Kontrola pristupa Obrazovanje Softveri Vertikalna tržišta

Videoanalitika, kontrola pristupa i integracija za sigurnije obrazovanje

Sve češći oružani napadi na studentskim kampusima u svijetu, ali i ostali vidovi nasilja i kriminala u fokus su doveli pitanje sigurnosti obrazovnih institucija. Jedno je sigurno – ova vertikala se suočava s jedinstvenim problemima

Izvor: a&s International

E-mail: editorial@www.asadria.com

Samo u prošloj godini u svijetu je zabilježeno 45 slučajeva oružanog napada na studentskim kampusima, pa nije nikakvo iznenađenje što je sigurnost na fakultetima i univerzitetima postala vrlo važna tema. Sektor obrazovanja je uvijek bio veliko tržište za sigurnosnu industriju, ali za razliku od osnovnih i srednjih škola, univerzitetski kampusi su uvijek kasnili sa savremenim sistemima zaštite. “Nažalost, najveći pokretači za unapređenje sigurnosti u školama i fakultetima su incidenti s naoružanim napadačima poput onih u školama Columbine, Sandy Hook, Blacksburg, te nedavno u Roseburgu, državi Oregon”, kaže Charles Volschenk, direktor kompanije Geutebruck USA. Ovi incidenti su naglasili teškoće osiguranja obrazovnih institucija u slučaju oružanog napada, pri čemu se mora sačuvati sloboda kretanja studenata i profesora. Sve to je dovelo do značajnog povećanja planiranja i potrošnje na sigurnost i zaštitu. Zaštita fakulteta i univerziteta donosi niz jedinstvenih izazova, koji proizlaze iz jedinstvenog načina njihovog funkcionisanja. Međutim, kompanije iz sektora sigurnosti smatraju da se ovi problemi mogu zaobići pomoću dodatnih optimizacija.

Savladavanje izazova otvorenih kampusa

Fakulteti i univerziteti obično se rasprostiru na velikim prostorima koji uključuju različite tipove infrastrukture, od učionica do laboratorija sa skupom opremom, a tu su i otvoreni prostori poput sportskih terena. Bilo koje sigurnosno rješenje koje pokušava osigurati čitav kampus mora uzeti u obzir različitosti njihovog funkcionisanja. Ono što čitavu situaciju značajno komplikuje je to što ovakve institucije insistiraju na otvorenosti prema javnosti te stavljaju prioritet na otvorenu okolinu. Ovo ograničava perimetarsku sigurnost, što je uvijek predstavljalo poseban izazov za proizvođače opreme i rješenja.

Prema Jeffu Whitneyu, potpredsjedniku za marketing kompanije Arecont Vision, otvorena okolina otežava shvatanje da nedovoljna sigurnost pretvara kampuse u lahke mete. “Održavanje otvorene i pozitivne okoline je cilj mnogih fakulteta i univerziteta. Ipak, vremena u kojima živimo prisiljavaju nas da se odreknemo bar dijela ove otvorenosti zbog bolje sigurnosti. Ustanova bez adekvatne zaštite čini fakultet ili univerzitet lahkom metom”, kaže Whitney.

Međutim, čak i kada institucija izabere da zadrži svoje otvorene kampuse, postoje moderna rješenja koja se mogu iskoristiti kako bi se povećala sigurnost. David Jones, potpredsjednik za marketing kompanije IntelliVision, koja proizvodi rješenja za inteligentnu videoanalizu i automatizirano nadgledanje, navodi nekoliko primjera. “Jedno od rješenja je kreiranje zona”, kaže Jones. “Možda ne postoje fizičke ograde, ali je moguće kreirati virtuelne zone. Kada pogledate video, možete vidjeti postavljene zone na njemu”, objašnjava on. Drugi stručnjaci predlažu korištenje šire palete proizvoda. Prema Tristanu Haageu iz kompanije Mobotix, inteligentno LED osvjetljenje, stanice za hitne videopozive, napredna videoanalitika te termalne kamere samo su neka od rješenja koja mogu povećati sigurnost otvorenih kampusa.

Haage dalje naglašava da osim otvorenog prostora veliki izazov predstavlja i prevencija. Nemoguće je predvidjeti svaki događaj na prostorima kao što su kampusi, ali se mogu preduzeti određeni koraci da bi se minimizirale neželjene situacije. Kako bi ovo bilo moguće, kampusi trebaju analizirati kretanje ljudi i njihov broj, koristiti određene scenarije za predviđanje i sl. da bi potpuno iskoristili prednosti koje sistemi za upravljanje videom (VMS) i analitika pružaju.

Upravljanje videom radi preduzimanja hitnih akcija

Eksperti se slažu da VMS, PSIM i analitika imaju ključnu ulogu u kreiranju sigurnijih kampusa. Moderna VMS i PSIM rješenja mogu povlačiti ulazne informacije iz različitih izvora i tako kreirati kompletnu sliku o stanju na terenu, na osnovu koje se mogu preduzeti odgovarajuće akcije.

Prema Jonesu iz kompanije IntelliVision, videoanalitički softver može detektovati i razlikovati objekte snimljene kamerama. Što je još važnije, moguće je otkrivati anomalije kao što je razlika u broju ljudi koji izlaze i ulaze, pa je na osnovu toga moguće preduzeti odgovarajuće mjere. Upotreba rješenja s inteligentnim softverom nije ograničena samo na podatke koje dostavlja sigurnosna oprema. Chris Berry, predsjednik kompanije Initsys, kaže da njihovo softversko rješenje ima konekciju sa društvenim mrežama i prepoznavanje ključnih riječi i fraza koje mogu poslužiti za rana otkrivanja različitih prijetnji.

Ipak, većina proizvođača opreme naglašava da takve mjere mogu uroditi plodom samo u kombinaciji sa drugim sistemima kako bi identifikovali pojedince i kontrolisali pristup određenim dijelovima kampusa. U svakom trenutku bi trebalo biti moguće znati zašto je određena osoba u nekom prostoru kampusa.

Važnost upravljanja identitetima i kontrola pristupa

Moderni sistemi za kontrolu pristupa uglavnom su već instalirani na većim fakultetima i univerzitetima, ali efikasnija raspodjela komponenti bi omogućila i veći stepen kontrole. “Upravljanje identitetima i ispravna kontrola ulazaka i izlazaka u određene dijelove kampusa su veoma važni”, ističe Kevin Buret, direktor kompanije Sukema Integrated Solution. “Jednom kada je osoba ispravno identifikovana i utvrđen razlog njene posjete kampusu, moguća je i bolja kontrola te uspostavljanje odgovornosti u slučaju nepredviđenih situacija.” Volschenk iz kompanije Geutebruck USA se slaže s ovom tvrdnjom i kaže da se otvoreni prostori najbolje kontrolišu kamerama visoke rezolucije i velikog dometa, te analitikom, dok bi kontrola ulaza u zgrade trebala biti strožija. “Ovo se može postići samo ispravno podešenim sistemom za kontrolu pristupa (i dobrim procedurama) te rendgenskim skenerima za otkrivanje oružja”, dodaje Volschenk. Ovakva rješenja nisu efikasna kao pojedinačna rješenja, osim u slučaju kada su međusobno dobro integrisana. Zapravo, baš kao i u ostalim vertikalama, tako i edukacijski sektor sve više prihvata sigurnosna rješenja koja su međusobno povezana kako bi bolje iskoristili njihove pojedinačne prednosti.

Integrisana rješenja višeg nivoa

David Ella, potpredsjednik za marketing kompanije AMAG Technology, ističe da je najbolji onaj sistem koji spaja različite elemente te dozvoljava kompletno zaključavanje kada je to potrebno, ali istovremeno dozvoljava komunikaciju između različitih odjela. Ovo posljednje je posebno važno jer omogućava brže i lakše donošenje odluke o evakuaciji. “Integrisani sistem koji kombinuje javni pristup, zaključavanje, kontrolu pristupa i videonadzor danas je sasvim moguć”, dodaje Ella.

Buret iz kompanije Sukema Integrated Solution ovo detaljno objašnjava. Prema njemu, prvi korak je integracija operativnog upravljačkog sistema i ERP (Enterprise Resource Planning) sistema kako bi se izbjegla duplikacija i održavanje dvije različite baze podataka. Podsistemi i tehnologije koje se tiču ljudi dobivaju informacije iz ERP sistema, koji je glavni izvor informacija. Sigurnosne police određuju šta osoblje, studenti i posjetioci mogu uraditi.

“U idealnom svijetu bi informacije o kriminalcima, njihov način rada, identitet i kretanje bili dijeljeni između univerziteta. Ovo bi omogućilo bolju analizu trenutnog stanja i bolja predviđanja, što bi doprinijelo boljem sprečavanju kriminalnih aktivnosti”, kaže Buret. Whitney također dijeli svoj pogled na optimizaciju integracije u kampusima. Osim korištenja analitike za nadgledanje osoba, prepoznavanje registarskih tablica (LPR) integrisano u sistem zajedno s kamerama visoke rezolucije može pružiti vrlo korisne informacije, kako u stvarnom vremenu tako i prilikom forenzičke analize nakon incidenta. “Pametni ključevi i privjesci se često koriste za kontrolu pristupa u određenim prostorima kao što su laboratorije ili svlačionice. Povezivanje kontrole pristupa i upravljanja identitetima pomoću fotografija visoke kvalitete danas je sasvim uobičajeno u korporativnom svijetu, a sve više i na fakultetima i univerzitetima”, dodaje Whitney.

Ovakvi koncepti integracije nisu limitirani samo na kombinovanje sigurnosnih sistema. Jammy DeSousa, menadžer kompanije Tyco Security Product, kaže da fakulteti i univerziteti koji investiraju u otvorene i integrisane sisteme imaju prednost zbog lakšeg upravljanja i analize. Neki od najrobusnijih sistema otvorene platforme nude mogućnost integracije sa drugim sistemima i procesima koji se često nalaze na kampusima, kao što su automati koji ne koriste novac, parkirališta ili štampanje dokumenata.

“Postoji nekoliko otvorenih standarda koji su na raspolaganju i koji se sve više koriste. To su ONVIF, PSIA i OSDP, i oni nude put ka jednostavnijoj integraciji. Većina vodećih proizvođača danas nudi otvorene SDK i partnerske programe kako bi ohrabrili integraciju i tako ostvarili dodatnu vrijednost koja ne postoji kod samostalnih sistema”, kaže DeSousa.

Kada je riječ o trenutnoj potražnji, ova vertikala bilježi povećanje zahtjeva za upravljanje mobilnim uređajima i mrežnom propusnošću kod videosistema, navodi Haage. U slučaju naoružanih napadača, vrlo je važno da sigurnosno osoblje može otključati i zaključati vrata učionica sa udaljene lokacije, te da mogu izvršiti evakuaciju kako se približavaju mjestu napada.

Treba imati na umu da ovakva kompleksna sigurnosna rješenja zahtijevaju napredne procesne sisteme i ogroman prostor za pohranu podataka zbog velikog prostora koji kampusi obično zauzimaju. James Somerville-Smith, šef marketinga za EMEA regiju kompanije Honeywell Security and Fire, predlaže korištenje pohrane podataka u cloudu za ovakve slučajeve. Integracija različitih sigurnosnih aplikacija može se izvesti kroz cloud, čime je moguće olakšati posao sigurnosnom osoblju koje čitav sistem može nadgledati sa jedne lokacije.

Potreba za većim investicijama

Tradicionalno, fakulteti i univerziteti obično implementiraju tzv. “code blue” sistem za signalizaciju, osiguranje od krađe i kontrolu pristupa za osiguranje kampusa. Međutim, Patrick Wood, vlasnik i glavni konsultant kompanije Security Options and Solutions, ističe da su posljednji slučajevi oružanih napada pokazali da je potrebno preuzeti direktniji pristup u ovakvim scenarijima. Mnogi fakulteti i univerziteti su ubrzano proširili svoje kampuse, ali njihovi sigurnosni sistemi nisu bili u mogućnosti pratiti taj rast. Prema mišljenju Somerville-Smitha, sigurnosni sistemi u ovoj vertikali su rasli bez određenog plana. Berry dodaje da mnogi sigurnosni sistemi u obrazovnim institucijama nemaju adekvatno upravljanje i da ne koriste prednosti koje donosi analitika. S pozitivnije strane, upravni organi obrazovnih institucija shvataju da su im potrebni bolji sigurnosni sistemi.

Šta pokreće sigurnost u obrazovnom sektoru?

Globalno sigurnosno tržište obrazovnog sektora, koje uključuje škole i univerzitete, rast će u narednom periodu. Rast pokreće kombinacija veće brige za sigurnost i investicija u novu infrastrukturu. Prema izvještaju kompanije TechNavio, tržište će rasti godišnjom stopom od 14,3 procenta, dostižući 1,1 milijardu američkih dolara do 2018. godine.

Proizvođači opreme predviđaju sličan rast i na regionalnom nivou. Prema Charlesu Volschenku, direktoru kompanije Geutebruck USA, potrošnja na sigurnosne sisteme obrazovnog tržišta je iznosila prosječno 750 miliona američkih dolara u 2014. godini, te se očekuje da će rasti između 8 i 10 procenata godišnje.

Na fakultetima i univerzitetima najvažniji faktori su nasilje, krađe i zaštita intelektualne svojine, smatra Tristan Haage, CSO kompanije Mobotix. “Kako rastu cijene školarine tako raste i potrošnja na sigurnosnu opremu i sisteme”, kaže Haage dodavši da univerziteti obično posjeduju hiljade kamera koje aktivno koriste. Također, usvajanje modernih tehnologija je sve brže. “Tradicionalno, sigurnost na kampusima se bazirala na kontroli pristupa i bilježenju prisustva”, kaže Jammy DeSousa, menadžer kompanije Tyco Security Product. “Međutim, danas sigurnost studenata i osoblja postaje primarni cilj.”

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *