Tehnologija i proizvodi Videonadzorni sistemi

Naglašena potreba za infrastrukturom za pohranu

Zbog svakodnevnog prikupljanja ogromne količine podataka pohrana u sigurnosnoj industriji više ne predstavlja perifernu stavku. Ona je temelj sigurnosnih i videonadzornih sistema današnjice, ali i sutrašnjice. Zbog toga se odluke u pogledu infrastrukture za pohranu moraju pažljivo razmotriti ako se želi odgovoriti na buduće izazove

Izvor: a&s International

E-mail: editoria@www.asadria.com

Pametni uređaji se koriste posvuda, od radnih mjesta, transportnih stanica i restorana do automobila i domova. Ovi uređaji generišu ogromne količine podataka, a kako se navodi u izvještajima, samo tokom 2015. korisnicima su isporučena tri eksabajta kapaciteta za pohranu. Zbog pravog buma u korištenju mrežnih uređaja sa senzorima, nije ni čudo da su pohrana i analitika podataka postale aktuelne teme koje utječu ne samo na naš život i rad nego i na način korištenja videopodataka za potrebe zaštite.

Tri faktora transformacije 

Sigurnosna i videonadzorna industrija se posljednjih godina kontinuirano transformiraju, uz stalno ubrzavanje tog procesa. Industrija u kojoj su dugo vremena dominirale stacionarne analogne kamere sada uveliko koristi digitalnu tehnologiju. Tokom 2015. broj prodatih HD kamera je prvi put u historiji konačno prestigao analogne kamere. Multisenzorske panoramske kamere visoke rezolucije polahko postaju novi videonadzorni standard. One kreiraju sve veću količinu HD videozapisa i za taj proces im je potreban ogroman prostor za pohranu. Nove kamere su u 2015. kreirale 556 petabajta podataka dnevno i taj broj kontinuirano raste. Prema prognozama kompanije IHS, ukupni kapaciteti koje kompanije koriste samo za videonadzor u 2016. godini su porasle za 48%, a istovremeno se predviđa da će količina podataka koje će kamere svakodnevno generisati u 2019. u prosjeku iznositi 2,5 eksabajta. Istovremeno, intervali neophodnog čuvanja snimljenog materijala su sve duži.

Kako bi udovoljile regulatornim zahtjevima i zaštitile se od tužbi, brojne kompanije i administrativne strukture danas znatno duže zadržavaju videonadzorne podatke, odnosno pretvaraju nekadašnje dane u godine, što je dodatni pritisak na infrastrukturu za pohranu. Dodatni faktor promjene unutar industrije je kontinuirano sazrijevanje i intenzivnije širenje aplikacija za videoanalitiku. Kako se podaci iz različitih izvora integrišu i analiziraju za duže vremenske intervale tako dolazi do pojave novih trendova i obrazaca u industriji. Rješenja za analitiku postaju sve sofisticiranija i nude integraciju videopodataka s ostalim sistemima i informacijama dobijenim pomoću senzora. Zbog toga im je za identifikaciju obrazaca potrebno čuvanje podataka na duži vremenski rok. Kako se kod ovih aplikacija javljaju novi vidovi primjene, manje tradicionalno orijentirani poslovni subjekti su uvidjeli da se videopodaci koji su integrisani i kombinirani s podacima s drugih sistema mogu iskoristiti za donošenje boljih poslovnih odluka. Logističke kompanije koriste videopodatke za praćenje tereta u lukama i na željezničkim stanicama radi postizanja veće učinkovitosti. U maloprodaji kompanije koriste video za praćenje ponašanja kupaca kako bi se donijele bolje odluke u pogledu postavljanja proizvoda, rasporeda interijera i reklamiranja. U javnom sektoru video se koristi za analizu protoka saobraćaja, prevenciju pojave zastoja i unapređenje poslovanja.

Specijalizirana infrastruktura za pohranu

Današnja infrastruktura za pohranu za potrebe videonadzora mora biti efikasna, skalabilna i ekonomična. Ona mora omogućiti čuvanje videopodataka na duže staze, a da pri tome osigura i jednostavan pristup i pretraživanje. Najbolji pristup je implementacija tzv. višeslojne arhitekture, posebno one koja se može specijalizirati za obradu videopodataka i pretraživati kao jedinstveni sistem datoteka. Kod slojevite arhitekture postoji više nivoa pohrane. Arhitektura se sastoji od diska visokih performansi, sekundarnog diska, trake i pohrane u oblaku, što čini odgovarajuće slojeve. Na taj način se za setove podataka omogućuje da budu pohranjeni na ekonomski najpogodniji način u odnosu na korisnički definiranu praksu. Često se korištene datoteke visokog prioriteta pohranjuju na disk visokih performansi, dok se datoteke nižeg prioriteta pohranjuju na traku ili u cloudu. Uz adekvatnu izvedbu, ovakva arhitektura omogućava pristup jedinstvenom datotečnom sistemu, pri čemu sam sistem upravlja kretanjem podataka između slojeva i tako štiti integritet metapodataka. Zahvaljujući tome, datoteke se na ekonomičan način mogu čuvati unutar dužeg vremenskog intervala, a po potrebi im se može pristupiti i radi analize.

Bez obzira na to je li riječ o instalaciji novih fiksnih kamera, proširenju postojećih instalacija ili implementaciji novih rješenja za potrebe organa reda poput nosivih kamera za osobe ili vozila, odabir adekvatne infrastrukture za pohranu ima ključnu ulogu u pripremi adekvatnog temelja. Koju god konfiguraciju implementirali, dostupne su vam sve prednosti višeslojnog rješenja za pohranu, uključujući vrhunske performanse, skalabilnost, ekonomičnu alternativnu za dugoročno čuvanje podataka i pristup preko interfejsa za jedinstveni datotečni sistem.

Više o ovoj temi čitajte u printanom izdanju…

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *