Fizička zaštita Security Services

Za odbijanje napada potrebno je uočiti svaku promjenu okoline

Uspješno odbijanje napada je teško i uvijek sa sobom nosi gubitke u nekoj formi. Zbog toga naša zadaća treba biti da svakodnevno pratimo okruženje i primjećujemo i najsitnije promjene kako bismo napade i aktivnosti usmjerene protiv nas odbili već u samom planiranju i pripremi.

Džemal Arnautović, instruktor IPSTA (International Personal and Security Training Association)

U prošlom broju naveli smo četiri osnovna elementa koja napadači moraju imati u vidu ukoliko žele da njihov napad bude uspješan. Sada slijede i druge faze koje nisu ništa manje bitne od već spomenutih.

Izrada plana

Protivnička strana će na osnovu prikupljenih informacija iz prethodnih faza sačiniti plan. Planovi se, također, izrađuju individualno i ovisno o slučaju, te se prilagođavaju prilikama, pri čemu važnu ulogu igraju tehnika, sredstva, ciljevi, namjere kao i kultura protivnika. Doživjeli smo slučajeve gdje su tehnika i pomoćna sredstva sačinjavali glavni dio napada, ali i one gdje je protivnik svoju silu demonstrirao upotrebom 600 kg eksploziva. Očito je da fantaziji takvih osoba nisu postavljene nikakve granice pa se razmišlja o svemu i svačemu i iznova pokušava nekim novim putevima. Ipak, bitno je da svoja sredstva i tehniku, također, koliko je to moguće, upotrijebe optimalno i na najbolji način. U određenim slučajevima su mjere zaštite koje smo postavili shvaćene kao izazov za protivničku stranu – naprimjer, blindirana vozila koja se pokušalo uništiti, a one unutra eliminirati. Ipak, provođenje plana se u većini slučajeva orijentira prema dvjema mustrama koje smo opisali.

Uvježbavanje izrađenog plana

Napadači će podalje od nas uvježbavati svoj plan i namjere do te mjere da i najmanji detalji budu dovedeni do perfekcije. Tu spadaju, prije svega, moment iznenađenja i kompletan vremenski plan akcije. U mnogo slučajeva se napada u grupi, pa svaki član mora biti uvježban, a koordinacija između napadača također mora biti dovedena do perfekcije. Tu je i priprema i isprobavanje raznih alata ili pomagala, vozila, skrovišta, oružja i ostalih sredstava, ovisno o slučaju. Tek kada sve to funkcionira bez ikakvih zastoja, i uz dobru koordinaciju, zaputit će se na mjesto napada u predviđeno vrijeme.

Pozicioniranje na mjestu napada

Najkasnije neposredno pred napad napadači se moraju pozicionirati na mjestu napada ili, kako se još zove, mjestu zločina. Počinioci, vozila i oružje moraju biti na pozicijama. Bilo je slučajeva u kojima se ovaj dio „razvlačio“ sedmicama da bi se kabl ili eksploziv pozicionirao u ulici, ili da se, recimo, bicikl neprimjetno uklopi u ambijent. Naprimjer, kad svaki dan prolazimo pored istog bicikla, nekad ga počnemo smatrati dijelom ambijenta i ne vidimo ga kao opasnost, a on je upravo to glavno oružje protiv nas. Ovo je zadnji moment u kojem možemo odbiti napad! Kroz dobro uvježbano zapažanje i kvalitetan lanac komunikacije, najmanje promjene u okolini moraju biti primijećene i analizirane. Na to se odmah mora adekvatno reagirati, jer se događalo da su neki indikatori primijećeni, ali se nije odmah i adekvatno reagiralo pa su posljedice bile katastrofalne. Naravno da će se napadači svim mogućim sredstvima pokušati integrirati u okolinu jer su maskiranje i zavaravanje u svim mogućim formama najbitniji elementi u ovoj fazi napada.

Izvođenje akcije – napada

Napad se usmjerava prema namjerama onih koji ga izvode. Radi li se isključivo o ubistvu, otmici ili nanošenju štete, cilj napada će se orijentirati prema dvjema opisanim mustrama i shodno njima se odvijati. Nama preostaje odbijanje napada ili odbrana. Za ovaj moment svakodnevno treniramo i uvježbavamo sve svoje odbrambene tehnike: upotrebu vatrenog oružja i rukovanje njime, upravljanje i vladanje motornim vozilom u kriznim situacijama, blisku borbu i evakuaciju štićene osobe. Ali ne smijemo zaboraviti da smo, ako je do napada već došlo, upravo mi zakazali u fazama 2, 5 ili 8. Nismo primijetili indikatore jednog takvog napada i reagiramo tek sada. Uspješno odbijanje napada je teško i uvijek sa sobom nosi gubitke u nekoj formi. Zbog toga naša zadaća treba biti da svakodnevno pratimo okruženje i primjećujemo i najsitnije promjene kako bismo napade i aktivnosti usmjerene protiv nas već u samom planiranju i pripremi odbili. Naravno da moramo biti spremni odbiti i direktne napade na nas, ma iz kojeg razloga oni bili direktni, bilo to našim propustom ili zato što se, u prolazu, nekome nismo svidjeli pa je došlo do napada. Moramo znati da je, pored svih priprema, našeg timskog rada, saradnje štićene osobe, uspjeh ovakvih kompleksnih zadataka vezan za trenutnu situaciju i naše ponašanje u toj situaciji. Ako smo bili uspješni – to će biti kraj svih aktivnosti protiv nas, ako je protivnik bio uspješniji – aktivnosti se nastavljaju.

Bijeg

Ako izuzmemo „kamikaze“ ili samoubice, protivnik uvijek želi pobjeći i što prije napustiti mjesto zločina. U većini slučajeva je bijeg dobro pripremljen i čini ključni element za potpuni uspjeh napadača. Ali i sigurnosne službe, od policije pa dalje, dobro su opremljene i spremne da se odmah uključe u potjeru ako mi više za to nismo sposobni. Ukoliko je u pitanju otmica, važno je da je naša štićena osoba prije svega opremljena alarmnim uređajem koji će aktivirati, a kojih danas ima na tržištu u raznim formama: mobiteli, satovi, privjesci, ogrlice ili narukvice u svim oblicima. Koliko god to izgledalo teško, svog klijenta moramo educirati jer je u pitanju nešto što je najvrednije – lična sigurnost i život.

Ocjena i preuzimanje odgovornosti za napad

Nakon uspješnog bijega se analiziraju i ocjenjuju rezultati, odnosno, dijeli plijen. Kod otmica u ovoj fazi tek sad počinju pregovori s mogućim partnerima oko uvjeta puštanja, pa do eventualne predaje novca, tj., razmjene. Zavisno od cilja napadača, često postoji interes za objavom ili preuzimanjem odgovornosti za napad koji će u javnosti privući pažnju na događaj, odnosno, grupu koja je izvela napad.

Zaključci

Ovo je debrifing napadača. Ovisno o stupnju profesionalizma analizirat će se rezultati akcije i iz toga se izvući eventualne pouke za buduće akcije. To može značiti poduzimanje aktivnosti na sakrivanju određenih članova ili njihova ponovna infiltracija na drugim mjestima i možda s drugim identitetom.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *