Home Security Services Kategorija Detektivske usluge

Detektivske usluge

Detektivske usluge Security Services

Tehnološke istražne tehnike i izrada vizuelnih materijala

U okviru istraga često se koriste vizuelni materijali. Istražitelji u privatnom sektoru moraju posjedovati barem upotrebljive vještine u radu s tri vrste vizuelnih materijala: fotografijom, CCTV videozapisima i snimcima s videokamera. Takvi materijali nude veliku količinu informacija koje se u brojnim kontekstima ne mogu izraziti verbalnim ili pisanim putem. Tačnije, slika
Detektivske usluge Security Services

Utvrđivanje motiva: pitanje zašto u okviru vođenja istrage

Odgovor na pitanje zašto u okviru vođenja istražnih radnji istražitelja neumitno suočava s intrigantnim, ali i kontroverznim pitanjem motivacije počinitelja. Motiv, stoga, predstavlja logički razlog ili povod koji se nalazi u samoj srži počinjenog krivičnog djela ili prekršaja Piše: Semir Kapetanović E-mail: redakcija@asadria.com Kako bi adekvatno utvrdili motiv,
Detektivske usluge Security Services

Rad sa informatorima

Izvori informacija u javnom i privatnom sektoru mogu biti različiti, od korištenja podataka službenih institucija do onih koji se nalaze u rukama privatnih lica. Ovi potonji su u podjednakoj mjeri korisni za istražitelje, s tim da njihovo korištenje podrazumijeva zaštitu kako privatnosti tako i povjerljivosti Piše: Semir Kapetanović E-mail: redakcija@asadria.com Osobe koje