

Pretraživanje/kontrolisanje

Kako bismo se uvjerili da su podaci o objektima koje smo dobili od timova na terenu tačni i pouzdani, iste moramo detaljno pretražiti i to prije nego štićena osoba uđe u prostorije. Dodatna kontrola i pregled stanja istih pomoći će nam da objekte bolje upoznamo, „snimimo“ raspored prostorija i kompletno okruženje, ali i klasificiramo opće opasnosti i prijetnje. Sve potencijalne prijetnje, ukoliko je moguće, potrebno je odmah ukloniti sa puta, čime ćemo zaustaviti aktivnosti i opasnosti koje nam dolaze sa protivničke strane. Pitanje čiji odgovor nam uvijek može pomoći u pronalasku najoptimalnijeg rješenja je: „Kako bismo mi, da smo u poziciji napadača, postupili?“ Šta je to što realno možemo učiniti? Trebamo tragati za opasnim predmetima, oružjem, uređajima za prisluškivanje, eksplozivom i drugim sumnjivim sredstvima koji bi se mogli upotrijebiti protiv nas. Pri tome, pregledamo i postojeću sigurnosnu opremu, kao i uređaje za dojavu požara, sredstva za borbu protiv požara, puteve za bijeg itd. Već smo kazali da među izuzetno bitne informacije spadaju planovi i tlocrti objekta u kojem ćemo boraviti, pa ih je potrebno nabaviti. U tome smislu, veoma dragocjenu pomoć može nam pružiti i tehnički kućepazitelj zato što poznaje objekat izvana i iznutra i može nam biti od velike koristi prilikom sprovođenja svih potrebnih mjera zaštite. Trajanje pretraživanja objekta zavisi i od aktuelne prijeteće situacije i analize opasnosti. Jedna važna napomena: nikad ne dodirivati predmete koji nisu identifikovani! I najlakši dodir može aktivirati upaljač, a predmet dovesti do eksplozije. Ukoliko postoji sumnja da je riječ o eksplozivu, odmah se mora zatvoriti područje i uključiti nadležni organi. Općenito razlikujemo tri vrste ili novoa pregleda:

Nivo 1

Vizuelna kontrola i pregled. Naš pogled pustimo da sistematski „klizi“ preko prostorije i tražimo nepravilnosti, tačke opasnosti, moguća skrovišta, druge slabe tačke i stvari koje tu ne pripadaju, a sve to bez da bilo šta dodirujemo ili pomjeramo. Ovisno o prostoriji ili objektu i samoj kompleksnosti izgradnje, to može da potraje od nekoliko minuta do nekoliko sati. Prilikom prvog pregleda potrebno je prijaviti osnovno stanje prostorija, dok se kod narednih pregledanja isto mora uporediti.

Nivo 2

Ovo je prošireno pregledanje u kojem doslovno na posao krećemo u rukavicama. Komadi namještaja se pažljivo pomjeraju, opsežno pretražuju i testiraju sa svih strana. Skidaju se slike, lampe i pokrivači, a pri tome koristimo i ogledala, džepne lampe i lagani alat. Koncentrišemo se na sva područja, objekte i predmete s kojima bi štićena osoba mogla doći u dodir. Izvještaj se nadopunjuje slikama i skicama.

Nivo 3

Kod prave i najmanje sumnje ili prijetnje prostorija se detaljno pretražuje. To radi tim stručnjaka uz pomoć tehničkih pomagala. Koriste se skeneri, psi tragači, specijalni detektori i alati, a namještaj se rasklapa, skidaju se lajsne, šalteri itd. U ovim situacijama opasnost vreba i od uposlenog osoblja, jer ono jako dobro poznaje sve detalje i mnogo je jednostavnije da prilikom pregledanja prokrijumčari pomagala za protivničku stranu. Povjerenje i kontrola osnova su za uspješnu pretragu. Utrošak vremena i troškovi ove vrste pregleda su relativno visoki, a mora biti omogućeno i stalno nadgledanje.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *