Vatrodojava

Savjeti Zarja Elektronike: Sustavi za dojavu požara na odlagalištima otpada

Zarja Elektronika iz Kamnika dugi niz godina uspješno projektira, instalira i održava aktivne sustave zaštite od požara, uključujući niz referentnih objekata, kako na odlagalištima tako i u komunalnim i tvrtkama za preradu komunalnog i opasnog otpada, spalionicama i centrima za recikliranje. Ovo su njeni savjeti
Piše: Dušan Podbelšek, voditelj projektiranja, Zarja Elektronika

Zašto treba ulagati više u prevenciju, aktivnu zaštitu od požara, automatsko otkrivanje i dojavu požara, uzbunjivanje ili automatske sustave za gašenje požara? Jadranska regija godišnje stvara nekoliko milijuna tona otpada, a s povećanjem broja odlagališta i količine otpada opterećenje pojedinih odlagališta raste, čime se smanjuje njihova požarna sigurnost. Svrha automatskog sustava za otkrivanje i dojavu požara je otkrivanje vatre u najranijoj fazi, u vrijeme zagrijavanja i tinjanja. Početni požar može se ugasiti “čašom vode”, a razvijeni se može proširiti do neograničenih razmjera i dovesti do katastrofalnog onečišćenja okoliša. Odlagališta otpada po požarnoj opasnosti svrstavamo u izrazito zahtjevna okruženja. Deponije su najčešće otvoreni prostori pod punim prirodnim utjecajem, puni su prljavštine i prašine, neprestano se mijenja količina gorivog materijala, prisutni su strojevi i ljudi itd.

Najčešći uzroci požara
Ukoliko nastane požar na odlagalištu otpada, on se vrlo brzo može proširiti i lako dosegnuti iznimno visoke temperature. Zbog nagomilanog otpada takvi su požari obično dugotrajni, pri čemu se oslobađaju velike količine dima, a količina utrošenog sredstva za gašenje je velika te obično dolazi do velikog onečišćenja okoline. Često ne znamo ni što se sve skriva među otpadom, do čega dolazi zbog njegovog neadekvatnog razvrstavanja. Zato je danas protupožarna sigurnost dio moderne strategije za opstanak i konkurentnost na tržištu. Najčešći uzroci požara na odlagalištima otpada su vandalizam, namjerna paljenja, pušenje, požar kao posljedica eksplozije prašine ili plina, oštećenja električnih uređaja ili vodiča, samozapaljivanje, građevinski strojevi, atmosferska pražnjenja itd. Zato je kod projektiranja sustava ranog otkrivanja i dojave požara ponekad potrebno pribjegavati najzahtjevnijoj, specijalnoj i posebno dizajniranoj opremi, koja s općim sustavom za automatsko otkrivanje i dojavu požara, a prema potrebi i sustavom za aktivno gašenje požara, predstavlja skup aktivne požarne zaštite.

IR detektori
Najefikasnija oprema za rano otkrivanje i dojavu požara na deponijama temelji se na beskontaktnom mjerenju toplinskog (IR) zračenja pokretnih ili nepokretnih objekata. Kako se objekti međusobno razlikuju, potrebno je kod projektiranja i dizajniranja koristiti i drugu opremu kao što su detektori požara, IR detektori otvorenog plamena ili izuzetno osjetljivi detektori dima s aspiracijom (ASD), koji su primjereni i za prostorije s temperaturom do -30°C.

ADICOS HOTSPOT 1000 je infracrveni detektor s IR mjernom tehnologijom i inteligentnom analizom signala za brzo otkrivanje svih vrsta užarenih i otvorenih požara, čak i tijekom njegove razvojne faze. Integrirani senzor toplinske slike ima više od 1.000 termički osjetljivih piksela, čiji su pragovi slobodno podesivi. Tako HOTSPOT 1000 nudi optimalnu fleksibilnost za pravu primjenu u pogledu okruženja koje treba postići. Vrijeme odziva od 100 milisekundi omogućava praćenje transportnih traka ili drugih transportnih sustava, pa uspješno analizira i vruće dijelove poput ležajeva, osovina i cilindara, ali i rasuti materijal. Čvrsta konstrukcija i standardno integrirano hermetičko brtvilo štiti HOTSPOT 1000 od prašine, prljavštine i vlage.

GSME detektori
Idealni detektori za otkrivanje požara duž zatvorenih transportnih traka, spremnika, silosa i sl. su takozvani GSME detektori vatre. Oni su na čelu naprednog sustava za detekciju i otkrivanje požara. Otvorenu i prikrivenu vatru otkrivaju već u početnoj fazi. U novoj generaciji GSME-M4 detektori imaju četiri parametrizirana poluvodička senzora plina, koji pomoću višekriterijske tehnologije prate i ocjenjuju koncentracijski profil plinova karakterističnih za požar. Čvrsta konstrukcija štiti ih od oštećenja uzrokovanih prašinom, prljavštinom i vlagom. Višekriterijska tehnologija omogućuje točan prijenos poremećaja uzrokovanih prirodnim zaprašivanjem ili ispušnim plinovima transportnih vozila i radnih strojeva. Poštivajući uvjete koji vladaju na objektima, GSME se može koristiti u gotovo svim područjima unutarnjeg sustava.

Detektori otvorenog plamena
Odlagališta otpada najčešće se prostiru na velikim otvorenim površinama gdje je pristup težak za izvođenje instalacijskih radova. U takvim slučajevima detektori otvorenog plamena su jedina optimalna zaštita. Oni djeluju u najtežim uvjetima okoline i samostalni su uređaji dizajnirani za izravno povezivanje s upravljačkim i alarmnim sustavima ili automatskim sustavima za gašenje požara. Pružaju najcjelovitiju zaštitu od požara goriva, ugljikovodika i plinova na bazi vodika, poput metala i anorganskih požara, a otkrivaju požare na velikim udaljenostima. Detektori uključuju kompaktno, lagano, izdržljivo kućište od nehrđajućeg čelika otpornog na vremenske uvjete s grijanim prozorom, koji sprečava kondenzaciju i zaleđivanje zimi.

Apsorcijski detektori dima
Svaki požar prati i dim. U velikim zatvorenim spremištima jedan od ključnih elemenata je visokoosjetljivi aspiracijski detektor dima. Pojedinačni detektor može nadgledati velike prostorije s površinom i do 5.600 m2. Idealan je za uporabu u otežanim uvjetima kao što su duboka smrzavanja, područja opasna od eksplozije ili područja s visokom razinom zagađenja i velikom vlagom. Ventilator visokih performansi usisava zrak iz zaštićenog objekta, koji se dovodi kroz cijev u visokoosjetljivi senzor dima, gdje se zrak neprestano procjenjuje, analizira i na temelju parametrizirane vrijednosti javlja požarni alarm. Zaslon na upravljačkoj ploči prikazuje koncentraciju dima u uzorku zraka i ostale alarme ili greške. Ovaj detektor može djelovati kao samostalna jedinica, može biti povezan na mrežu od nekoliko jedinica ili izravno na protupožarni alarmni sustav.

S opasnim otpadom mora se postupati s posebnom pažnjom. Opasni ili posebni otpad je onaj koji sadrži jedno ili više svojstava opasne tvari i koji nepravilnim rukovanjem može štetno djelovati na okoliš i zdravlje ljudi. Ako takav otpad završi na odlagalištima, može doći do oslobađanja opasnih tvari u okoliš, posebno u tlo i podzemne vode. Kod opasnog otpada često dolazi do ispuštanja štetnih, toksičnih i eksplozivnih plinova. U tim slučajevima koristimo i ugrađujemo detektore za otkrivanje štetnih, toksičnih i eksplozivnih plinova.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *