Home Instrukcije za tehničku pripremu

Instrukcije za tehničku pripremu

Za dostavu oglasa preporučujemo pdf, eps i tif format u press kvalitetu minimalno 300 dpi, crtane linije na 1200 dpi. U pogledu boja za štampu osnova je CMYK standard. U slučaju nedoumica oko color profila ili color menadžmenta korištenog u štampi, molimo da nas kontaktirate na e-mail dtp@asadria.com. Kod nedoumica oko kvaliteta u štampi klijent ima mogućnost pored elektronske oglas dostaviti i u štampanoj formi. Za korištenje posebnih boja, selektivnog lakiranja ili profilne štampe, molimo da nam se obratite posebno. Poželjno je da materijali budu dostavljeni u pdf formatu u press kvalitetu

Grafička rješenja možete dostavljati na adresu dtp@asadria.com, ukoliko je dokument manji od 10 MB. Ukoliko je veći od 10 MB, dokument možete podići na naš ftp server (podaci na zahtjev).

Svi dostavljeni materijali se čuvaju najmanje godinu dana u arhivi izdavača i na zahtjev klijenta mogu se koristiti više puta.Izdavač materijale može dostaviti trećim pravnim ili fizičkim licima samo na izričit pismeni zahtjev klijenta.