Home Tehničke specifikacije oglasa

Tehničke specifikacije oglasa

  • Magazin izlazi u 11 brojeva godišnje (dvobroj juli/august) u prvoj sedmici u mjesecu.
  • Izbor pozicije uvećava cijenu zakupa oglasnoga prostora za 10%.
  • U cijenu oglasa nije uključeno idejno rješenje i grafička obrada.
  • Cjenovnik važi od 1. 1. do 31. 12. 2024. godine.
  • Krajnji rok dostave grafi čke pripreme je 20. svakoga mjeseca.
  • Veličine reklama su za puni format magazina.
  • Zadržavamo pravo smanjenja dimenzija margina.