Home Prijava za posao

Prijava za posao

Kompanija Global Security d.o.o. poziva zainteresovane, ambiciozne i željne dokazivanja osobe bliske stručnom profilu magazina a&s Adria koje žele da rade u timskom i kreativnom okruženju da se prijave za slijedeće poslove: novinar – stalni saradnik, novinar – saradnik (za područje Slovenije, Crne Gore, Kosova i Makedonije), grafički i web dizajner, menadžer marketinga i prodaje, prevodilac, tehnički sekretar, fotoreporter.

Više informacija i kontakt na mail: contact@www.asadria.com

Molimo da popunite prijavni obrazac uz priloženi CV u PDF formatu.

Zadržavamo pravo odgovora na prispjele aplikacije.