Najave II Perimetarska zaštita

Kako do bolje zaštite perimetra?

Važnost jačanja mjera zaštite kritične infrastrukture veoma je bitna zbog stalnih prijetnji od napada svih vrsta. Ali, uprkos jakoj cyber sigurnosti, takva postrojenja moraju biti utvrđena jakim fizičkim barijerama kako bi se spriječili fizički napadi
Izvor: a&s International
E-mail: redakcija@asadria.com

Sistemi za detekciju upada u perimetar često su prvi bedem odbrane kritične infrastrukture. Ako je osiguranje perimetra slabo, kritična infrastruktura mogla bi biti podložna fizičkim oštećenjima, što može dovesti do velike štete. Danas upravitelji ugrađuju videoanalitiku, termalne kamere, senzore na ogradama i inteligentnu sigurnosnu rasvjetu u svoja rješenja za zaštitu perimetra. Jačanjem sigurnosti u najudaljenijim područjima upravitelji su više nego ikad pripremljeni za odbranu od napada.

Stanje tržišta
Tržište sistema za detekciju upada u perimetar (PIDS) raste zahvaljujući potrebi za većom sigurnosti. Ovi sistemi su bitan dio cjelokupnog sigurnosnog rješenja za kritičnu infrastrukturu. Rast tržišta je konzistentan i stabilan i takav će ostati i ubuduće. Marketsandmarkets predviđa da će njegova vrijednost dosegnuti 21,6 milijardi dolara do 2023. godine, i to zahvaljujući sve češćoj ugradnji videonadzora, povećanoj potražnji daljinskog upravljanja kroz cloud, bežičnim tehnologijama i vladinim regulativama koje nalažu unapređenje zaštite perimetra i zaštite od terorističkih aktivnosti. Regionalno, najveće tržište je Sjeverna Amerika. Međutim, u Azijsko-pacifičkoj regiji se očekuje znatan rast u narednim godinama, ponajviše zahvaljujući vladinim regulativama, razvoju infrastrukture i povećanju broja incidenata zbog kojih je neophodna zaštita perimetra. U narednim godinama Bliski Istok i Afrika očekuju veliki rast na godišnjem nivou.

Perimetarska zaštita u vertikalama
Danas je važnost osnaživanja cyber sigurnosnih mjera veoma bitna, jer je kritična infrastruktura pod stalnom prijetnjom od napada. No, uprkos jakoj cyber zaštiti, takva postrojenja moraju biti utvrđena jakim fizičkim barijerama kako bi se spriječili fizički napadi. Stewart Dewar, proizvodni menadžer u kompaniji Senstar, istakao je nekoliko vertikala koje pomažu rast tržišta perimetarske zaštite. Naprimjer, električne instalacije sve vrijeme moraju posjedovati sigurnu i pouzdanu električnu mrežu. “Svjedočimo rastu zabrinutosti za očuvanje kontinuiteta rada. Instalacije moraju biti zaštićene od incidenata, koji mogu prouzrokovati prekid rada, bilo da je riječ o vandalizmu, krađi ili u krajnjem slučaju terorističkom napadu”, kaže on.

Slična zabrinutost je i u vertikali logistike, barem kada se govori o distributivnim centrima. Bojazan od krađe je prirodna, a zadovoljstvo kupaca i reputacija brenda također su važni. S obzirom na to da ukradeni proizvodi ne dolaze do kupaca, to direktno dovodi i do njihovog nezadovoljstva. Zato je bitna perimetarska zaštita, koja stvara zaštitni obruč i štiti ulazne tačke skladišta. Kada je riječ o videonadzornim rješenjima za zaštitu perimetra, Dewar je istakao komercijalnu i laku industrijsku vertikalu kao one koje mogu imati najveću korist. “Mnoga mjesta u ovoj kategoriji prilikom izgradnje nisu imala u vidu zaštitu perimetra, što je dodatni izazov pri ugradnji tradicionalnih sigurnosnih senzora. Videonadzorni sistem opremljen naprednom videoanalitikom može bitno povećati sigurnost”, objašnjava on. Dok se tradicionalna zaštita perimetra obično veže za kritičnu infrastrukturu (npr. struja i plin), državne ustanove, granice, vojsku, popravne ustanove i druge velike fabrike, ogroman broj vertikala izvan ovog spiska počinje primjenjivati ova rješenja. Velika mjesta za zabavu, naprimjer, primjenjuju mjere zaštite perimetra jer se broj napada povećava.

Kako videoanalitika i termalne kamere mogu pomoći
Segment videonadzora – uključujući kamere, videoanalitiku i druge videonadzorne komponente – ima najveći udio na tržištu sistema za detekciju upada u perimetar zahvaljujući povećanoj potražnji sigurnosnih menadžera za vizuelnom verifikacijom i videozapisima. Pri odabiru kamera za zaštitu perimetra Stewart Dewar, proizvodni menadžer u kompaniji Senstar, preporučuje kamere proizvođača koji u potpunosti podliježu ONVIF standardima. Ovo će garantirati kompatibilnost s videoupravljačkim softverima, pojednostavit će integraciju i izbjeći će se ovisnost o samo jednom proizvođaču. Dodatno, on preporučuje i odabir proizvođača koji vodi računa o nadogradnjama upravljačkog softvera i sigurnosnim zakrpama te na taj način garantuje da će kamera uvijek biti zaštićena od cyber napada.

Bolji uvid
Dodavanjem samo videonadzornih kamera zaštiti perimetra neće se dobiti zaštita kakvu traže sigurnosni menadžeri. Zato videoanalitika može biti efikasno rješenje, posebno na lokacijama gdje nema odgovarajuće ograde na koju se može postaviti senzor ili na otvorenom, gdje nema mikrovalnih ili rješenja sa zakopanim kablovima. Uspješna primjena videoanalitike nije jednostavna kao instalacija softvera na već postojeći videonadzorni sistem. Ona zahtijeva visoke standarde osvjetljenja te brojače na kamerama koji su neophodni ukoliko se zapis koristi samo za procjenu. Dewar dodaje da je najbolja videoanalitika ona koja koristi server jer ima veću moć obrade podataka. Ipak, ovo rješenje unaprijed zahtijeva troškove zakupa servera, plus troškove održavanja, energije i hlađenja. Prema Dewaru, “teže je kod videoanalitike ostvariti balans između vjerovatnosti detekcije (PD) i stope lažnih alarma (NAR) nego kod tradicionalnih senzora za detekciju upada u perimetar. Ali, uz visokokvalitetnu analitiku i profesionalno podešavanje mogu se postići vrhunski rezultati. “Postoje iznimke, kao što su vegetacija, vremenske prilike i promjene tla, koje mogu utjecati na performanse i zahtijevati ponovno podešavanje”, kaže on.

Uloga termalnih kamera u zaštiti
Termalne kamere u zaštiti perimetra primjenjuju se samo u kritičnim područjima (npr. komunalije i sanitarna infrastruktura, aerodromi, hemijske fabrike itd.), gdje upad može imati ogromne posljedice. U ovim slučajevima troškovi su opravdani jer su sofisticirani sistemi prijeko potrebni. “Danas su cijene termalnih kamera prilično pale, ali se performanse i dalje unapređuju, što za rezultat ima da sve više kritičnih područja usvaja termalne sisteme za zaštitu perimetra. Ta područja ih koriste kao ʻvanjske protivprovalne alarmeʼ kako bi se zaštitili od poslovnih gubitaka na komercijalnim tržištima kakvi su podatkovni centri, industrijski parkovi, parkinzi, škole, maloprodajni centri i gradilišta”, objašnjava John Romanowich, predsjednik i izvršni direktor SightLogixa. Danas svaka kompanija ili lokalitet koji žele spriječiti upad uljeza u perimetar mogu koristiti termalne kamere.

Romanowich primjećuje i stalan rast upotrebe termalnih kamera u zaštiti perimetra u posljednjih nekoliko godina i očekuje ubrzanje tog trenda u 2020. Terorizam i drugi globalni izazovi globalno su utjecali na povećanje investicija u zaštitu perimetra, ali Romanwich vjeruje da je to posljedica dva ključna razloga. “Prvo, kombinacija naprednih softvera koje pogone noviji, brži i jeftiniji procesori omogućuje nam da plasiramo kvalitetnije termalne sisteme na tržište. Drugo, primjena termalnih kamera u svrhe nevezane za sigurnost uzrokovala je rast tržišta termalnih senzora i na taj način dovela do većih prilika za zaradu i smanjenja troškova. Ovo znači da danas termalne kamere za zaštitu perimetra mogu vršiti bolju detekciju, a jeftinije su od sistema koje smo imali prije nekoliko godina”, kaže on.

Manji troškovi
Najveća korist upotrebe termalnih kamera s videoanalitikom je visok stepen pouzdanosti detekcije. Termovizija je idealna za vanjsku upotrebu u potpunom mraku i ne smetaju joj vremenske prilike. Ona također može pomoći menadžerima sigurnosti da uštede jer će smanjiti broj potrebnih kamera. “Termalne kamere mogu detektovati uljeze na velikim područjima, i na sto metara dužine i širine. Tako pružaju finansijsku prednost budući da zahtijevaju manji broj stubova i manje električne energije nego što je to slučaj kod drugih sistema”, dodaje Romanowich. Dewar napominje da termalne kamere imaju slabu moć identifikacije uljeza, stoga je neophodno ugraditi perimetarsku rasvjetu ili kamere s osvjetljenjem kako bi se mogla kompletirati procjena i istraga. Drugi izazovi podrazumijevaju primjenu najboljih praksi, dizajna i infrastrukture. Naprimjer, važno je osigurati da kamera pokriva cijeli perimetar i da ne ostavlja slijepe zone i tačke. Kako bi mogle raditi, termalne kamere zahtijevaju tipične pripreme kao što su pojačana mreža, serija dostupnih IP adresa, firewallovi i najbolja cyber sigurnost.

Trendovi u zaštiti perimetra
Sistemi za detekciju upada u perimetar su napredovali usvojivši novije tehnološke trendove i integraciju s drugim sigurnosnim sistemima kao što su, npr., senzori za ograde i pametna sigurnosna rasvjeta, koja može postati bitan dodatni alat u kreiranju cjelokupne zaštite perimetra.

Senzori za ograde
Senzori za ograde svih tipova (npr. s optičkim vlaknom ili bez njega) postali su dostupniji, ekonomičniji i posjeduju sofisticirane algoritme za detekciju koji povećavaju vjerovatnoću detekcije i smanjuju broj lažnih alarma. “Ovi senzori mogu dojaviti neovlašten upad u stvarnom vremenu i prijaviti lokaciju gdje se to dešava s preciznošću od 3-4 metra. Oni ne trebaju dodatni hardver u perimetru u demarkacijskoj zoni, što ih čini jednostavnim za instalaciju i održavanje te znatno efikasnijim od starijih sistema”, kaže Stewart Dewar, proizvodni menadžer u kompaniji Senstar.

Pametna sigurnosna rasvjeta odvraća uljeze
Perimetarska zaštita često je bukvalno u mraku. Za razliku od standardnih rješenja za rasvjetu perimetra, pametna rasvjeta može balansirati između problema svjetlosnog zagađenja s realnim izazovima nadzora perimetra, pa je tako moguće prigušiti svjetlo i osvijetliti samo ogradu.

Funkcija rasvjete nije samo da zaustavi, detektuje i zadrži potencijalne uljeze primjenjujući uniformisanu, LED pametnu rasvjetu duž perimetra, već i da poboljša rad kamera. Bolje osvjetljenje pruža bolji kvalitet videozapisa, što opet vodi ka detaljnijoj analizi. “Dodajući inteligenciju sistemima za zaštitu perimetra, dobija se širok spektar aktivnih alata za odvraćanje kao što su strobovodi rasvjete u dinamičnim lokacijama, podesivi nivoi intenziteta, integracija s videoanalitikom ili sigurnosni uređaji na mjestu događaja”, objašnjava Dewar.

Perimetri će postati pametniji
Iako se ne govori mnogo o vještačkoj inteligenciji ili mašinskom učenju u perimetarskoj zaštiti, to bi mogla biti praksa koja će se promijeniti. Videoanalitika se sve više implementira u rješenja za zaštitu perimetra, a neke kompanije već koriste i AI i mašinsko učenje kako bi ponudile inteligentne sisteme za detekciju upada u perimetar jer pružaju više podataka za sprečavanje upada.

Integracija s upravljačkim sistemima
Dewar primjećuje pojačanu potražnju za softverskom integracijom sistema za zaštitu perimetra i alarmnih sistema, bilo da su klasificirani kao sistemi za upravljanje videom (VMS), upravljanje sigurnošću (SMS) ili upravljanje informacijama o fizičkoj sigurnosti (PSIM). “Kupci žele sistem koji će im pružiti kompletan uvid u dešavanja na nadziranoj lokaciji. Oni žele temeljitu integraciju koja će im pružiti ne samo osnovne informacije o alarmima već i dodatne informacije poput tačne lokacije alarma i operativnog statusa opreme”, naglašava Dewar. Integracija PIDS-a sa softverom za upravljanje videom i videoanalitikom pruža operaterima neposredan pristup većini podataka za brži i efektivniji odgovor. Ova integracija omogućava im da prate ljude, objekte i vozila unutar i oko perimetra, a istovremeno umanjuje učestalost lažnih alarma i poboljšava analizu nakon incidenta.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *