Home Articles posted by a&s Adria (Page 54)
Fizička zaštita Security Services

Kako najefikasnije iskoristiti vrijeme planiranja i realizacije?

Da bi planiranje bilo precizno, neophodno je detaljno poznavati vrijeme potrebno za realizaciju svake pojedinačne akcije. Precizno možemo odrediti vrijeme početka neke akcije, ali ne i njeno trajanje i završetak, pa je stoga od velike važnosti da tokom planiranja predvidimo i rezervno vrijeme. Ukoliko se, pak, radi o periodu/stanju kada nema akcija ili prijetnji i […]
Cyber sigurnost Security Services

Najčešći sigurnosni problemi

Što ranije prepoznavanje najčešćih sigurnosnih problema od ključne je važnosti jer ostavlja vrijeme za reagovanje na one rijetke sigurnosne probleme koji nisu poznati i kojima treba posvetiti mnogo više vremena. Zbog toga ćemo se prepoznavanju najčešćih sigurnosnih problema često vraćati u našim tekstovima. Za početak pozabavimo se onim baš osnovnim sigurnosnim problemima,
Detektivske usluge Security Services

Rad sa informatorima

Izvori informacija u javnom i privatnom sektoru mogu biti različiti, od korištenja podataka službenih institucija do onih koji se nalaze u rukama privatnih lica. Ovi potonji su u podjednakoj mjeri korisni za istražitelje, s tim da njihovo korištenje podrazumijeva zaštitu kako privatnosti tako i povjerljivosti Piše: Semir Kapetanović E-mail: redakcija@asadria.com Osobe koje
Cyber sigurnost Security Services

Kako zaštititi bežične, mobilne i prijenosne uređaje

Ako je cilj zaštite informacionog sistema kompletna kontrola svih podataka koji ulaze i izlaze iz kompjuterske mreže, potrebno je definisati sve objekte u tom sistemu koje treba zaštititi. Danas se informacioni sistemi sastoje iz mnoštva vrlo različitih komponenti, pa je definicija svih objekata u njemu veoma složen posao. Međutim, postoje osnovne smjernice kojima se treba
Intervjui

Intervju: Julian Rutland, direktor marketinga mrežnih vizuelnih rješenja za Evropu, Canon Europe

Jedan od najvećih izazova koji stoji pred kompanijom Canon je kreiranje proizvoda koji će imati što više dodirnih tačaka sa što više vertikalnih tržišta. Ovo je segment u kojem ulažemo poseban napor kako bismo to i ostvarili. Koristeći naše iskustvo u industriji optičkih uređaja i proizvoda za obradu slike, razmišljamo o tome koju inovaciju možemo […]
Cyber sigurnost Security Services

Fizička zaštita informacionog sistema

Ako je cilj zaštite informacionog sistema kompletna kontrola svih podataka koji ulaze i izlaze iz kompjuterske mreže, potrebno je definisati sve objekte unutar tog sistema koje treba zaštititi. Danas se informacioni sistemi sastoje iz mnoštva vrlo različitih komponenti, pa je definicija svih objekata u njemu vrlo složen posao. Međutim, postoje osnovne smjernice kojima se