Seminari

Seminar Alarm automatike u Sarajevu: Zaštita kritične infrastrukture

Alarm automatika je 7. novembra u novom sarajevskom uredu organizirala seminar „Safety i security sistemi s primjerima primjene na objektima kritične infrastrukture“, podijeljen u četiri sesije: izazovi zaštite kritične infrastrukture, Inim dojava požara, integrirano safety rješenje te primjeri zaštite kritične infrastrukture.
Piše: Ahmed Šečunović
E-mail: redakcija@asadria.com

Učesnici su na početku upoznati s posljednjim pravilnicima Evropske unije koji se tiču kritične infrastrukture, kao i s nivoom ispunjenja tih direktiva u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama. Nakon pravnog okvira projektni menadžeri Alarm automatike predstavili su cjelovita i integrirana rješenja s osvrtom na njihovu primjenu u praksi.

Mogućnosti nove generacije vatrodojavnih sistema
Prvi dio seminara posvećen je vatrodojavi, s fokusom na Previdia Max i Previdia Compact rješenja kompanije Inim. Te modularne i kompaktne centrale za upravljanje sistemima za dojavu i gašenje požara dolaze s grafičkim zaslonom na dodir, a odlikuju se većom sigurnošću sistema, mogućnostima proširenja i fleksibilnošću dužine kabla. Svaka centrala ima do osam modula po kućištu, prostor za dva akumulatora do 24 Ah i mogućnost spajanja do četiri kućišta, što rezultira sa 32 modula u sistemu. Svaki modul ima vlastiti mikrokontroler, a mogu se zamijeniti bez gašenja napajanja. Analogno adresabilne centrale iz serije Previdia Compact predstavljaju rješenja za male i srednje instalacije. Mustafa Osmić, inžinjer Alarm automatike, predstavio je primjer sistema u kojem je moguće spojiti do 48 centrala u petlju, što teoretski čini 1.500.000 elemenata u istom sistemu. Korisnik takav sistem vidi kao jedan bez obzira na broj centrala, a sve zbog potpune izmjene informacija.

Integrirana rješenja zaštite
Istraživanja o ponašanju ljudi u slučaju izbijanja požara pokazuju da 13% ljudi pravovremeno reagira na sirene, 45% na tekstualne poruke, a 75% na glasovne poruke. Upravo zbog ovoga Alarm automatika naglasak stavlja i na evakuacijski razglas. Inžinjer Teo Miljenović osvrnuo se na tri sistema za brzu evakuaciju: razglasne sisteme, evakuacijsku i panik rasvjetu te na odimljavanje. Značaj evakuacijskog razglasa EVAC ogleda se u mogućnosti integracije s glasovnim evakuacijskim sistemima, a upravljanje se odvija kontroliranim evakuacijskim planom. Način rada evakuacijskog razglasa zavisi od potreba objekta. Miljević se osvrnuo i na pitanje kombiniranja običnog razglasa i EVAC sistema. Zbog toga što kvalitetni EVAC zvučnici imaju visok raspon frekvencije, što su zone za EVAC i razglas obično iste, ali i što se mikrofoni koji se koriste za glasovne poruke u evakuaciji mogu koristiti i za reklame, Miljević je zaključio kako kombinirani sistem u većini slučajeva donosi uštede.

Novi katalog
Predstavljen je i novi katalog Alarm automatike, namijenjen prvenstveno projektantima i instalaterima, s dodatnim tehničkim specifikacijama proizvoda korisnim za tu grupu korisnika, a druženje je završeno uz ugodan razgovor učesnika. Alarm automatika je regionalni tržišni lider u osmišljavanju i izvedbi cjelovitih, inovativnih i integriranih rješenja tehničke zaštite. Kompanija ove godine slavi trideset godina poslovanja.

Pogledajta i fotografije sa seminara:

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *