Istraživanja Pametni domovi Regija Softveri Svijet Videonadzorni sistemi

Kako analitika integriše logistiku i sigurnost skladišnih prostora?

U vrijeme krupnih izazova po javno zdravlje, logistika je ključni industrijski segment koji će doprinijeti bržem „povratku na staro“. Pri tom, ključno je pitanje pronaći odgovor na izazove skladištenja u vrijeme ekspanzije online kupovine i potrebe za sigurnom distribucijom vakcina i lijekova. Odgovor dolazi u vidu naprednih sistema za upravljanje videom i analizikom koji će u sigurnim gradovima objediniti logistiku i sigurnost u jedinstveni poslovni sistem.

Skladišta kao „nova“ kritična infrastruktura
Pandemija COVID-19 je trajno izmijenila percepciju lanaca snabdijevanja. Teško je zaboraviti prizore razgrabljenih namirnica s polica i poremećaja na tržištu koji su se samo nadovezali na ranije prepoznate logističke probleme u vrijeme praznika. Zaključavanja su dovela do ogromnog porasta online kupovine, pri čemu je situaciju dodatno usložnila i potreba za realizacijom najveće logističke operacije modernog doba – skladištenjem ogromne količine vakcina protiv COVID-19.
Sigurnosna industrija i tehnologija su ponudile odgovore na ove izazove, posebno u segmentu koji se tiče logistike u sigurnosnim gradovima. U njima su, zbog svoje važnosti, skladišta postala svojevrsni dio „kritične“ infrastrukture. Ipak, prihvatajući naprednu video tehnologiju i analitiku, menadžeri skladišta mogu ostati korak ispred izazova, uz kvalitetniji nadzor i sigurnost i optimizaciju vođenja logističkih operacija.

Kako upariti video analitiku s naprednom logistikom?
Zahvaljujući napretku na planu video tehnologije, analitike i računarske snage, menadžeri danas mogu iskoristiti video kako bi iz pratećih snimaka izvukli korisne uvide i informacije. To se danas radi sa znatno većom preciznošću u odnosu na prije nekoliko godina. U kompaniji Milestone, ovom problemu se prilazi na način da se informacije dobijene iz snimaka što lakše pretvore u uvide koji su podjednako vrijedni za poslovanje i logistiku, kao i za sigurnost.
Postoji više oblasti u kojim video analitika može pomoći u rješavanju logističkih izazova.

Praćenje paketa
Jedan od najjednostavnijih načina za postizanje efikasnosti i podizanje nivoa korisničke usluge je integracija sistema za skeniranje paketa sa sistemom za upravljanje videom (VMS), kakav je npr. XProtect VMS koji nudi Milestone. On omogućava operaterima da jednostavno prate potencijalne incidente povezane s paketima koji ulaze u skladišta i izlaze izvan njih. Paketi se mogu locirati na osnovu njihovog ID-a i fizičkih karakteristika, s tim da se njihov položaj i status utvrđuju pomoću VMS-a. Na taj način operativni menadžeri mogu registrovati konkretne pakete, slati informacije kupcima, proaktivno prepoznavati oštećenu robu, slati upozorenja o kašnjenjima i lakše rješavati zahtjeve za naknadu štete.

Upravljanje skladišnim prostorom
U kombinaciji s inovativnim rješenjima poput vještačke inteligencije (AI) i Interneta stvari (IoT), video tehnologija može pružiti dragocjene informacije o skladišnom prostoru unutar skladišta. To može biti posebno korisno ako želite da korištenja prostora planirate na osnovu dostupnih podataka i tako spriječite pojavu neiskorištenog prostora. Analitički video sistemi poput onih iz Milestoneove ponude mogu odmah prepoznati svježe oslobođen skladišni prostor i o tome obavijestiti menadžere. Istovremeno, analitika služi i za prikupljanje informacija o tome koji se prostori najviše koriste i gdje se može postići povećanje efikasnosti. To je posebno važno u vrijeme ekspanzije online narudžbi i potrebe za skladištenjem medicinskog materijala, što predstavlja dodatni pritisak na skladišta.

Video analitika za kvalitetniju zaštitu skladišta
Osim što sprečava pojavu neiskorištenog prostora, video analitika može pomoći menadžerima da prate efikasnost rasporeda kretanja unutar svojih objekata i minimiziraju uska grla. To je posebno korisno u vrijeme pandemije jer pomaže u održavanju socijalnog distanciranja.
Brojanje ljudi i vozila menadžerima daje uvid u broj osoblja i posjetitelja na licu mjesta. Toplinske mape prikazuju rute na kojim se bilježi najviše kretanja i okupljanja ljudi. U slučaju prekoračenja dozvoljenih parametara ili mjera distanciranja, upozorenja se mogu slati automatski. Tako se štiti osoblje unutar skladišta, a radne operacije se odvijaju nesmetano, bez obzira na kontinuiranu kontrolu.

Sigurnost i logistika na istom zadatku
Upravljanje pristupom objektu je presudno za sigurnost svih osoba na licu mjesta, sprečavanje pristupa uljezima i zaštitu zona u kojim su posjete dozvoljene. Rješenje kompanije Milestone za analitiku videa i zvuka radi u kombinaciji s IP kamerama i VMS-om za nadzor i upozoravanje u stvarnom vremenu. Fizički sistemi za kontrolu pristupa, interfoni i sistemi prepoznavanje lica i registarskih pločica mogu se kombinirati sa snimcima kamera kako bi menadžeri dobili cjelovit uvid u situaciju na svim pristupnim tačkama.

Pomoću videoanalitičkog softvera mogu se dobiti vrijedne dodatne informacije iz video zapisa i podataka senzora, kao što je npr. prosječno vrijeme zadržavanja na licu mjesta ili vrijeme potrebno za istovar vozila. Tako se sigurnost i logistika objedinjuju u jedinstveni poslovni sistem koji će skladištima pomoći da se lakše profiliraju kao objekti ključne infrastrukture u sigurnim gradovima današnjice.

O ovoj temi i drugim aspektima funkcioniranja sigurnih gradova odgovore ćete najlakše pronaći u e-knjizi kompanije Milestone koju možete besplatno preuzeti sa https://pardot.milestonesys.com/safe-city-ebook-sr

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *