Regija Seminari

KRIZNI MENADŽMENT Trodnevni kurs 7 – 9. decembra 2021. godine

KOME JE KURS NAMENJEN?
Kurs je namenjen svim organizacijama, bez obzira na veličinu, tip delatnosti, strukturu, odnosno njihovom strateškom i operativnom
menadžmentu ovlašćenom i odgovornom za upravljanje krizama različitog porekla.
Polaznici kursa su donosioci odluka na svim organizacionim nivoima (zlatni, srebrni, bronzani) u realnom i javnom sektoru:
krizni menadžeri i menadžeri rizika, menadžeriljudskih resursa, menadžeri bezbednosti i kontinuiteta poslovanja, menadžeri za odnose sa javnošću, menadžeri logistike i lanaca snabdevanja, uključujući i zaposlene koji su integrisani u sistem upravljanja bezbednošću informacija.

CILJEVI KURSA

Opšti cilj kursa je unapređenje spremnosti organizacije da
planira, implementira, kontroliše i održi strateške i operativne
sposobnosti i kapacitete za upravljanje krizama različitog
porekla.

SPECIFIČNI CILJEVI:
– razumevanje konteksta i izazova u upravljanju savremenim krizama;
– unapređenje sposobnosti predviđanja i reagovanja na promene, a
time i povećanje pripravnosti organizacije na potencijalno štetne
događaje;
– održavanje sposobnosti organizacije za odgovor na krizu, oporavak i
učenje iz kriza;
– razvoj kompetencija za donošenje odluka i krizno komuniciranje u
situacijama povišenog rizika;
– razvoj sposobnosti donosilaca odluka za upravljanje celokupnim
kriznim ciklusom: spremnost i pripravnost, odgovor, oporavak;
– sticanje znanja od značaja za razvoj kapaciteta za upravljanje
krizama, primenu planova i formiranje i razvoj kriznog tima.

TEME KURSA
Krizni menadžment: koncepti i principi
Razvoj kapaciteta za upravljanje krizom:
liderstvo, struktura, kultura, kompetencije (razvoj kriznog plana,
krizni tim, upravljanje vremenom i upravljanje informacijama)
Faze upravljanja krizom i proces donošenja odluka
Liderstvo u krizi i kriza liderstva – najvažniji izazovi

Učenje iz krize

Međunarodni standardi i aktuelni projekti standardizacije u oblasti kriznog menadžmenta

CENA KURSA 300

AGENDA
07. DECEMBAR 2021.
09 – 15 H

PREDSTAVLJANJE KURSA
Prof. dr Zoran Keković, Centar za analizu rizika i upravljanje krizama,
Beograd

KRIZNI MENADŽMENT – PRIMERI IZ PRAKSE (Međunarodni, regionalni,
nacionalni i korporacijski nivo upravljanja krizama)

Studija slučaja 1: Avganistan – delovanje unutar međunarodne vojne
operacije
Studija slučaja 2: Otklanjanje posledica poplava 2014. i krizni menadžment
u prekograničnom kontekstu (Hrvatska, BiH, Srbija)
Studija slučaja 3: Upravljanje migrantskom krizom 2015. godine
Studija slučaja 4: Upravljanje kriznim ciklusom COVID-19 na nivou
korporacije (Prevencija, Pripravnost, Odgovor, Oporavak)
Prof. dr Robert Mikac, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

08. DECEMBAR 2021.
09-15 H

KRIZNO KOMUNICIRANJE
Prof. dr Želimir Kešetović, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

PREZENTACIJA SOFTVERSKOG PAKETA: SIMULACIJA KRIZNOG
UPRAVLJANJA
MA Vladimir Ninković, Centar za analizu rizika i upravljanje krizama

GLOBALNA BEZBEDNOST – UPRAVLJANJE KRIZAMA U PODRUČJIMA
VISOKOG RIZIKA (duty of care; odlučivanje o bezbednosnim merama
zasnovanim na proceni rizika, primeri iz korporativne prakse)
MA Vladimir Ninković, Centar za analizu rizika i upravljanje krizama, Beograd

09 . DECEMBAR 2021.
09-15 H

RADIONICA: ODGOVOR NA KRIZNI SCENARIO
Prof. dr Zoran Keković, Centar za analizu rizika i upravljanje krizama,
Beograd

DODELA SERTIFIKATA

Više o ovome na: http://www.caruk.rs

 

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *