Home Opšti uslovi

Opšti uslovi

Promociji Vaše kompanije od strane Global Security d.o.o. i kroz naše publikacije, prethodi narudžbenica za usluge (ukoliko se radi o uslugama manjeg obima) ili potpisivanje ugovora o promotivnim uslugama. Oglašivači prema ugovornim odredbama trebaju ispuniti dinamiku pripreme i rokove za dostavu svojih oglasa, PR materijala, banera za web stranicu i drugih materijala koji su predmet ugovornog odnosa.

Proces saradnje između izdavača i klijenta sastoji se od sljedećeg:

  • klijent dostavlja narudžbenicu ili potpisuje ugovor s izdavačem,
  • predmetni parametri iz narudžbenice ili ugovora arhiviraju se u e-bazu za pripremu magazina,
  • usvaja se dinamika prema ugovoru koji su potpisali izdavač i klijent ili prema dostavljenoj narudžbenici.

 

Rokovi za dostavu materijala su sljedeći:

  • za PR materijale do 10. kalendarskog dana u mjesecu za naredno izdanje magazina,
  • za oglase do 20. kalendarskog dana u mjesecu,
  • za pojedinačno oglašavanje (bez potpisivanja ugovora, oglas samo u jednom izdanju) rezervaciju je potrebno – obaviti do 15. kalendarskog dana u mjesecu, za naredno izdanje magazina.