Kontrola pristupa

Možete li brzo i sigurno onemogućiti pristup prostorijama u kriznoj situaciji?

Postoje situacije u kojim upravitelj objekta mora daljinski zaključati određene prostorije. Sa mehaničkom sigurnošću to je, jasno je, nemoguće. Isto tako, mnogi postojeći bežični elektronski sistemi za kontrolu pristupa ne nude mogućnost efikasnog zaključavanja ili je uopće ne podržavaju.

 SMARTair Wireless Online kontrola pristupa pomaže menadžerima objekata da mirnije spavaju noću. Prostorije ne samo da se mogu zaključati s bilo kojeg mjesta, nego se to sada može izvesti na jedan „pametan“ način. To uključuje otvaranje, zatvaranje ili održavanje pristupa pojedinačnim vratima ili zonama radi lakšeg nošenja s kriznim situacijama.

Uz samo jednu sveobuhvatnu komandu, vrata opremljena SMARTair uređajima mogu se podesiti na „Block“ režim rada. To znači da se ona u tom trenutku mogu otključati samo sa posebnim akreditivima. Osim za to ovlaštenog osoblja, niko se na toj lokaciji ne može slobodno kretati.

Druga opcija je komanda za Hitno zatvaranje (Emergency Close) uz koju možete zaključati sve prolaze na daljinu i u isto vrijeme. Odgovarajući akreditiv ih, pri tom, i dalje može otključati.

Kao treća opcija, svaki uređaj se može postaviti na Hitno otvaranje (Emergency Open), pri čemu se otključavaju sva vrata. Ovo, na primjer, vatrogasnim timovima može osigurati trenutni pristup cijeloj zgradi ili lokaciji.

Detaljna kontrola zaključavanja

SMARTair menadžerima objekata omogućava različite načine zaključavanja. Sveobuhvatno zaključavanje se može pokrenuti preko SMARTair-ovog softverskog interfejsa ili Web Managera. Može se aktivirati i preko dugmeta za hitne situacije spojenog na SMARTair HUB.

Osim toga, zaključavanje (Lockdown) ne mora biti opcija u kojoj idete na sve ili ništa. SMARTair, po potrebi, omogućava precizno upravljanje sve do nivoa pojedinačnih vrata.

Upravitelj objekta može unaprijed definirati preko 250 različitih zona zaključavanja. U svakoj kriznoj situaciji, oni biraju da li će zaključati cijelu zonu ili samo određena vrata. Ovaj nivo kontrole može zaštititi ljude i vrijednu imovinu u ekstremnim situacijama, ili čak i spasiti ljudske živote.

Uz kontrolu koju pruža SMARTair-ova funkcija Globalnog zaključavanja, menadžeri mogu biti sigurni da korisnici zgrada uživaju najviši nivo zaštite od vanrednih događaja.

Prednosti SMARTair tehnologije

Sa intuitivnim softverom za upravljanje i bravama na baterije za gotovo svaku namjenu, SMARTair sistem je jednostavan za instaliranje i praktičan za upotrebu. Preko SMARTair Openow aplikacije, on može podržati veliki broj korisnika i akreditiva, uključujući standardne RFID kartice, oznake i privjeske, zajedno s mobilnim ključevima.

Ovaj sistem je isplativiji za rad od žičane kontrole pristupa kojoj je potrebna struja, kao i od tradicionalnog mehaničkog sistema sigurnosti u okviru kojeg se bravama mora upravljati ručno i pojedinačno.

Vrata, pri tom, zahtijevaju tek minimalne izmjene prilikom postavljanja SMARTair uređaja jer im nije potrebno kabliranje.

Sa širokim spektrom SMARTair uređaja (maske, cilindri, brave i zidni čitači) i fleksibilnom kontrolom preko SMARTair softvera, menadžeri objekata sada efikasno i sigurno mogu upravljati svojom lokacijom, čak i u kriznim situacijama.

Saznajte više o prednostima SMARTair bežične kontrole pristupa u besplatnom vodiču koji možete preuzeti sa https://campaigns.assaabloyopeningsolutions.eu/hubfs/smartair/assets/AA_SMARTair_Lockdown_Digital%20brochure_ENG_04_2021_FINAL.pdf

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *