Konferencije Regija

Održana druga konferencija o pomorskoj sigurnosti

Druga međunarodna znanstveno-stručna konferencija o pomorskoj sigurnosti “Pomorska sigurnost 2023″ (Maritime Security 2023) održana je 9. novembra 2023. godine u Splitu u organizaciji Hrvatskog ceha zaštitara, a suorganizatori su bili Konfederacija evropskih sigurnosnih službi (CoESS) i Sveučilište u Splitu.

Organizacijom i održavanjem ove konferencije Ceh zaštitara, zajedno sa strukovnim partnerima, omogućuje stjecanje novih znanja i informacija, razmjenu mišljenja i ideja te nastajanje novih partnerstva jer se želi potaknuti umrežavanje i direktnu komunikaciju svih učesnika u sektoru sigurnosti, od kreatora normativnog okvira, nadzora, edukacije, proizvođača, pružalaca usluga, korisnika, stručnjaka-praktičara i akademske zajednice.

Posebno je naglašena, u skladu s novom EU Direktivom o otpornosti kritičnih subjekata, važnost privatne sigurnosne industrije u zaštiti i sigurnosti objekata kritične infrastrukture, u koju su uključene pomorske luke, javno-privatno partnerstvo, primjena visoke razine kvaliteta i standarda, a posebno uključenost privatnog sektora sigurnosti u sistem opće sigurnosti i njegova prepoznatljivost kao pouzdanog partnera nadležnih državnih tijela i vlasnika objekata kritične infrastrukture.

Uvodnu riječ dali su Lidija Stolica, predsjednica Hrvatskog ceha zaštitara, Catherine Piana, direktorica CoESS-a, Damir Piplica, šef Odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, te Mladen Mandić iz Odjela sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

Kroz prvi panel, koji je predvodio Alexander Frank iz CoESS-a, obuhvaćena je Direktiva o otpornosti kritičnih entiteta, ističući ključnu ulogu Strategije EU-a za pomorsku sigurnost u jačanju otpornosti ključne infrastrukture Evrope. Andreja Ana Lopac iz LNG-a Hrvatska i Catherine Piana iz CoESS-a detaljno su se bavile vitalnim aspektima sigurnosti luka i unutrašnjih prijetnji, prezentirajući savremene izazove i inovativne strategije u zaštiti ključne energetske infrastrukture. Panel je završio diskusijom eksperata Krešimira Fille i Bartłomieja Ziółkowskog, pod moderacijom Johana Ohlssona Malma, a koji su istraživali ulogu upravljanja sigurnosti i njenog utjecaja na direktivu NIS2.

Drugi dio konferencije bio je posvećen normativnoj regulaciji i nadzoru zaštite luka, gdje je Mladen Mandić, voditelj službe inspekcije u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture detaljno predstavio zakonodavstvo o pomorskoj sigurnosti. Andrej Franulović, šef PCU Rijeka, Carinske uprave Ministarstva finansija Republike Hrvatske, prezentirao je temu sigurnosti luka s gledišta carinske administracije, ističući ključne aspekte i izazove. Panel je završio diskusijom pod vodstvom Tončija Prodana. Panelisti su bili Mladen Mandić, Andrej Franulović te Miranda Kulišić i Mirna Peroš iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Pogledajte kako je bilo na konferenciji:

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *