Home Articles posted by a&s Adria (Page 57)
Fizička zaštita Security Services

Tehnike prinudnog zaustavljanja vozila

U prošlome tekstu govorili smo o tehnikama kočenja i zaustavljanja vozila te manevrima koje u različitim situacijama trebamo izvesti. Ovaj put upoznat ćemo se sa situacijama u kojima smo prinuđeni naprasno zaustaviti vozilo ili kolonu vozila, načinom blokiranja protivničke strane te opcijama evakuacije ili bijega naše štićene osobe. Piše: Semir Kapetanović E-mail:
Detektivske usluge Security Services

Prikupljanje dokaza

U privatnom sektoru veliki broj dokaza se prikuplja, prezentira i analizira u različitim kontekstima, a sve to u okruženju koje se razlikuje od sudova. Ako neka kompanija, naprimjer, pokrene disciplinski postupak prema uposleniku za kojeg se otkrilo da konzumira alkoholno piće na radnom mjestu ili krade robu ili povjerljive informacije, za to su potrebni i […]
Intervjui

Intervju: Dave Dalleske, potpredsjednik prodaje za EMEA regiju, Pelco by Schneider Electric

Mnoštvo je razloga zašto je Pelco atraktivan bilo kojoj organizaciji. Pelco je bio širokoprihvaćen na tržištu u pogledu prihoda, proizvoda i podrške. Schneider Electric, s druge strane, lider je u novim građevinskim sistemima sa ponudom u sistemima za upravljanje zgradama (Building Management System), informaciono-komunikacijskim tehnologijama, kontroli pristupa,
Detektivske usluge Security Services

Priprema i saslušanje osumnjičenika

Saslušanje je usmeno ispitivanje osobe za koju se sumnja da je odgovorna za (ne)činjenje djela koje se može kvalificirati kao krivično. Još jedna definicija uključuje konfrontaciju između optuženika i tužitelja, pri čemu je cilj da se od onog prvog izvuče priznanje. U pitanju je psihološka igra između ispitivača, koji od osumnjičenika želi iznuditi samostalno priznavanje