Vatrodojava Videonadzorni sistemi

Hikvision: Više vremena za planetu

Upravljanje otpadom postalo je goruća tema za budućnost planete. Ranije ove godine naučna zajednica upozorila je da Zemlja ide ka „tački bez povratka“ ukoliko se ne preduzmu hitne mjere za smanjenje emisija štetnih plinova. U trenutnom političkom okruženju recikliranje je postalo važnije nego ikad
Piše: Odjel marketinga za Evropu, Hikvision
E-mail: marketing.eu@hikvision.com

Affald Plus je danska kompanija za zbrinjavanje otpada, koja tretira otpad s juga i zapada regije Sjælland. Ona reciklira otpad u materijale koji se mogu ponovno upotrijebiti, kao što su biogoriva, bakar, papir i građevinski materijali. Ali u tom procesu javljaju se i rizici. Naprimjer, silosi s otpadom mogu proizvesti zapaljive plinove, koji se mogu zapaliti ako temperatura postane previsoka. Kako se to ne dogodilo, Affald Plus je pomoć zatražio od SeeSafea, danske sigurnosne kompanije, koja je kao rješenje ponudila Hikvisionove proizvode, uključujući termalne kamere i dekoder koji upravlja videozidom za nadzorni centar.

Izazov
Pošto mnogi silosi nemaju osoblje, kompaniji je bilo važno imati precizan nadzor nad onim što se događa u svakom od njih: ne samo da zna da su silosi sigurni i da nema neovlaštenih osoba koje se vrte naokolo već i da su unutrašnje temperature u okviru prihvatljivog raspona. Operateri posebnu pažnju poklanjaju nadzoru područja s većim rastom temperature. Takozvane užarene tačke su statične, ali ako se pomjeraju, onda je, vjerovatno, u pitanju požar, jer je priroda plamena kretanje. Pošto se svi silosi nadgledaju iz nadzornog centra, važno je da se sve informacije usmjeravaju na isto mjesto i da budu pregledne. Da bi se donijele brze odluke, podaci moraju biti jasni, dostupni i aktuelni. U prošlosti ovaj zadatak je trajao dugo, sa sigurnosnim osobljem koje je svaki dan moralo napraviti dva inspekcijska kruga oko cijelog postrojenja. To je značilo da nisu mogli tako brzo reagovati na potencijalne probleme.

Rješenje
Kompletno rješenje sadrži kombinaciju Turbo HD i IP kamera, digitalnih videosnimača i enkodera. No, najvažniji proizvodi su nekoliko termalnih mrežnih DS-2TD2136-10 bullet kamera te DS-6910UDI dekoder, koji upravlja videozidom u nadzornom centru. Termalne kamere su odabrane zbog sposobnosti detektovanja potencijalnog požara mjerenjem temperature. One mogu izmjeriti temperaturu između -20 i 150°C, s tačnošću od ± 8°C. Svaka kamera može nadzirati do deset požarnih tačaka, a kada temperatura dostigne predefinisani nivo, alarm se odmah šalje u kontrolni centar. Tamo se sve informacije s kamera kombinuju, tako da operateri lako mogu vidjeti šta je problem i djelovati u skladu s tim. Na videozidu se prikazuje dekodirani tok videopodataka: izmjerenu temperaturu, izvor vatre i videoanalitičke informacije uživo i u reprodukciji.
S termalnim kamerama koje stalno nadziru temperaturu i videozid za prikaz stanja u silosima, Jeppe Steen Elvang, Affald Plusov menadžer u nadzornom centru, konačno može odahnuti. „S novim termalnim kamerama možemo stalno pratiti toplotu velike količine sagorijevanog otpada u silosima. Alarm se uključi kada se približimo opasnim temperaturama. Sada možemo efikasno pratiti sve procese i pratiti kritične lokacije u postrojenju i na lokacijama na kojima nema osoblja”, kaže Elvang. Uz pomoć SeeSafea i Hikvisionovih kamera, Affald Plus recikliranje može obavljati na siguran i održiv način, a stalnim naporima kompanija i projekata kao što je ovaj, nadamo se da će tačka bez povratka, koju predviđaju naučnici, biti još dalje od nas.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *