Home Security Services Kategorija Menadžment sigurnosti

Menadžment sigurnosti

Menadžment sigurnosti Security Services

Održavanje pozitivne discipline u sigurnosnim odjelima

Većina sigurnosnih menadžera zna da sama riječ disciplina kod uposlenika nerijetko izaziva snažne emotivne reakcije. Također, veliki broj menadžera nerado se bavi disciplinom jer je u ljudskoj prirodi da se opire i protivi kažnjavanju. Zbog toga je u kompanijama važno usvojiti pozitivan pristup, koji se može nazvati „pozitivna disciplina“ Piše: Semir Kapetanović E-mail:
Menadžment sigurnosti Security Services

Vođenje procesa angažovanja novog sigurnosnog osoblja

Primanje novog sigurnosnog osoblja u radni odnos predstavlja jednu od najvažnijih funkcija i zaduženja sigurnosnog menadžmenta. Ovo se podjednako odnosi na situacije kada je poslodavac sigurnosni odjel neke kompanije ili samostalni poslovni subjekt za pružanje sigurnosnih usluga Piše: Semir Kapetanović E-mail: redakcija@asadria.com Standardi u pogledu pratećih aktivnosti i
Menadžment sigurnosti Security Services

Uloge i zadaci sigurnosnog osoblja na terenu

Kvalitetan sigurnosni menadžer često će se opredijeliti i za manjak vještina ako je ponašanje njegovog podređenog uposlenika u skladu sa prihvaćenim standardima. Zbog toga je od ključne važnosti da i sami uposlenici odgovore ovakvim očekivanjima sigurnosnog menadžmenta Piše: Semir Kapetanović E-mail: redakcija@asadria.com Dobra reputacija nekog sigurnosnog odjela uveliko
Menadžment sigurnosti Security Services

Zadaci nadzornika sigurnosti u okviru organizacijske strukture

Nadzornik mora pristupiti svakom uposleniku pojedinačno, jer svaki od njih posjeduje različite vještine, strahove i želje. Nekima je potreban strožiji nadzor u odnosu na druge, neki reagiraju na poticaj, a neki na upozorenja i naredbe. Dobar nadzornik ove faktore ne smije ispuštati iz vida ni u kojoj situaciji Piše: Semir Kapetanović E-mail: redakcija@asadria.com
Menadžment sigurnosti Security Services

Edukativna i organizacijska uloga sigurnosnih odjela

Sve važnija uloga sigurnosnih odjela u organizacijama jeste status organizatora obuke i edukatora. Kako privatni sektor na sebe preuzima sve više odgovornosti za poštivanje reda i zakona u i oko objekata privatnih kompanija i organizacija, tako je sve izraženija potreba za pružanjem edukacije uposlenicima i drugim licima u vezi s potrebama i ciljevima sigurnosti Piše: […]