Home Tehnologija i proizvodi Kategorija Vatrodojava

Vatrodojava

Tehnologija i proizvodi Vatrodojava

Novo iz Alarm automatike: Integrirano rješenje automatske dojave požara i sigurne evakuacije

Za zaštitu od požara velikih objekata koristi se niz sistema i podsistema kojima je svrha u što ranijoj fazi detektirati požar, omogućiti sigurnu i brzu evakuaciju ljudi te smanjiti štetu na samom objektu. Sistem za dojavu požara je centralni sistem koji u slučaju požara upravlja gašenjem, odvođenjem dima i topline, evakuacijskim razglasom i panik rasvjetom […]
Naftna i plinska industrija Vatrodojava Vertikalna tržišta

Eccos: Sustav praćenja unutrašnje korozije cjevovoda

U naftnoj i plinskoj industriji zaštita od korozije jedan je od najvažnijih čimbenika izgradnje cjevovoda budući da trasa cjevovoda prolazi kroz različite vrste zemljišta u kojima stupanj vlažnosti tla varira. U više od 50 % slučajeva korozija je direktan uzrok kvarova, pa industrija troši nekoliko milijarda dolara godišnje na njeno sprječavanje i popravke Piše: Anita […]