Menadžment sigurnosti Security Services

Edukativna i organizacijska uloga sigurnosnih odjela

Sve važnija uloga sigurnosnih odjela u organizacijama jeste status organizatora obuke i edukatora. Kako privatni sektor na sebe preuzima sve više odgovornosti za poštivanje reda i zakona u i oko objekata privatnih kompanija i organizacija, tako je sve izraženija potreba za pružanjem edukacije uposlenicima i drugim licima u vezi s potrebama i ciljevima sigurnosti

Piše: Semir Kapetanović
E-mail: redakcija@asadria.com

Jedan od boljih primjera potrebe za sigurnosnom edukacijom za osoblje jeste maloprodajni sektor. Poslovni subjekti u ovom sektoru posjeduju objekte u kojima se prodaju hrana i lijekovi, lance supermarketa, specijalne dućane, nezavisne prodajne objekte i sl. Oni godišnje gube milijarde dolara zbog nedozvoljenog ponašanja uposlenika. Dio gubitaka direktno je povezan s činjenicom da radnici ne poznaju sigurnosnu politiku kompanije i stoga nemaju kapacitet da prepoznaju zabranjene vidove ponašanja.

Nove metode

Svaki dan novi uposlenici „otkrivaju“ sofisticirane metode za preusmjeravanje robe ili sredstava za vlastite potrebe, nesvjesni činjenice da su takvi planovi i ranije isprobavani u velikom broju slučajeva. Pošto nisu prošli kvalitetnu edukaciju, oni u svom neznanju nanose veliku štetu poslodavcu i izlažu se opasnim posljedicama otkrivanja djela, otpuštanja i krivičnog gonjenja – a sve zbog nedostatka sigurnosne edukacije ili programa za nove uposlenike. I u sektoru ugostiteljstva postoji potreba za obukom i edukacijom uposlenika. Programi koji bi im omogućili da prepoznaju znakove teškog pijanstva ili da adekvatno koriste silu danas imaju ključnu ulogu. Nekada su pripadnici osiguranja objekata prosto odstranjivali neželjena lica iz samog objekta. Danas se od ovog osoblja očekuju viši standardi ponašanja jer neprimjereno odstranjivanje osoba iz objekata može izazvati i krivično gonjenje. Zbog toga se javila potreba za posebnim programima obuke u ovoj oblasti, uključujući rad s videomaterijalima, kompjuterskim lekcijama i webinarima kao alatima. Iskustvo je pokazalo da najkvalitetniju obuku sigurnosnom osoblju mogu pružiti samo njihove kolege jer one znaju o čemu govore i njihova stručnost je neupitna. Ista prezentacija nekog iz upravljačkih struktura nema istu snagu ili kredibilitet.

Opći sigurnosni programi

Cilj općih sigurnosnih programa je podizanje nivoa razumijevanja i svijesti o zadacima sigurnosnih odjela koji su povezani s konkretnim sektorom u kojem djeluju. Naprimjer, u sektoru maloprodaje sigurnosni programi mogu obuhvatiti cijeli spektar problema, od krađa i malverzacija s kreditnim karticama, preko provala i krivotvorenja novca do prevara. Sve ove oblasti mogu biti zanimljive, informativne i edukativne za uposlenike kojim ova obuka koristi za stjecanje boljeg uvida u problematiku i utvrđivanje načina na koji mogu spriječiti ovakve pojave u budućnosti.

Obuka za rukovoditelje

Novoimenovani rukovoditelji (izvan oblasti sigurnosti) koji stupaju na svoje pozicije moraju se upoznati sa sigurnosnom problematikom koja je u njihovoj nadležnosti. Pri tome se postavljaju pitanja šta oni trebaju preduzeti u vezi s njom te koja su ograničenja s kojima se suočavaju u svom radu. Istovremeno, potrebno je definirati i šta kompanija očekuje od njih, i to u različitim sigurnosno osjetljivim situacijama, poput detektiranja gubitka ili provale. Kao i u prethodnom slučaju, poželjno je da i ovaj vid obuke vode sigurnosni profesionalci.

Program samozaštite za uposlenike

Jedan od najposjećenijih edukativnih programa koje vode sigurnosni odjeli su programi samozaštite za uposlenike. Oni, između ostalog, uključuju i obuku iz oblasti prevencije silovanja, pri čemu se koriste kvalitetni DVD materijali i drugi alati. Ostali programi samozaštite uključuju i obuku za prevenciju kidnapovanja, zaštitu lične imovine i domova, koji su u prvom redu namijenjeni rukovodećem osoblju kompanije. Tu je i program samoodbrane, a svi navedeni treninzi se, na dobrovoljnoj bazi, moraju učiniti dostupnim svim uposlenicima kompanije. Ovaj vid edukativnih usluga služi i kao pokazatelj da se kompanija brine za svoje uposlenike. Istovremeno, na ovaj način se grade temelji za jačanje podrške i svijesti u vezi s glavnim zaduženjima sigurnosnih odjela koji štite kompanije.

Prezentacije za odjele i jedinice

Još jedna važna edukativna uloga sigurnosnog odjela je organizacija prezentacija iz oblasti sigurnosti za različite odjele ili jedinice unutar kompanije. Ako neka divizija traži prezentaciju sigurnosnog odjela, njegovo osoblje je treba pripremiti u skladu s potrebama navedene radne jedinice, bilo da je riječ o inžinjerskom odjelu, odjelu za prodaju itd. Ponekad postoji potreba da se unutar navedenih odjela razvije interes za sigurnosnu problematiku. U tom kontekstu, zadatak svake prezentacije je dvostruki. Kao prvo, sigurnosni odjel treba educirati polaznike o ulozi i važnosti sigurnosti na nivou cijele organizacije. Drugi segment jeste da se grupi kojoj se obraća objasni njena uloga, doprinos i zaduženje u vezi s mjerama sigurnosti i zaštite koje se implementiraju na nivou kompanije. Sve navedene prezentacije trebaju se organizirati na zabavan i intrigantan način. Opis funkcija i zadataka sigurnosnog odjela može biti ilustriran anegdotama i pričama „s terena“ koje su interesantne osobama koja se inače ne bave sigurnošću.

Edukativne aktivnosti u prvom redu služe za premošćivanje potencijalnog jaza između sigurnosnog odjela i ostatka neke organizacije ili kompanije. Postojanje ovakvog jaza identificirano je mnogo ranije i zbog toga je dovelo do svojevrsne izoliranosti tih odjela u odnosu na ostale radne jedinice. Istovremeno, danas postoji razvijena svijest da oni mogu biti u potpunosti efikasni samo ako imaju razumijevanje, povjerenje i podršku svih uposlenika organizacije.

Organizacijska uloga

Kako bi sigurnosni odjeli mogli dati maksimalni doprinos organizacijskim ciljevima kompanije, sigurnosno osoblje (posebno na rukovoditeljskom nivou) mora osigurati adekvatnu vidljivost svojih predstavnika u upravljačkim strukturama. Oni koji pokažu interes za probleme i poslovanje kompanije i rade u raznim odborima koji ne moraju nužno imati veze sa sigurnošću igraju dodatnu, novu ulogu unutar neke organizacije. Oni kompaniji pružaju upravljačku podršku i obavljaju ulogu koja će naći svoje mjesto u njenoj organizacijskoj strukturi. Ovoj novoj dimenziji uloge sektora sigurnosti treba pristupiti temeljito i posvećeno, jer su ranije ti odjeli bili zadovoljni statusom svojevrsnog „policajca“ unutar kompanije i na taj način su ograničavali svoje aktivnosti. Danas se ovim odjelima rukovoditeljske strukture obraćaju i za rješavanje problema koji i ne moraju imati veze sa sferom sigurnosti.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *