Perimetarska zaštita

Senstar: Izazovi zaštite velikih perimetara

Zaštita perimetra je prva linija odbrane i važan preduslov neometanog rada. No, izazovi su veći kada su objekti veliki ili raspoređeni na više lokacija. U nastavku ćemo istražiti kako bi prava tehnološka rješenja mogla pomoći u njihovom rješavanju

Piše: Brad Martin, direktor razvoja proizvoda, Senstar; E-mail: brad.martin@senstar.com

 Ispravno projektovano rješenje za zaštitu perimetra djeluje kao multiplikator sile, jer ljudske resurse oslobađa umjesto da ih troši. Kako bi osigurali da cjelokupni sigurnosni sistem ispunjava zahtjeve objekta, dizajneri i integratori sistema moraju odabrati sigurnosnu tehnologiju koja operaterima objekata pruža kritične informacije potrebne da bi stekli bolji uvid u stanje na terenu.

 Razmjer i složenost

Da bi lakše upravljali tom složenošću, Senstarovi senzori dijele zajednički komunikacijski okvir i dostavljaju precizne informacije o upadu centraliziranim sigurnosnim operativnim centrima. Sveobuhvatan portfolio uključuje potpuno integrisana rješenja za ograde, zidove, ulazne kapije i uređaje za kontrolu pristupa. Kada se ti senzori kombinuju sa Senstarovom Symphony Common Operating platformom, lokacije upada su grafički prikazane na mapama i mogu se koristiti da se automatski provjeri snimak s određene videonadzorne kamere ili pokrenu adekvatne radnje. Jedinstven interfejs pojednostavljuje obuku i pruža operaterima alate koji su im potrebni da odgovore na niz prijetnji.

Alociranje resursa

Tehnologija otkrivanja upada u perimetar olakšava rad osoblju tako što im, uz bolji uvid u situaciju na terenu, omogućava da brže reaguju. Alarmi za otkrivanje upada usmjeravaju pažnju operatera na kritične događaje. To im pomaže da povuku odgovarajuće poteze. Umjesto da više ljudi pasivno gleda u ekrane u potrazi za sumnjivim događajima, operateri sada mogu nadgledati veće površine, a osoblje se posvetiti drugim aktivnostima. Senstarovi senzori također su dizajnirani da minimiziraju broj lažnih alarma. Testirani i dokazani na terenu, mogu prepoznati utjecaj okoline, ali i sudjelovati u fuziji senzora zasnovanoj na vještačkoj inteligenciji. Servisno osoblje će koristiti dobijene podatke da brzo locira oštećenu ili labavu ogradu, čime se smanjuje učestalost i vrijeme potrebno za njeno fizičko pregledanje.

Ograničena pokrivenost nadzorom

Ranjivosti poput slijepih uglova ili problema s linijom vidljivosti izazov su u nadzoru svih vrsta objekata, a posebno velikih. U stvarnosti se može učiniti da je potpuno, visokokvalitetno pokrivanje nadzorom skupo. Slična zabrinutost se odnosi na LOS senzore kao što je zemaljski radar. Srećom, za ovaj specifičan izazov Senstarovi ukopani ili senzori koji se postavljaju na ogradu otkrivaju jednu od svojih glavnih prednosti – pokrivenost cijelog područja, bez praznina koje uljez može iskoristiti.

Senstar također nudi rješenja koja poboljšavaju mogućnosti nadzornih kamera. Jedno od takvih je osvjetljenje. U jednom je LM100 rješenju omogućeno osvjetljenje perimetra i detekcija upada. Ujednačeno osvjetljenje linije ograde male snage s visokom vrijednošću indeksa reflektiranja boja (CRI) poboljšava mogućnosti procjene nadzornih kamera, osiguravajući visok kvalitet noćne vidljivosti bez žarišnih tačaka. Tu je i sigurno umrežavanje. Kada su optički senzori raspoređeni duž perimetra, neiskorišteni optički kablovi mogu biti prenamijenjeni tako da ih iskoriste mrežne kamere, pa se ne moraju postavljati dodatni. To smanjuje ukupne troškove instalacije uz viši nivo sigurnosti u odnosu na Ethernet kablove.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *