Home Tehnologija i proizvodi Kategorija Vatrodojava

Vatrodojava

Automatizacija objekata Istraživanja Javni razglas i glasovna evakuacija Kontrola pristupa Najave II Perimetarska zaštita Sistemi za kontrolu pristupa Softveri Sportski objekti / manifestacije Stambena sigurnost Vatrodojava Videonadzorni sistemi

Prvenstvo bez ijednog incidenta:Katar, mjesto gdje se stvarala historija

Iako su mnogi kritizirali odluku FIFA-e da jednoj pustinjski vreloj i u sportskom smislu efemernoj maloj zemlji dodijeli organizaciju Svjetskog prvenstva, pa još i u decembru, što je samo po sebi presedan, prvenstvo u Kataru ispalo je po gotovo svemu najbolje do sada. Prikazan je fantastičan
Vatrodojava

Odabir umreženog vatrodojavnog sistema

Potražnja za protivpožarnim sistemima veća je nego ikada ranije. Mnoge vatrodojavne centrale su moćni računari, koji u sprezi s inteligentnim detektorima izvještavaju o promjenjivim uslovima u protivpožarnom sistemu te upozoravaju ljude na hitne slučajeve glasom, svjetlom i/ili zvukom Piše: Vladimir Zrnić, prodajni menadžer za Evropu, Advanced; E-mail:
Stambena sigurnost Uredi / Poslovni prostori Vatrodojava

Osiguravanje kontinuiteta rada u kritičnim područjima

Siemens Smart Infrastructure predstavio je nova prirodna sredstva za gašenje požara Sinorix NXN. Fokusirajući se na zaštitu života, imovine i kontinuiteta poslovanja, novi portfolio za gašenje požara kombinuje jednostavnost s naprednom tehnologijom Piše: Igor Kulašić, voditelj divizije Building Technologies, Siemens d.o.o.; E-mail: igor.kulasic@siemens.com  Sinorix NXN
Stambena sigurnost Vatrodojava

Sigurnost u hotelima: Beskompromisna zaštita od požara

Ukoliko se od samog početka zaštita od požara učini prioritetom i bira najbolja oprema za posebne potrebe svakog hotela, moguće je maksimizirati sigurnost, minimizirati smetnje, zaštititi reputaciju i unaprijediti gostoprimstvo Piše: Vladimir Zrnić, prodajni menadžer za Jugoistočnu Evropu, Advanced; E-mail: vzrnic@advancedco.com  Hoteli mogu biti veoma složena mjesta za
Vatrodojava

Zaštita od požara u modernim skladištima

Promjenjiva priroda skladišnog sektora stvara nova i složena sigurnosna pitanja, posebno u vezi sa zaštitom od požara, ali odgovarajuća stručna pomoć može uveliko pomoći u rješavanju izazova Piše: Siniša Pintarić, menadžer za razvoj poslovanja, Honeywell Fire & PA/VA rješenja – istočna Jadranska regija E-mail: sinisa.pintaric@honeywell.com Uloga skladišta se mijenja, a
Vatrodojava Videonadzorni sistemi

AVIOTEC kamere iz Boscha

Za rizike poput zapaljivih materijala i visokih plafona Boscheve kamere za detekciju požara i dima nude brži, pametniji i pouzdaniji rad u odnosu na tradicionalne alarmne sisteme Piše: Danijel Jerković, prodajni menadžer za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju, Bosch sigurnosni sistemi E-mail: Danijel.Jerkovic@hr.bosch.com Protivpožarna zaštita više je od mjere