Home Security Services Kategorija Fizička zaštita

Fizička zaštita

Fizička zaštita Security Services

Kako objekte učiniti sigurnim za naše odabrane goste

Stambene i poslovne zgrade zasigurno spadaju u najzahtjevnije objekte za izradu planova za zaštitu. No kako bismo sebi olakšali takav zadatak, u ovome tekstu pojasnit ćemo šta nam je sve potrebno za izradu uspješnog plana. Možda djeluje trivijalno, ali pripremu za osiguranje zgrade započinjemo izradom odgovarajuće ček-liste, koja mora sadržavati veliki broj podataka Piše:
Fizička zaštita Security Services

Operativna soba, obrasci, grafički prikazi i prezentacije

Postoji veliki broj obrazaca koji se mogu koristiti u svakodnevnom poslu i koji mogu umnogome olakšati naš rad. Nemojte se ustručavati da obrasce koristite i po potrebi ih izmijenite i prilagodite vlastitim i potrebama vašeg tima Piše: Džemal Arnautović, instruktor IPSTA-e E-mail: redakcija@asadria.com Ranije smo govorili da što je veća akcija koju vodimo i tim […]
Fizička zaštita Lična zaštita Security Services

Opća načela upravljanja prilikom zaštite osoba

Uspjeh je zagarantovan samo ako sve osobe uključene u proces naše mjere i naredbe provedu dosljedno. Ako dosljedno djelujemo, protivničkoj strani će biti veoma teško da djeluje protiv nas. Ukoliko naše ciljeve dosljedno slijedimo, onda imamo najveće šanse da iste i postignemo. No, bez obzira na to koje mjere preduzimali, vlastitu sigurnost ne smijemo nikad […]
Fizička zaštita Lična zaštita Security Services

Sastavni dijelovi koncepcije plana

Putem naloga primalac će saznati radni nalog prema kojem će se usmjeriti sve radnje i aktivnosti. Radni nalog čini centralni dio sadržaja i može biti predstavljen u pismenoj i/ili grafičkoj formi. Često čak i najjednostavnije ilustracije ili grafički prikazi mogu olakšati sudionicima da brže razumiju radni nalog i prema njemu formiraju ukupnu sliku činjeničnog stanja, […]