Home Security Services Kategorija Menadžment sigurnosti

Menadžment sigurnosti

Automatizacija objekata Menadžment sigurnosti Objekti Prijevoz / Saobraćaj Videonadzorni sistemi

Projekat kompanije MOBOTIX u Italiji: Videonadzor na međunarodnom aerodromu dobio krila

Sigurnost na aerodromima je neizbježna i vrlo zahtjevna stavka. Jedini način da se zadovolje najzahtjevniji standardi je neprestano razvijanje tehnologije koja se koristi Piše: Svenja Meisenheimer, marketinški menadžer za Jugoistočnu Evropu, Mobotix E-mail: svenja.meisenheimer@mobotix.com Važna faza širenja na terminalu Međunarodnog aerodroma Il Caravaggio uključivala je
Menadžment sigurnosti Security Services

Vođenje politike promaknuća uposlenika

Radni učinak uposlenika drugi je faktor koji se uzima u obzir prilikom evaluacije kandidata za unapređenje. Uposlenici čiji je rad evaluiran kao „iznad prosjeka“ ili „iznad prihvatljivih standarda“ trebaju ući u prvu grupu kandidata. Generalno, uposlenici čiji se rad opisuje kao „zadovoljava standarde“ ili „prosječan“ trebaju biti diskvalificirani iz razmatranja za
Menadžment sigurnosti Security Services

Održavanje pozitivne discipline u sigurnosnim odjelima

Većina sigurnosnih menadžera zna da sama riječ disciplina kod uposlenika nerijetko izaziva snažne emotivne reakcije. Također, veliki broj menadžera nerado se bavi disciplinom jer je u ljudskoj prirodi da se opire i protivi kažnjavanju. Zbog toga je u kompanijama važno usvojiti pozitivan pristup, koji se može nazvati „pozitivna disciplina“ Piše: Semir Kapetanović E-mail:
Menadžment sigurnosti Security Services

Vođenje procesa angažovanja novog sigurnosnog osoblja

Primanje novog sigurnosnog osoblja u radni odnos predstavlja jednu od najvažnijih funkcija i zaduženja sigurnosnog menadžmenta. Ovo se podjednako odnosi na situacije kada je poslodavac sigurnosni odjel neke kompanije ili samostalni poslovni subjekt za pružanje sigurnosnih usluga Piše: Semir Kapetanović E-mail: redakcija@asadria.com Standardi u pogledu pratećih aktivnosti i
Menadžment sigurnosti Security Services

Uloge i zadaci sigurnosnog osoblja na terenu

Kvalitetan sigurnosni menadžer često će se opredijeliti i za manjak vještina ako je ponašanje njegovog podređenog uposlenika u skladu sa prihvaćenim standardima. Zbog toga je od ključne važnosti da i sami uposlenici odgovore ovakvim očekivanjima sigurnosnog menadžmenta Piše: Semir Kapetanović E-mail: redakcija@asadria.com Dobra reputacija nekog sigurnosnog odjela uveliko
Menadžment sigurnosti Security Services

Zadaci nadzornika sigurnosti u okviru organizacijske strukture

Nadzornik mora pristupiti svakom uposleniku pojedinačno, jer svaki od njih posjeduje različite vještine, strahove i želje. Nekima je potreban strožiji nadzor u odnosu na druge, neki reagiraju na poticaj, a neki na upozorenja i naredbe. Dobar nadzornik ove faktore ne smije ispuštati iz vida ni u kojoj situaciji Piše: Semir Kapetanović E-mail: redakcija@asadria.com