Home Vertikalna tržišta Kategorija Prijevoz / Saobraćaj

Prijevoz / Saobraćaj

Prijevoz / Saobraćaj Softveri Vertikalna tržišta

Videoanalitika automatizira sigurnost na aerodromima

Aerodromi su predvodnici primjene videoanalitike za potrebe automatizacije videonadzora i operativnih zadataka. Savremeni napredak na planu pretrage videa i kvalitetnije računarske mogućnosti rubnih uređaja garant su veće primjene videoanalitike u budućnosti. Ipak, za realizaciju punog potencijala potrebno je educiranje tržišta Izvor:a&s International E-mail:
Prijevoz / Saobraćaj Vertikalna tržišta

Borba za sigurne tunele

Globalna mreža tunela prostire se hiljadama kilometara. Za mnoge stanovnike velikih gradova svakodnevni prolasci kroz tunele nisu ništa neuobičajeno. Ipak, mali broj njih je svjestan ogromnih inžinjerskih izazova vezanih za zaštitu protoka saobraćaja ispod površine ili unutar tunela Izvor: a&s International E-mail: editorial@www.asadria.com Kada je riječ o sigurnosti
Prijevoz / Saobraćaj Vertikalna tržišta Videonadzorni sistemi

Termalne kamere unapređuju upravljanje saobraćajem

S rastom urbanizacije i populacije raste i potreba za efikasnijim sistemima za upravljanje saobraćajem. Upotreba termalnog nadzora u okviru sveobuhvatnog sistema za upravljanje saobraćajem mogla bi operaterima donijeti veću preciznost i efikasnost. Izvor: a&s International E-mail: redakcija@www.asadria.com U kombinaciji s drugim tipovima senzora u okviru sistema za
Prijevoz / Saobraćaj Vertikalna tržišta

Inteligentni transportni sistemi u evropskoj perspektivi

Koncept pametnih gradova sve je popularniji širom svijeta. Naravno, ključni element svakog pametnog grada je transport, a tu na scenu stupaju inicijative i rješenja za inteligentne transportne sisteme. Evropa u ovom segmentu sve više napreduje budući da vlasti žele smanjiti saobraćajnu gužvu, poboljšati sigurnost i smanjiti zagađenje Izvor: a&s International E-mail:
Prijevoz / Saobraćaj Vertikalna tržišta

Kako odabrati najbolji sistem za upravljanje voznim parkom?

Prilikom odabira sistema za upravljanje voznim parkom povećanje operativne efikasnosti se podrazumijeva. No, šta još treba zanimati menadžere voznog parka? U nastavku teksta predstavljamo neka od najnovijih dostignuća u upravljanju voznim parkom i načine na koje ih menadžeri mogu iskoristiti radi povećanja efikasnosti i sigurnosti vozača Izvor: a&s International