Home Impressum

Impressum

Redakcija
Adis Hodžić Direktor management@asadria.comasiba
Mahir Hodžić Glavni urednik urednik@asadria.com
Damir Muharemovič Urednik redakcija@asadria.com
Sanel Palislamović Grafički urednik dtp.web@asadria.com
Nelmedin Kolubara DTP-grafičko oblikovanje dtp@asadria.com
Nermin Kabahija Saradnik redakcija@asadria.com
Mara Dragić Novinarka 
Mirza Bahić Saradnik 
Global security d.o.o.
Hasiba Brankovića 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (0)33/788-985
Fax: +387 (0)33/788-986
Web site: www.asadria.com
PDV broj: 201142740001
Identifi kacioni broj: 4201142740001

 

www.asadria.com
ISSN 1986-5031