Home Security Services Kategorija Detektivske usluge

Detektivske usluge

Detektivske usluge Fizička zaštita Lična zaštita

Max Tactical LED taktičke lampe

Taktičke baterijske lampe visokih performansi pružaju širok spektar mogućnosti i trenutnu svijest o situaciji u okruženju, koja će vas držati sigurnim i korak ispred. Ove svjetiljke sa snažnim litij-jonskim baterijama mogu stvoriti izuzetno jak lumen svjetlosti kako bi u činu samoodbrane efikasno dezorijentisale protivnika Piše: KM Trade tim; E-mail: info@kmtrade.com Kada
Detektivske usluge Fizička zaštita Lična zaštita Najave II

Zaštitarska praksa na putovanjima i u inostranstvu

Zaštitna pratnja u inostranstvu veliki je izazov. Prije svega zahtijeva optimalnu pripremu, a zatim i sagledavanje svih uslova i kulturalnih razlika unutar lokalne zajednice koju posjećujemo. Optimalna priprema za putovanje, dakle, traži mnogo koordinacije i istraživanja Pripremio: Nermin Kabahija; E-mail: redakcija@asadria.com Na internetu je danas moguće dobiti mnogo
Detektivske usluge Fizička zaštita Najave II

Važnost sistematičnostiu provođenju treninga

Nakon mentalne pripreme veoma je važno osvrnuti se i na problematiku fizičkih treninga i proširivanja znanja. Trening, uz njemu odgovarajući i međusobno usklađeni rad uma i tijela, čini ključ u obuci svakog zaštitara Priredio: Nermin Kabahija; mail: redakcija@asadria.com Danas postoje razne metode učenja i treniranja. Njima usavršavamo i učvršćujemo ono što već znamo, a
Detektivske usluge

Pametni analitički sistem iz VIVOTEK-a

Smart 360 VCA sistem analize videosadržaja nudi detaljniji uvid u svaku situaciju pomoću tehnologije dubokog učenja kompanije VIVOTEK, koja uključuje detekciju ljudi u masi te upada i nepotrebnog zadržavanja Piše: Đorđe Baćić, menadžer za razvoj poslovanja, VIVOTEK E-mail: djordje.bacic@vivotek.com VIVOTEK nudi tri međusobno nadopunjujuće videoanalitičke funkcije u
Detektivske usluge Security Services

Tehnološke istražne tehnike i izrada vizuelnih materijala

U okviru istraga često se koriste vizuelni materijali. Istražitelji u privatnom sektoru moraju posjedovati barem upotrebljive vještine u radu s tri vrste vizuelnih materijala: fotografijom, CCTV videozapisima i snimcima s videokamera. Takvi materijali nude veliku količinu informacija koje se u brojnim kontekstima ne mogu izraziti verbalnim ili pisanim putem. Tačnije, slika
Detektivske usluge Security Services

Utvrđivanje motiva: pitanje zašto u okviru vođenja istrage

Odgovor na pitanje zašto u okviru vođenja istražnih radnji istražitelja neumitno suočava s intrigantnim, ali i kontroverznim pitanjem motivacije počinitelja. Motiv, stoga, predstavlja logički razlog ili povod koji se nalazi u samoj srži počinjenog krivičnog djela ili prekršaja Piše: Semir Kapetanović E-mail: redakcija@asadria.com Kako bi adekvatno utvrdili motiv,