Intervjui

Intervju: Edin Hukić, direktor, SEC ONE Grupa

Zaokretom u dugoročnoj strategiji s početka 2021. naše malo tržište nije ukazivalo na potencijal za širenje Securitasa. Iako je u Bosni i Hercegovini bio izuzetno veliko preduzeće, globalno je imao više od 340.000 uposlenika, tako da je broj naših radnika, koji je udvostručen dok smo bili dio grupacije, i dalje bio mali i zanemariv dio. Securitas je u BiH posve ispunio očekivanja i ciljeve ulagača, a poslovali smo potpuno u skladu s očekivanim planovima.

Razgovarao: Damir Muharemović; mail: redakcija@asadria.com

a&s Adria: Gospodine Hukiću, možete li se ukratko predstaviti našim čitaocima?

Hukić: Ja sam Edin Hukić, generalni direktor SEC ONE Grupe. Poslije završetka Ekonomskog fakulteta u Maleziji radio sam za International Finance Corporation te, nakon toga, dvanaest godina u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini. Za Securitas BH počeo sam raditi od 2010. kao finansijski direktor, a 2018. preuzeo sam mjesto generalnog direktora. Tu poziciju sam nastavio obavljati i nakon promjene vlasništva, odnosno naziva preduzeća u SEC ONE Grupu.

a&s Adria: Igrači na tržištu sigurnosti ostali su zatečeni viješću o povlačenju Securitasa AB iz Bosne i Hercegovine. Zašto se tako velika kompanija odlučila na to i da li vas je takav radikalan potez iznenadio i dočekao nespremne?

Hukić: U trenutku kada nam je dostavljena informacija, moram priznati da jeste bilo iznenađenje jer nije bilo najava niti ranijih razgovora o povlačenju Securitasa sa bosanskohercegovačkog tržišta. Kao što je saopšteno, Securitas kontinuirano radi na upoređivanju svojih dugoročnih i kratkoročnih strategija sa stanjem na lokalnim tržištima i potrebama klijenata. Petogodišnjom strategijom s početka 2021. važnost globalne prisutnosti nije umanjena, ali je dopunjena usklađivanjem prisutnosti na tržištima na kojima su prisutni i globalni klijenti. U našoj zemlji je zanemariv broj velikih međunarodnih preduzeća koji su klijenti Securitasa u evropskim i američkim zemljama. Bez takve baze klijenata naše tržište u globalnom smislu postaje marginalizirano u svim privrednim granama, pa tako i u sektoru sigurnosti. No, nismo bili nespremni. Tokom dvadeset godina rada razvili smo niz programa za pružanje podrške kontinuitetu poslovanja naših klijenata. Ujedinili smo to iskustvo sa iskustvom iz drugih poslovno izazovnih situacija i bili spremni reagovati u najboljem interesu klijenata, uposlenika i preduzeća. Sličnu situaciju smo imali samo nekoliko godina ranije, kada smo u uslovima pandemije bili suočeni s nizom neočekivanih dnevnih vanrednih situacija i zadataka, koje smo uspješno rješavali na zadovoljstvo klijenata i radnika.

a&s Adria: U saopćenju stoji kako Securitas “kontinuirano preispituje svoju strategiju u svakoj zemlji gdje posluje uzevši u obzir potrebe globalnih klijenata i pretpostavke za dalji razvoj profitabilnih operacija na lokalnim tržištima. Temeljeno na ovom stavu, zaključili smo da nije bilo preduslova za izgradnju dovoljno velikog preduzeća u Bosni i Hercegovini.” O kojim preduslovima je riječ i šta se misli pod “dovoljno velikim preduzećem” s obzirom na činjenicu da već imate dvije hiljade radnika? Koliko je to preduzeće Securitas namjeravao izgraditi, a nije, i koliko je to bilo realno s obzirom na ograničenja samog bh. tržišta?

Hukić: Kao što ste i rekli, neprisutnost velikih klijenata na našem tržištu je bio jedan od preduslova. Vjerovatno su postojala očekivanja da će na naše tržište ući velika globalna preduzeća, premještati svoje proizvodne pogone iz Zapadne Evrope u Bosnu i Hercegovinu imajući na umu pristupačne cijene radne snage. To je bio trend vidljiv u drugim zemljama Istočne Evrope početkom 2000-tih, npr. otvaranje velikih tvornica hemijske industrije u Poljskoj, prehrambene u Rumuniji i slično. Takve velike proizvodne masive prate razvoj i potražnja usluga drugih djelatnosti, između ostalog i usluga privatne zaštite. Međutim, naša zemlja nije postala domaćin poslovnica velikih globalnih preduzeća i potencijal za povećanje naše prodaje je ostao samo na lokalnim, manjim klijentima. Lokalna preduzeća u Bosni i Hercegovini koja imaju velike zahtjeve za privatnom zaštitom, posebno fizičkom, skoro da ne postoje. Nema preduzeća kojem bi trebalo više od deset zaštitara na jednom objektu. To se nikako ne može porediti sa, naprimjer, jednim aerodromom u Njemačkoj ili proizvodnom jedinicom Lego tvornice u Mađarskoj veličine 60 fudbalskih igrališta, gdje su zaposlene stotine zaštitara svaki dan. U vrijeme kad je Securitas ulagao u male zemlje na jugoistoku Evrope, jedan od primarnih ciljeva bila je globalna prisutnost i osnaživanje identiteta brenda. Zaokretom u dugoročnoj strategiji s početka 2021. naše malo tržište nije ukazivalo na potencijal za širenje Securitasa. Iako je u Bosni i Hercegovini bio izuzetno veliko preduzeće, globalno je imao više od 340.000 uposlenika, tako da je broj naših radnika, koji je udvostručen dok smo bili dio grupacije, i dalje bio mali i zanemariv dio. Securitas je u BiH posve ispunio očekivanja i ciljeve ulagača, a poslovali smo potpuno u skladu s očekivanim planovima.

a&s Adria: U nastavku saopćenja dodaje se da ste “shodno tome zaključili da će na ovom tržištu agencija za zaštitu imati veći potencijal kao lokalno preduzeće”. Da li prednost vidite i u tome što su novi investitori, zapravo, vlasnici nekadašnje Alarm West Grupe, upravo one agencije koju je Securitas kupio kada je ulazio na tržište, što implicira dobro poznavanje bh. realnosti i ekonomskog potencijala?

Hukić: Vlasnici i kompletan menadžement izuzetno dobro poznaju tržište. Zaista stoji činjenica da su nekadašnja Alarm West Grupa, zatim Securitas, a sada SEC ONE rasli i razvijali se zajedno sa bosanskohercegovačkim tržištem privatne zaštite. Ne samo to, zajedno smo radili na uspostavljanju standarda i primjeni zakona od samih početaka ove branše u BiH nakon rata. U cijelom tom periodu, bez obzira na vlasništvo, glavni cilj nam je bio pružiti kvalitetnu uslugu klijentima i izgraditi klimu povjerenja javnosti u preduzeća koja pružaju usluge privatne zaštite. Dvadeset godina se trudimo na sve naše usluge primijeniti visoke međunarodne standarde uz paralelnu primjenu zahtjevnih lokalnih zakona. Dakle, naša snaga leži upravo u tome što smo sami sebi postavili visoke standarde. Dalje, imamo znanja i iskustvo koje smo dobili od saradnika iz 40 zemalja s kojima smo blisko sarađivali u Securitasu AB od 2010. do 2022. i uz naše izvrsno poznavanje bosanskohercegovačkog tržišta smatramo da promjena vlasništva može samo unaprijediti našu efikasnost na lokalnom nivou. Svaka međunarodna korporacija ima interne standarde i procese koji su ponekad opterećujući za bazne strukture kompanije u smislu administriranja, izvještavanja i slično. Izravnija i brža komunikacija na liniji klijenti – operativno osoblje – investitor može i treba doprinijeti bržoj reakciji u smislu odgovora na zahtjeve kupaca ili osmišljavanja novih proizvoda kreiranih za lokalne potrebe.

a&s Adria: Kako je izgledao sam proces povlačenja Securitasa, koliko je dugo on trajao i šta se sve promijenilo u vašoj kompaniji?

Hukić: Proces tranzicije je trajao šest mjeseci. Securitas nije imao nekih posebnih zahtjeva niti su s jedne strane bili postavljeni neočekivani vremenski okviri. Cijeli proces promjene vlasništva i brenda je završen u dobrim partnerskim odnosima. Novi naziv je SEC ONE Agencija za zaštitu ljudi i imovine d.o.o. Sarajevo. Formalnopravno nije bilo nikakvih promjena izuzev naziva preduzeća. SEC ONE i dalje radi s istim klijentima, imamo isti broj poslovnica na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i pružamo iste usluge zaštite koje smo pružali do sada. Brojevi koji su činili našu ličnu kartu, kao što je ukupna prodaja, broj uposlenih, broj vozila i sl. i dalje je manje-više isti. Cilj manje unutrašnje reorganizacije koja je urađena je prilagođavanje specifičnim zahtjevima tržišta. Ono što također ne planiramo mijenjati je primjena visokih međunarodnih standarda u kvalitetu usluge. Dalje, od Securitasa smo naučili i namjeravamo zadržati kulturu poslovanja, koja podrazumijeva kontinuiranu modernizaciju preduzeća u svakom smislu. Od osnivanja, a posebno tokom perioda kada smo bili dio Securitasa, imali smo ulogu inovatora i vođe na tržištu i namjeravamo to zadržati.

a&s Adria: Najvažnije pitanje u svemu ovome jeste da li će SEC ONE u cijelosti zadržati radnike, poslovne prakse i odjele koje je imao poslujući pod brendom Securitas BH?

Hukić: Nastavljamo tradiciju inovativnosti i osmišljavanja jedinstvenih proizvoda visokog kvaliteta koju smo dijelili s kolegama u Securitasu AB. Dva mota Securitasa nam i dalje ostaju vodilja. Prvi “Poštenje, spremnost i uslužnost” je bila smjernica za edukaciju naših uposlenih dvanaest godina i smatramo da treba biti i dalje. Naši radnici, posebno oni koji su s nama godinama, prošli su niz treninga i provjera znanja i to je kapital u koji namjeravamo i dalje ulagati s ciljem održavanja kvaliteta. Drugi moto je bio: “Znanje nam je globalno, a djelujemo lokalno”. Iako više nismo dio velike korporacije, nećemo se odreći svih noviteta u sektoru privatne zaštite u svijetu. I dalje ćemo biti prisutni na sajmovima gdje se prezentiraju nova rješenja tehničke zaštite, educirati naše uposlene i primjenjivati sve najbolje prakse.

 Klijenti nisu ni osjetili promjenu

a&s Adria: Očekujete li da će transfer vlasničke strukture utjecati na usluga koje isporučujete svojim klijentima, makar u ovim početnim mjesecima?

Hukić: Kao što sam rekao, osim naziva, nije došlo do značajnijih promjena u organizaciji i strukturi, broju uposlenih, radnim sredstvima i slično. Tako da nema razloga da se osjeti promjena vlasničke strukture na terenu kod isporuke usluge našim klijentima. Kao i do sada, trudit ćemo se da pružamo kvalitetnu uslugu, osluškujemo potrebe naših klijenata i prilagođavamo se tržištu. Zapravo, sve promjene su već završene, a naši klijenti to nisu ni osjetili.

 a&s Adria: Kada je riječ o samim uslugama, već godinama ste u svojevrsnoj tranziciji, odnosno pridavanju veće pažnje tehničkoj u odnosu na fizičku zaštitu, što je bilo potaknuto odlukom Securitasa na globalnom nivou. U kojem procentu ste povećali količinu usluga tehničke zaštite u odnosu na fizičku i koje ste usluge uveli posljednjih godina?

Hukić: Pridavanje veće pažnje tehničkoj zaštiti u odnosu na fizičku više je vezano uz opštedruštvene promjene, generalnu modernizaciju i veću primjenu tehnologije u svim segmentima modernog života. Što se tiče privatne zaštite, strategija je uvijek bila da tehnička zaštita uvijek mora biti praćena fizičkom. Pored kontinuiranog unapređenja tehničke zaštite inovativnim pristupima, nikada nismo odustajali od kombinovanog pristupa, kako smo ga nazivali “sigurnosnog rješenja”, koje je u zavisnosti od specifičnih sigurnosnih rizika stavljalo u prvi plan fizičku ili tehničku zaštitu, ovisno o tome šta je za konkretnu situaciju bilo bolje rješenje. Treba imati na umu da određeni zakoni u Bosni i Hercegovini, kao što su propisi vezani za sigurnost banaka i finansijskih institucija, obavezuju na prisustvo zaštitara na objektima. Shodno tome, udio učešća fizičke u odnosu na tehničku zaštitu nije se mogao znatnije mijenjati. Jedan od proizvoda koji je na tragu ideje o kojoj govorite je RVS (Remote Video Solution), naš novi kombinovani pristup koji uključuje i fizičku i tehničku zaštitu kako bismo osigurali objekte na najbolji način, primijenili najnovije tehnologije i smanjili broj zaštitara u situacijama gdje nije neophodno njihovo prisustvo na terenu. RVS ima odlične ocjene klijenata u smislu inovacije, isplativosti i dodatne vrijednosti.

a&s Adria: Šta je, u tom smislu, trend na bosanskohercegovačkom tržištu, koje su usluge i proizvodi najtraženiji?

Hukić: Kod trendova na bosanskohercegovačkom tržištu treba gledati odvojeno segmente, grupe klijenata kojima se pruža usluga. Tako da možemo govoriti o trendovima koji prate velike klijente, finansijski sektor ili mala i srednja preduzeća, odnosno segment koji se odnosi na fizička lica kao korisnike usluge. Ako gledamo segment malih i srednjih preduzeća, kombinacija usluga tehničke i fizičke zaštite s uslugom mobilne intervencije je svakako najbolji pristup i trenutno je najtraženiji. Zahtjevi za segmentiranim, izdvojenim proizvodima je generalno u padu jer su informacije o modernim sigurnosnim rješenjima danas dostupne svima. Tehnička zaštita trenutno pruža velike mogućnosti koje su još nedovoljno iskorištene na tržištu kod svih grupa klijenata. Prilagođavanje specijaliziranih tehničkih rješenja pojedinoj grupi klijenata je veliki izazov za privatnu zaštitu, ne samo u Bosni i Hercegovini već u cijelom svijetu.

Naša uloga nije samo ponuditi uslugu klijentima, posebno kada je riječ o pravnim licima, već ih educirati i informisati o novim mogućnostima i tehnološkim rješenjima. Nama je zadovoljstvo kada možemo odgovoriti na zahtjev klijenata za novitetom u oblasti tehničke zaštite i upoznati ih da su na raspolaganju sredstva koja ne samo da ispunjavaju njihova očekivanja već ih znatno i prevazilaze. Svi smo svjesni da uvijek moramo ići nekoliko koraka naprijed, pa tako u segmentima koji se odnose na male klijente i fizička lica. Posebnu pažnju namjeravamo posvetiti usklađivanju tehničke zaštite objekata sa aplikacijama na mobilnim telefonima koje nude niz novih mogućnosti upravljanja i izvještavanja.

a&s Adria: Globalno tržište sigurnosti bilježi sve veći prelazak na koncept “sigurnosti kao usluge”, gdje se pohrana podataka izvodi u clodu, pri čemu je u SAD-u zaživjela čak i “kontrola pristupa kao usluga”, koja se doslovno naplaćuje po jednim ili više vrata. Koliko vi kao najveća lokalna kompanija radite na nuđenju takvog koncepta i da li vidite interes tržišta za takvim uslugama?

Hukić: Pristup sigurnosti kao konceptu je nešto što mi već niz godina primjenjujemo. Sa Securitasom zajedno smo gradili pristup osmišljavanju kombinovanih sistema zaštite koji za krajnji rezultat imaju, zapravo, “osjećaj sigurnosti” kod klijenta. Pristup sistemu zaštite je bio takav da su zaštitari na terenu što manje upadljivi, instalirana sredstva tehničke zaštite što diskretnija kako bi klijent bio opušten i uz osjećaj da je siguran mogao posvetiti svojim radnim aktivnostima ili dnevnom odmoru, a ne imati utisak da je stalno pod pratnjom u nekom obliku. Tako i kontrola pristupa treba biti dio kompletnog koncepta sigurnosnog rješenja. Mi u okviru naših usluga nudimo kontrolu pristupa u smislu kretanja kroz prostor i interes vidimo samo kod velikih preduzeća. Trenutno nemamo uslugu zaštite podataka niti nudimo mogućnost da naši klijenti pohranjuju svoje podatke na našim zaštićenim cloud prostorima. Svakako pratimo trendove i ukoliko nam usklađenost lokalnih propisa s međunarodnim zakonima u ovoj oblasti to dozvoli, spremni smo i na ulaganje u infrastrukturu sa drugim investitorima, razvoj usluge i educiranje klijenata o ovoj vrsti zaštite.

a&s Adria: Privatna zaštita i dalje se muči s niskim cijenama rada i sve težim pronalaskom novih radnika, prvenstveno zaštitara. Šta je potrebno učiniti kako bi se taj problem počeo rješavati i kako se vaša kompanija nosi s tim izazovima?

Hukić: Problem cijena rada prisutan je u cijelom svijetu u sektoru privatne sigurnosti, a ne samo u Bosni Hercegovini. U posljednjih dvanaest godina bili smo članica grupacije koja je poslovala u više od 40 zemalja na pet kontinenata i imali smo priliku vidjeti da ukupna primanja zaštitara svuda u svijetu iznose 60 do 70% prosječne neto plate u matičnoj državi. Bh. tržište se u tom smislu ne razlikuje od ostalih. Pronaći radnu snagu, zaposliti nove radnike i zadržati postojeće je problem u velikom dijelu razvijenog svijeta i zbog toga mnoge evropske zemlje daju razne olakšice kod izdavanja radnih dozvola, zbog čega se zaštitarska branša suočava s dodatnim problemom, a to je odlazak radnika u inostranstvo. S druge strane, mnogi naši sugrađani nisu u potpunosti obaviješteni o tome šta ih očekuje pri odlasku na rad u inostranstvo, koja su to primanja u odnosu na troškove života i šta se očekuje od njih. Mi imamo dosta primjera gdje nam se naši bivši uposlenici vrate iz inostranstva natrag na mjesto zaštitara. Povećanje ukupnih primanja u cjelokupnoj privredi moglo bi izmijeniti stanje, ali povećanje cijena samo našim klijentima nije rješenje. Ublažavanje situacije se može ostvariti kroz kombinaciju usluga i to je ono čemu mi težimo. Spoj fizičke i tehničke zaštite omogućava dodatnu vrijednost klijentima, a agenciji veću profitabilnost. Veoma često zaštitari prelaze iz jedne u drugu agenciju, ali svakako ostaju najduže u onoj gdje rade u kvalitetnom okruženju i gdje se poštuju njihova prava.

a&s Adria: Koliko ste zajedničkim radom s drugim agencijama u okviru Komore zaštitara Federacije Bosne i Hercegovine uspjeli uraditi na tom planu? Dokle ste s radom na izmjenama ili donošenju novog zakona, koji bi upravo trebao riješiti nemali broj zakonodavnih prepreka? Stvari se, rekao bih, isuviše sporo pomjeraju na tom planu.

Hukić: Slažem se da je proces izmjena jako spor, ali kao i za sve ostalo mora se priznati da nije ništa sporiji od drugih društvenih procesa u Bosni i Hercegovini. Također se ne može reći da ne postoji određeni napredak. Treba imati na umu da je baza od koje se krenulo sasvim nova jer ova uslužna djelatnost nije postojala u privatnom sektoru prije rata. Prvi zakon se počeo primjenjivati prije tek petnaest godina. Modeliranje i unapređenje tog zakona je bio i bit će i dalje dugotrajan proces koji se, zapravo, nikad neće završiti. Potrebno je usklađivanje sa drugim zakonima, okolnostima u privredi i nadležnim ministarstvima. To znači da je uključeno mnogo aktera i zbog toga je unapređenje zakona kompleksno i sporo. Podsjećamo da je za velike agencije koje rade na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, kao što se SEC ONE, dodatno opterećenje rad prema različitim entitetskim zakonima ne samo u segmentu koji se odnosi na agencije za zaštitu već i u primjeni drugih zakona i pravilnika koji komplikuju rad agencije i umnožavaju administraciju i formalnosti. U interesu je svim agencijama da se zakoni o agencijama unaprijede i kroz Komoru zaštitara se došlo do određenih rezultata. Treba biti strpljiv.

 Bez problema u nabavnom lancu

a&s Adria: Veliki su i globalni problemi koji utječu na sigurnosne kompanije širom svijeta, od pandemije i nedostatka komponenata do inflacije i rata u Ukrajini. Imajući to u vidu, imate li poteškoća u redovnom servisiranju postojeće i nabavci nove opreme i jeste li bili primorani povećati cijene usluga? Kada inače očekujete da će se tržište stabilizirati?

Hukić: Mi još nemamo problema u nabavci i redovnom servisiranju postojeće opreme. Kod nabavke nove opreme događa se da dođe do produženja roka isporuke zbog razloga koje ste naveli, ali uspijevamo se nositi s ovim problemom. Po potrebi naručujemo veću količinu opreme kako bismo osigurali neometan rad i pružili uslugu klijentima. Sve korekcije cijena koje su rađene u proteklom periodu bile su direktno povezane s povećanjem cijena opreme na globalnom tržištu, odnosno zakonskim povećanjem visine primanja uposlenika. Stabilizacija tržišta privatne zaštite je uslovljena stabilizacijom stanja u globalnim privrednim trendovima.

Poslovanje u 2023.

a&s Adria: S obzirom na unutrašnje restrukturiranje i vanjske, tržišne izazove, kako vidite poslovanje SEC ONE-a u ovoj godini? Šta možemo očekivati od vaše kompanije? Razmišljate li o uvođenju novih usluga?

Hukić: U 2023. godini očekujemo stabilno poslovanje i nastavak pružanja kvalitetne usluge klijentima. Mi kontinuirano radimo na uvođenju novih usluga i proizvoda. Pokrenuli smo obimno istraživanje tržišta malih klijenata. Rezultati će nam dati precizne smjernice za prilagođavanje trendova u tehničkoj zaštiti našim lokalnim potrebama, posebno kod malih klijenata. Bit će izazov ponuditi proizvode koji su cjenovno pristupačni, a u skladu s najnovijim trendovima.

Related Posts

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *