Svijet Vijesti

Sistemi za dojavu požara

U modernoj fazi razvoja društva povećavaju se i opasnosti od požara. Razlozi za to su raznovrsni: masovna upotreba sintetičkih i opasnih materijala u proizvodnji i svakodnevnom životu, velike brzine i temperature u toku industrijskih procesa, nemogućnost vizuelne detekcije požara u početnoj fazi.

Vreme detekcije požara i početak njegovog gašenja direktno je povezano sa štetama koje će zbog požara nastati, a elektronski sistemi za dojavu požara koji samostalno, bez intervencije čoveka, otkrivaju i dojavljuju požar u objektima najbolji su način prevencije.

Prevencija požara, kao i dojava, nije nešto što treba shvatiti olako. Kada se dogodi nepredviđena situacija kao što je požar, delovanje sistema za dojavu požara predstavlja dragocen alat.  Zbog toga, sistemi za dojavu požara predstavljaju umetnost svoje vrste, na čijem razvoju i testiranju radi niz stručnjaka tehničke zaštite.

Gubici prouzrokovani požarom mogu biti veliki. Često se, zajedno sa materijalnim gubicima, mogu se desiti i ljudske žrtve, ili opasnost po zdravlje ljudi. Sve ovo ukazuje na potrebu da se smanji rizik pojave i širenja požara, upotrebom tehničkih sredstva za detekciju, kontrolu i suzbijanje vatre.

Sistemi za dojavu požara (SDP) su efikasan i siguran način za automatsku detekciju, uz pomoć koje se smanjuje vreme za otkrivanje i gašenje požara. Krajnji rezultat upotrebe SDP je značajno smanjenje gubitaka i mogućnosti povređivanja ljudi.

Šta su to sistemi za dojavu požara?

Sistem za dojavu požara (SDP) je automatski sistem, čija je namena da otkrije požar u početnom stadijumu, da aktivira alarmnu signalizaciju za evakuaciju ljudi koji se nalaze u objektu, da pošalje alarmni signal za požar u nadzorni centar i da aktivira sisteme za gašenje i druge zaštitne uređaje. Prve dve funkcije sistema su obavezne, a poslednje dve mogu i da se ne koriste.

Sistemi dojave požara može se razlikovati po veličini i tehnologiji rada, a koji će se koristiti zavisi od aplikacije, tipa objekta, ugroženosti od požara, broju ljudi u objektu, propisima i željama investitora.

Detektori su najvažniji deo sistema za dojavu požara, jer od brzine detekcije zavisi i brzina reakcije na požar i njegov konačan ishod. Budući da je vreme razvoja požara relativno (u zavisnosti od gorivosti materijala unutar prostora) važno je odabrati tip detektora koji će požar detektovati u najranijoj fazi. Pa tako na mestima gde postoji rizik od isticanja gasa ili povećane koncentracije ugljen monoksida (npr. u garažama), sistem dojave požara treba proširiti elementima za detekciju gasa. U objektima u kojima se kreće veći broj ljudi potreban i sistem odimljavanja i evakuacije, u stambenim objektima detektori požara i gasa mogu se spojiti na protivprovalnu centralu itd.

Nove tehnologije omogućavaju veću pouzdanost, fleksibilnost, kapacitet i daljinsko upravljanje. Funkcionalnost koju omogućavaju nove tehnologije, glavni su razlog njihovoj primeni u inače tradicionalnim sistemima za dojavu požara. IP tehnologija omogućava spajanja centrale za dojavu požara na internet pa kompanija ovlašćena za održavanje i korisnici mogu brzo da pristupe centrali i da dijagnostikuju problem.

Za dojavu požara na otvorenom prostoru se koristi sistem video-nadzora, koji se sastoji od pokretnih kamera sa velikom mogućnošću povećanja povezanih sa centrom za nadzor opremljenim softverom za automatsku detekciju spektra karakterističnog za plamen.

Čemu služe sistemi za dojavu požara?

Cilj sistema za dojavu požara je da Vas i Vaše poslovno okruženje učini potpuno bezbednim, i da eliminiše svaki faktor rizika, u njegovoj najranijoj fazi. Zbog toga se ovi uređaji smatraju najpouzadnijim kada je u pitanju upozorenje na pojavu vatre u radnim prostorijama ili okruženju.

U ovom trenutku ne postoji bolja i pouzdanija garancija za bezbednost Vašeg ličnog ili poslovnog prostora kada su požar i vatra u pitanju, od sistema za dojavu požara. Samo je pitanje izbora proizvođača opreme. Ugradnju ovog sistema možete posmatrati kao investiciju, i to od neprocenjivog značaja, s obzirom na to koliko može da vam se isplati onda kada  je najpotrebnije.

Kako deluju sistemi za dojavu požara?

Za rano otkrivanje požara koriste se dim i toplota. Javljači požara, konvencionalni i analogni adresabilni, koriste iste fizičke principe za detekciju požara: merenje prisutnosti dima, merenje temperature, treperenje plamena ili izvora toplote.

Sistemi za dojavu požara treba da budu stabilni, mogu da budu konvencionalni, a prednost je u slučaju da su adresabilni, jer pružaju najmoderniju i najbolju zaštitu od požara. U tom slučaju će oni po automatizmu alarmirati sve koji se nalaze u neposrednom okruženju gde se pojavio požar da deluju, ili da se sklone na bezbedno mesto, a adresabilni pokazuju i tačno mesto gde je požar lokalizovan.

Istraživanje je pokazalo da ulaganjem samo 1% BDP-a u prevenciju požara, smanjuje se značajan procenat broja požara i broja smrtno stradalih i povređenih usled požara. Prevenciju požara stimulišu i osiguravajuće kuće, popustima na premije osiguranja imovine koje, ako se sistem za dojavu kombinuje sa sistemom gašenja, idu i do 50%. Ulaganje u sistem za dojavu požara može da smanji ukupnu investiciju u mere zaštite od požara, pogotovo one građevinske.

VELOX Fire Engineering je deo kompanije ATEÏS i jedan je od vodećih proizvođača opreme za stabilnu instalaciju za dojavu požara.

Prvi su proizvođač u UAE sa sopstvenim sektorom za istraživanje i razvoj (R&D), kao i sa registrovanim patentima za ovu vrstu sistema i opreme. Takođe, oprema je sertifikovana prema EN54 standardu, sto im otvara vrata evropskog tržišta.

Predvodnik su u novoj eri sistema za spašavanje života putem CLOUD-tehnologije koristeći njihovu novu centralu VELOX TOUCH u stabilnoj instalaciji za dojavu požara ili koristeći njihovu SMART CITY aplikaciju.

Nova VELOX TOUCH centrala za dojavu požara je potpuno integrisana sa svim adresabilnim uređajima koji koriste VELOX protokol i svojim TOUCH-interfejsom omogućava korisniku jednostavniju i efikasniju navigaciju i programiranje sistema.

Distribucija VELOX sistema za Srbiju je preko „Elektroimpeks doo“ koji je deo ATEÏS Europe.

U organizaciji kompanije Elektroimpeks doo, koja je deo ATEÏS Europe i Inženjerske komore Srbije u utorak, 16. oktobra 2018. godine u Inženjerskoj komori Srbije, Beograd, Bulevar vojvode Mišića 37/II sa početkom u 10:00 časova, održaće se stručno predavanje sa prezentacijom na temu „INOVATIVNA PA/VA i PROTIV POŽARNA BEZBEDNOSNA REŠENjA: ATEÏS višenamenski napredni audio sistemi za kompleksne sisteme evakuacije i javnog obaveštavanja (PA/VA EN54) u sprezi sa TERRACOM „Audio & Control over IP“ sistema i VELOX sistemima dojave požara“.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *