Fizička zaštita Security Services

Zaštitarska oprema koja život znači

U ovome broju ćemo nastaviti govoriti o zaštitarskoj opremi, odnosno definisati ulogu i značaj opreme u obavljanju zaštitarskog posla. Bilo da se radi o opasaču, municiji ili telekomunikacionim uređajima poput telefona i GPS aparata, moramo znati da je oprema važan dio i gotovo ključan segment našeg poziva

Pripremio: Džemal Arnautović, instruktor IPTSA-e (International Personal and Security Training Association)

Opasač

Ima vrlo važnu ulogu jer se na njemu nalazi većina opreme koju koristimo. On mora biti jak i izdržljiv, posebno zbog futrole kojoj mora biti prilagođen kako bi ista bila adekvatno pričvršćena. Veoma je važno da futrola bude čvrsto na svom mjestu i da se ne pomjera kako prilikom povlačenja oružja iz futrole ne bi dolazilo do problema, a što u kritičnim situacijama može biti kobno za nas i našeg klijenta. Kvalitetni opasači sa unutrašnje strane pretežno imaju plastično ojačanje, posebno oni uži koji se nose sa pantalonama, odnosno odijelom. Većina proizvođača futrola u ponudi ima i opasače, jer standardni opasači uglavnom imaju širinu 2 cm, što ni širinom a niti jačinom ne odgovara našim potrebama. Moramo voditi računa o težini opreme koju nosimo na opasaču i ne smijemo doći u situaciju da nam zbog pucanja neadekvatnog kaiša ostala oprema usred zadatka ostane na ulici. Današnji opasači dolaze u kompletu sa podopasačem, koji se uvlači u pantalone, a čija jedna strana posjeduje ljepilo, to jeste “čičak”. Ovo imaju i neki opasači, što nam omogućava da ih čitavom dužinom zalijepimo jedan za drugi kako bismo dobili vrlo čvrst i pouzdan spoj. Standardna širina opasača od 5 cm daje kvalitetnu, čvrstu i prilično veliku površinu za stavljanje i nošenje naše opreme, a ujedno je odlično rješenje koje nam omogućava da istovremeno odložimo svu opremu, odnosno da istu stavimo nadohvat ruke. Opasači se izrađuju od kože, plastike, sintetičkih vlakana i, ovisno o načinu oblačenja i težini, mogu se kvalitetno prilagoditi korisniku.

Municija

Prilikom vršenja izbora municije koja stoji na raspolaganju našoj službi (Napomena: ne koristi se sva municija u svim službama) i/ili našoj odbrani, trebali bismo posebnu pažnju obratiti na sljedeće:

  • nikada ne koristiti municiju koja je ponovo punjena,
  • koristiti municiju proizvođača koji su poznati po proizvodnji kvalitetne municije, tj. proizvođače koji ispunjavaju evropske norme (SAAMI, CIP),
  • službene spremnike za municiju i samu municiju obavezno provjeriti i ispitati njihovu funkcionalnost,
  • izbor municije ovisi i od propisa koji važe u određenim državama (npr. pancirno, rasprskavajuće zrno i dr.).

Komunikacija

U ovom poslu važan faktor su i sredstva komunikacije, jer sa klijentom ili ostatkom tima uglavnom komuniciramo putem mobilnog telefona ili našeg internog sistema veze. U svakom slučaju, sa tim uređajima i njihovim prednostima, nedostacima i opasnostima koje sa sobom nose (odašiljanje signala, prisluškivanje i sl.) se moramo upoznati do najsitnijih detalja. Moramo biti svjesni da je to oprema koja se sa uvođenjem novih tehnologija mijenja, nekada čak i radikalno, pa stoga moramo konstantno biti u koraku sa svim dostignućima, odnosno moramo se konstantno nadograđivati u pogledu tehničke naobrazbe. U segmentu radioveze obavezno voditi računa o jasno reguliranim propisima o korištenju određenih kanala i frekvencija, čije nepoštivanje za sobom nosi ozbiljne posljedice, počevši od oduzimanja uređaja, što nam ni u kojem pogledu ne ide u korist. Zbog ovakvih situacija, kada se odredi na kojem se prostoru zadatak obavlja, prvo moramo provjeriti zakonske propise i regulative kako bismo nesmetano mogli obavljati naše obaveze. Firme pretežno imaju vlastitu internu radiovezu sa svojom frekvencijom ili nekom zajedničkom koja joj se dodijeli. Sa druge strane, postoje i slabiji uređaji sa izlazom 10–500 mW, koji su namijenjeni za saobraćaj koji ne podliježe nikakvoj prijavi ili plaćanju, a domet im je 1–5 km. U našem poslu ovakvi uređaji se koriste prilikom vježbi ili nekih brzih zadataka koji se odvijaju u neposrednoj blizini.

Satelitski telefoni

Satelitski telefoni bi korisniku trebali omogućiti da bude dostupan na svakom mjestu na kopnu i na moru. Dostupnost je prilično uvjetovana operaterom i samim uređajem koji se koristi. Loše strane ovih telefona su visoka cijena samih uređaja, troškovi korištenja te pozicija antene, jer ona mora imati „vizuelni“ kontakt sa satelitom. Međutim, upravo na moru ili u pustinji ovi uređaji su od neprocjenjive koristi i važnosti.

GPS

Global Positioning System osmislila je američka vojska i on se sastoji od 24 satelita koji omogućuju pozicioniranje na svakoj tački na svijetu. Dobijajući konstantno signale od strane satelita, npr., jednom u sekundi, GPS prijemnik proračunava svoju poziciju na zemlji. Sistem je neovisan od operatera, uvjeta vidljivosti i drugih uslova koji uvjetuju većinu drugih uređaja, pa možemo reći da GPS funkcionira tamo gdje većina drugih uređaja zakaže. Barem u velikoj mjeri. Pozicija se određuje jednim pritiskom tastera bez ikakvog proračunavanja i crtanja. Većina modernih uređaja ima mogućnost i kapacitet komunikacije sa 8–12 satelita. Za određivanje dužine i širine (2D) potrebna je dostupnost najmanje tri satelita, dok je za određivanje pozicije, uključujući i visinu iznad mora (3D), potrebna dostupnost najmanje četiri satelita. Između ostalog, GPS uređaj nam pokazuje i tačno vrijeme, pravac kretanja te brzinu kretanja.

Prednost ove vrste uređaja se ogleda u tome što se signali GPS satelita mogu besplatno koristiti, a to možete uraditi čak i preko mobilnih telefona, dakle bez klasičnog GPS uređaja. Uloga ovog sistema je da svakom korisniku omogući da zna i odredi svoju lokaciju. Ovi uređaji su minijaturni, tako da ne čudi što se nalaze u gotovo svakom mobitelu novije generacije, pa čak i u mnogim odjevnim predmetima koji pomažu u lociranju djece u slučaju da se izgube. U svim novim vozilima visoke klase GPS moduli su serijski ugrađeni, i to sa softverom za danonoćno praćenje tih vozila. Slobodno možemo reći da su u našem poslu ovakva pomagala danas apsolutno neophodna i moramo ih poznavati jer nam itekako olakšavaju posao. Prilikom pronalaska cilja, planiranja maršute kretanja ili u različitim kriznim situacijama, GPS uređaji nam prenose bitne informacije koje nam mogu spasiti život jer šalju našu lokaciju putem mobilnog telefona. Danas je na tržištu prisutno mnogo ovih uređaja, koje možemo uvezati sa našim alarmnim i videonadzornim sistemom, vozilom i drugim uređajima. Njihovim ispravnim korištenjem umnogome možemo sebi olakšati, podići kvalitet našega života te unaprijediti sigurnost naših ukućana, klijenata i nas samih. Vrlo je važno da poznajemo ove digitalne “pomoćnike” iz dva razloga: sa jedne strane, oni nam daju vrijedne informacije i podršku prilikom organiziranja, planiranja i obrade podataka, a, sa druge strane, takve uređaje danas koriste i naši klijenti, pa nam mogu biti postavljena i određena pitanja iz te oblasti.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *