Svijet

Raste povjerenje i sigurnost u vještačku inteligenciju

Prema novom izvještaju kompanije Grand View Research, očekuje se da će veličina globalnog tržišta upravljanja povjerenjem, rizikom i sigurnošću vještačke inteligencije dosegnuti iznos od 7,44 milijarde američkih dolara do 2030. godine. Istraživači predviđaju da će se ovo tržište povećavati po godišnjoj stopi rasta od 21,3%.

S obzirom na sve veće prihvatanje vještačke inteligencije, zabrinutost zbog pristrasnosti i sigurnosnih ranjivosti je porasla, što čini rješenja za upravljanje povjerenjem, rizikom i sigurnošću vještačke inteligencije (TRISM) neophodnim za efikasno upravljanje ovim rizicima.

Rastući fokus regulatornih tijela na promovisanje odgovornih i pouzdanih AI sistema također se podudara s rastućom potražnjom za AI TRISM rješenjima. Povećanje potražnje za sigurnim i pouzdanim AI aplikacijama u svim industrijama stvara potrebu za AI TRISM-om radi smanjenja rizika i osiguranja usklađenosti. Naprimjer, u junu 2023, prema Grand Viewu, kompanija Resistant AI, specijalizirana za zaštitu finansijskih institucija od prevara i pranja novca, uspjela je dobiti poticaj od jedanaest miliona dolara za dalji razvoj i primjenu svojih AI sigurnosnih rješenja, čime se pokazuje povećan interes i investicije u segmentu sigurnosti finansijskih institucija.

Rast tržišta kroz saradnju

Analitičari su zaključili da saradnja pružalaca TRISM-a i drugih tehnoloških kompanija stvara prilike za rast tržišta. Ova saradnja služi za proširenje ekosistema TRISM-a, podstičući širi i integrisani spektar rješenja. Radom zajedno, pružaoci TRISM rješenja i tehnološke kompanije mogu uključiti elemente poput platformi za sigurnost podataka i nadzornih sistema u postojeće TRISM okvire. Osim toga, takva saradnja pomaže u adresiranju specifičnih potreba industrije vezanih za primjenu i razvoj vještačke inteligencije. Kroz saradnju tehnološke kompanije mogu prilagoditi TRISM rješenja kako bi zadovoljile specifične zahtjeve svake industrije, pružajući specijalizirane i efikasne alate.

Osnovni modeli generativne vještačke inteligencije

Osim toga, razvoj osnovnih modela generativne vještačke inteligencije izazvao je jedinstven niz izazova, uključujući potrebu za naprednim alatima za upravljanje složenostima razmjene i obrade podataka između korisnika i kompanija. Rješavanje ovih izazova otvara rastuću priliku za programere TRISM rješenja da sarađuju s donosiocima politika. Rastuća potražnja za TRISM rješenjima otvara obećavajući put za inovacije i razvoj alata koji adresiraju specifične izazove u upravljanju podacima, osiguranju privatnosti i filtriranju sadržaja u kontekstu osnovnih modela generativne vještačke inteligencije.

Što se tiče komponente, segment rješenja predvodio je tržište s udjelom prihoda od 70,7% u 2023. godini. Očekuje se da će rastuća potražnja za automatizacijom procesa razvoja softvera i procjenom pouzdanosti nedovoljno razvijenih modela mašinskog učenja potaknuti rast ovog segmenta.

Trendovi na tržištu

 Na osnovu tipa, segment razumljive vještačke inteligencije zabilježio je najveći udio prihoda u 2023. godini. Pružaoci zdravstvenih usluga usvajaju razumljive AI modele kako bi razumjeli procese donošenja odluka dijagnostičkih algoritama, sistema preporuka za tretmane i predviđanja ishoda pacijenata.

Kada je riječ o primjeni, segment upravljanja i usklađivanja zabilježio je najveći udio prihoda u 2023. godini. Svijest o društvenom utjecaju AI-ja podstiče potrošače da se zalažu za etičke i odgovorne prakse vještačke inteligencije.

Na osnovu krajnje upotrebe, segment informacijskih tehnologija i telekomunikacija zabilježio je najveći udio prihoda u 2023. godini. Kompanije u sektoru informacijskih tehnologija i telekomunikacija intenzivno prihvataju TRISM rješenja kao dio inicijativa za umanjenje potencijalnih rizika vezanih za vještačku inteligenciju, zaštitu podataka i privatnosti.

Sjeverna Amerika je vodeća na tržištu i drži udio od 32,6% u 2023. godini. Dio kompanija već primjenjuje odgovorne prakse u vezi s vještačkom inteligencijom, dok više drugih planira proširiti takve prakse do 2025. godine.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *